Artiklar

Slavisk hedendom

Slavisk hedendom

Slavisk hedendom

Irina Yakubin och Mariya Gershkovich, University of California, Los Angeles

UC Undergraduate Journal of Slavic and East / Central European Studies, Vol.4 (2011-12)

Abstrakt

Religion har spelat en viktig roll i slavernas historia. Även om ortodox kristendom utövas idag av miljontals människor i Ryssland och Östeuropa, var det inte den första religionen i Kievan Rus. En polyteistisk religion, som tillskrev gudar och gudinnor naturliga händelser, rådde bland de tidiga slaviska folken. Mot slutet av 900-talet anpassade prins Vladimir av Ryssland det bysantinska rikets version av kristendomen och förväntade omvandla hela Kievan Rus till monoteism. I sanning var att konvertera Rus en århundraden lång process som krävde att den bysantinska tron ​​modifierades till traditionell tro. I andra civilisationer genomgick den kristna religionen liknande modifieringar avsedda att tillgodose lokala seder; omvandlingen av Rus är således inte en isolerad fallstudie. Vissa hävdar att Rus 'inte riktigt konverterade förrän på 1300-talet då tsaren tillämpade hårdare lagar som syftade till att upprätthålla religiös fromhet (Fedotov). Som framgår av den förnyade populariteten hos hedniska trosuppfattningar i Ryssland och Östeuropa under det tjugoförsta århundradet återupptäcker samtida slaver sina hedniska rötter.


Titta på videon: Hes hednisk jul - Gunilla och Paula filosoferar (Januari 2022).