Böcker

Shaping Medieval Markets: The Organization of Commodity Markets in Holland, c. 1200 - c. 1450

Shaping Medieval Markets: The Organization of Commodity Markets in Holland, c. 1200 - c. 1450

Shaping Medieval Markets: The Organization of Commodity Markets in Holland, c. 1200 - c. 1450

Av Jessica Dijkman

(Brill, 2011)

Sammanfattning: Den sena medeltiden bevittnade holländska länet från en perifer jordbruksregion till en mycket kommersialiserad och urbaniserad region. Denna bok undersöker hur organisationen av råvarumarknader bidrog till denna anmärkningsvärda utveckling. I jämförelse mellan Holland och England och Flandern visar boken att Hollands specifika historia om återvinning och bosättning hade gett upphov till en gynnsam maktbalans mellan stat, adel, städer och landsbygdssamhällen som minskade möjligheterna till hyresökning och gynnade uppkomsten av effektiva marknader. . Detta gjorde det möjligt för borgare, bönder och fiskare att dra full nytta av de nya möjligheter som förändras av ekonomiska och ekologiska omständigheter i slutet av 1300-talet och början av 1400-talet.

Innehåll

1. Introduktion
1.1 Holland: en kommersialiserande ekonomi
1.2 Ett institutionellt synsätt
1.3 Forskningsfrågor

DEL I: INSTITUTIONELLA RAMAR: HANDELSPLATSER
2. Mässor
2.1 Inledning
2.2 Mässor och transaktionskostnader
2.3 Mässor i Holland: en kronologisk rekonstruktion
2.4 Ekonomisk funktion
2.5 Makt och politik
2.6 Slutsatser

3. Landsbygdsmarknader c. 1200 – c. 1350: en sen start?
3.1 Inledning
3.2 Stadsinbrott eller stadsattraktion
3.3 Lords och deras engagemang i marknaderna på landsbygden
3.4 Slutsatser

4. Nya institutioner för handel på landsbygden (ca 1350 – ca 1450)
4.1 Inledning
4.2 Fiskmarknader vid havet och handel med havsfisk
4.3 Väghus på landsbygden och mejerihandeln
4.4 Slutsatser

5. Dordrecht-häftklammer
5.1 Inledning
5.2 Dordrecht-häftklammer i ett internationellt perspektiv
5.3 Dordrecht och dess grannar
5.4 Slutsatser

DEL II: INSTITUTIONELLA RAMAR: REGLER OCH PRAKTIKER

6. Vägning och mätning
6.1 Inledning
6.2 Kontroll över vikter och mått
6.3 Standarder och standardisering
6.4 Verkställighet
6.5 Slutsatser

7. Avtalshantering
7.1 Inledning
7.2 Handelsgilder
7.3 Från gudomlig dom till schepenkenning
7.4 Säkerheter
7.5 Offentlig registrering av skulder
7.6 Slutsatser

DEL III: PRESTANDA PÅ MARKNADEN: KVANTITATIVA TESTER

8. Marknadsintegration
8.1 Inledning
8.2 Effekten av institutionella och icke-institutionella faktorer
8.3 Metoder och data
8.4 Prisvolatilitet
8.5 Prisintegration
8.6 Slutsatser

9. Marknadsorientering
9.1 Inledning
9.2 Holland
9.3 Flandern
9.4 England
9.5 Slutsatser

10. Slutsatser
10.1 Endogena faktorer
10.2 Exogena faktorer
10.3 Råvarumarknader och faktormarknader


Titta på videon: Learn Basics of Commodity Market u0026 MCX in Hindi - (Januari 2022).