Artiklar

Ironi som belysning: didaktisk kommunikation i den verbala strukturen i Mystery Cycles

Ironi som belysning: didaktisk kommunikation i den verbala strukturen i Mystery Cycles

Ironi som belysning: didaktisk kommunikation i den verbala strukturen i Mystery Cycles

Bates, Linda R.

Marginalia, Vol. 3 (2006)

Abstrakt

I skulpturerna och rosfönstren i Laons katedral konstaterar Emile Mâle att '' sanningarna i Skrifterna överallt avbildas i sin mest mystiska form, Nya testamentets sanningar förklädda med symbolerna i det gamla. '' Vi kan extrapolera att sådana '' sanningar är bara tillgängliga för troende, precis som "hemligheten för Guds rike" förnekas "de utanför" i Jesu diskussion om liknelser i Markusevangeliet. Medan denna förståelse för en likhets roll avviker från den som föreslås i andra evangelier, ger den ändå en mall för vår läsning av medeltida drama. Ett fantasifullt utrymme fanns för konstnärerna, skulptörerna och författarna under medeltiden i kontrast mellan dem som kanske inte uppfattar och en kristen publik. Dramatisterna i Mystery-cyklerna använder denna skillnad för att skapa ett dialogiskt utrymme: publiken och dramatikern delar erkännande av den begränsade förståelsen av pjäsens karaktärer, och därmed går publiken bortom att bara "se" till full uppfattning.


Titta på videon: 3 steg för en bra kommunikation (December 2021).