Artiklar

GEMENSAM PATHOLOGI I FORTIDA ANGLO-SAXONS

GEMENSAM PATHOLOGI I FORTIDA ANGLO-SAXONS

GEMENSAM PATHOLOGI I FORTIDA ANGLO-SAXONS

Av Calvin Wells

Journal of Bone and Joint Surgery, Vol.44: B (1962)

Inledning: För paleopatologen är studiet av forntida skelettmaterial inte bara av intresse för vad det avslöjar om naturen och relativa frekvensen hos de olika sjukdomarna som drabbar den tidiga människan. Ibland ger det oss en möjlighet att hantera torkade prover av benskador som, även om de inte är kliniskt sällsynta idag, inte lätt samlas in för osteologisk visning på grund av deras helt godartade natur. Fyra sådana exempel med olika sammanfattningar presenteras här.


Titta på videon: Reconstructing Stone in Proto-Germanic (December 2021).