Artiklar

Familj, ekonomi och konsumtion i den medeltida engelska byn, c. 1300

Familj, ekonomi och konsumtion i den medeltida engelska byn, c. 1300

Familj, ekonomi och konsumtion i den medeltida engelska byn, c. 1300

Schofield, Phillipp (Aberystwyth University)

Mönster av konsumtion och levnadsstandarder i den medeltida landsbygden, 18-20 september, Universitat de València (2008)

Abstrakt

En av funktionerna i den senaste historiografin om den medeltida engelska ekonomin har varit betoning på dess kommersialisering, marknadens roll och i vilken grad till och med ödmjuka individer drogs in i ekonomisk verksamhet som rörde sig bortom familjen. Familjen, som en gång var en grundpelare för diskussionen om det medeltida engelska bönderiet, har dragit sig tillbaka lite från vår åsikt, åtminstone i förhållande till den starka närvaron i vårt skrivande av kommersiell och ekonomisk handel, som genomförts av en ganska säker, ekonomiskt kvasipolitiskt integrerad bönder.

Som sagt, för att uttrycka det på ett annat sätt, har diskussionen om familjen flyttat från en hänsyn till familjen som en diskret enhet för produktion och konsumtion till en där familjen och dess medlemmar uppfattas som integrerade i större ekonomier, vare sig det gäller till exempel i den grad som individer och familjer engagerar sig som producenter för en bredare ekonomi, eller som konsumenter av resurser inte enbart av sin egen skapelse.


Titta på videon: Allt hänger ihop - En film om vattnets betydelse (Januari 2022).