Nyheter

Järn- och svavelföreningar hotar gamla skeppsvrak

Järn- och svavelföreningar hotar gamla skeppsvrak

Svavel och järnföreningar har nu hittats i skeppsvrak både i Östersjön och utanför Sveriges västkust. Gruppen bakom resultaten, presenterad i Journal of Archaeological Science, inkluderar forskare från Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

För några år sedan rapporterade forskare stora mängder svavel och järnföreningar i det bergade krigsskeppet Vasa från 1600-talet, vilket resulterade i utveckling av svavelsyra och surt salt fälls ut på skrovets yta och lösa träföremål.

Liknande svavelföreningar har nu upptäckts också i andra skeppsvrak både från Östersjön och utanför Sveriges västkust, inklusive krigsfartyg från 1600-talet Kronan, Riksnyckeln och Stora Sofia, 1700-talets handelsfartyg i Göteborg, känt som Göta vraket, och Vikingafartyg grävda vid Skuldelev i Danmark.

”Detta är ett resultat av naturliga biologiska och kemiska processer som förekommer i syrefattigt vatten och sediment”, förklarar Yvonne Fors från Göteborgs universitet, Conservation Department, en av forskarna bakom studien i samarbete med Stockholms universitet.

Förutom Vasa har liknande problem tidigare rapporterats för Henry VIII: s flaggskepp Mary Rose i Storbritannien, som sjönk utanför Portsmouth 1545, och det holländska fartyget Batavia i Australien, som förlorades 1629, året efter Vasa.

”Vårt arbete med Vasa och Mary Rose har gett oss en god inblick i dessa problem”, säger Yvonne Fors. "Med rätta åtgärder, till exempel nya konserveringsförfaranden, kommer vi att bättre kunna förhindra att dessa skeppsvrak utvecklar så allvarliga problem med svavelsyra."

Även i syrefattigt vatten kan bakterier bryta ner organiskt material inklusive träcellerna i ett fartygs skrov. Sulfater som förekommer naturligt i vattnet omvandlas av bakterier till giftig vätesulfid som reagerar med träet. I närvaro av järnjoner bildas svavel och järnföreningar som lätt oxiderar till svavelsyra och syrasalt utfälls i en fuktig museumsmiljö när kärlet har återvunnits.

”För vissa vrak, som Skuldelev Viking-skepp och Göta-vraket, är bevarandebehandlingen redan avslutad”, säger Fors. "Det handlar då om att hålla ett öga på den kemiska utvecklingen, vilket kräver ytterligare resurser."

Många av de kemiska analyserna i studien utfördes vid avancerade strålningsanläggningar vid SSRL i Stanford i USA och vid ESRF i Frankrike.

Källa: Göteborgs universitet


Titta på videon: Brain from the warship Vasa (Januari 2022).