Artiklar

Paganism in Conversion-Age Anglo-Saxon England: The Evidence of Bedes Ecclesiastical History Revidered

Paganism in Conversion-Age Anglo-Saxon England: The Evidence of Bedes Ecclesiastical History Revidered

Paganism in Conversion-Age Anglo-Saxon England: The Evidence of Bedes Ecclesiastical History Revidered

Church, S.D. (University of East Anglia)

Historia, 93 (2008)

Abstrakt

Den här artikeln argumenterar för att den nuvarande förståelsen av engelsk hedendom bygger för mycket på tron ​​att, när de skrev om den / de förkristna religionen på engelska, påven Gregorius I (d. 604), i de bokstäver som bevarats i hans register och den nordumbrianska munken Bede (d. 735) beskrev i sin kyrkliga historia den engelska religionen innan konvertering till kristendomen som den egentligen var. Deras syfte med att diskutera engelsk hedendom, hävdas, var att ge hjälp och stöd för den process genom vilken engelska skulle räddas från evig fördömelse inför den kommande domedagen. Varken Gregory eller Bede, som båda blev vördade som kyrkans fäder, var passiva observatörer av omvandlingsprocessen. Tvärtom var båda männen aktiva deltagare i utrotningen av misstag bland engelska; fel vars detalj de inte hade något intresse eller incitament att beskriva empiriskt. Dessa var män som svarade på en större sanning - sanningen om Guds ord. Det var denna sanning som, enligt den här artikeln, faktiskt informerade deras beskrivningar av engelsk hedendom och borde informera om vår förståelse av deras ord om detta ämne.


Titta på videon: Saxon Hoard - Saxon Hoard A Golden Discovery (Januari 2022).