Nyheter

Sedition Act - Historia

Sedition Act - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sedition Act
14 juli 1798

En lag utöver lagen, med titeln "En lag för straffet
av vissa brott mot USA. "

AVSNITT I. Var det antaget. ., Att om någon personer olagligt ska kombinera eller konspirera tillsammans, i avsikt att motsätta sig alla åtgärder eller åtgärder från Förenta staternas regering, som är eller ska ledas av lämplig myndighet, eller att hindra tillämpningen av någon lag i Förenta staterna Stater, eller för att skrämma eller hindra någon som innehar en plats eller ett kontor i eller under USA: s regering, från att utföra, utföra eller fullgöra sitt förtroende eller sin plikt; och om någon person, med uppsåt som nämnts ovan, ska råda, ge råd eller försöka skaffa uppror, upplopp, olaglig sammankomst eller kombination, oavsett om sådan konspiration, hot, råd, råd eller försök ska ha den föreslagna effekten eller inte , han eller de ska anses vara skyldiga till en hög förseelse, och vid fällande dom, straffas med en böter på högst fem tusen dollar, och med fängelse under en period av minst sex månader eller högst fem år; och vidare kan domstolen efter eget gottfinnande anhålla för att hitta garantier för hans goda beteende i en sådan summa, och för en sådan tid, som nämnda domstol kan anvisa.
SEK. 2. Och vare det vidare antagna, Att om någon ska skriva, skriva ut, yttra eller publicera, eller ska låta eller upphandla att skrivas, tryckas, uttalas eller publiceras, eller medvetet och villigt hjälpa eller hjälpa till med att skriva, skriva ut, yttra eller publicera falska, skandalösa och skadliga skrifter eller skrifter mot USA: s regering, eller antingen hus i USA: s kongress, eller USA: s president, med avsikt att förtala nämnda regering eller antingen nämnda kongress, eller nämnda president, eller att föra dem, eller någon av dem, till förakt eller förakt; eller för att upphäva mot dem, eller någon av dem, hatet mot de goda människorna i USA, eller att väcka uppror inom USA, eller att väcka alla olagliga kombinationer däri, för att stå emot eller motstå någon lag i USA, eller någon handling från USA: s president, utförd i enlighet med sådan lag eller de befogenheter som tillkommer honom enligt Förenta staternas konstitution, eller att motstå, motsätta eller besegra sådan lag eller handling , eller för att hjälpa, uppmuntra eller motverka någon fientlig utformning av någon främmande nation mot USA, deras folk eller regering, då ska en sådan person, som dömts därav inför någon domstol i USA som har jurisdiktion därav, straffas med böter som inte över två tusen dollar och med fängelse högst två år.
SEK. 3. Och vare sig det ytterligare antas och förklaras, att om någon person ska åtalas enligt denna handling, för att skriva eller publicera någon förtal, ska det vara lagligt för den tilltalade vid rättegången att vittna i hans försvar, sanningen i frågan i publikationen anklagad för förtal.
Och juryn som ska pröva orsaken; ska ha rätt att bestämma lagen och det faktum, under domstolens ledning, som i andra fall.
SEK. 4. Och vare det vidare antagna, att denna handling ska fortsätta och vara i kraft till. [3 mars, I80I]. , och inte längre: Jag förutsatte att handlingens upphörande inte ska förhindra eller besegra åtal och bestraffning av brott mot lagen, under den tid den ska vara i kraft.


Sedition Act från 1798 (visad i denna bild), godkänd av en federaliststyrd kongress den 14 juli, var en del av en serie åtgärder, allmänt kända som Alien and Sedition Acts, som uppenbarligen är utformade för att hantera hoten som är involverade i & ldquoquasi -krig & rdquo med Frankrike. Bråket om seditionslagen gav den första ihållande debatten om innebörden av det första ändringsförslaget. (Bild via Wikimedia Commons, offentligt område)

Sedition Act från 1798 var godkänd av en federaliststyrd kongress den 14 juli och var en del av en rad åtgärder, allmänt kända som Alien and Sedition Acts, som uppenbarligen är utformade för att hantera hoten i & ldquoquasi-war & rdquo med Frankrike. Kritiker betraktade dådet som en tunt förklädd partisanering för att kontrollera politisk debatt fram till nästa presidentval. Bråket om seditionslagen gav den första ihållande debatten om innebörden av det första ändringsförslaget.


Introduktion

Alien and Sedition Acts undertecknades i lag 1798 och bestod av fyra lagar som antogs av den federalistkontrollerade kongressen när Amerika förberedde sig för krig med Frankrike. Dessa handlingar ökade uppehållskravet för amerikanskt medborgarskap från fem till fjorton år, bemyndigade presidenten att fängsla eller utvisa utomjordingar som anses vara "farliga för USA: s fred och säkerhet" och begränsade tal som är kritiska mot regeringen. Dessa lagar var utformade för att tysta och försvaga det demokratiskt-republikanska partiet. Negativ reaktion på Alien and Sedition Acts bidrog till att bidra till den demokratiskt-republikanska segern i valen 1800. Kongressen upphävde naturaliseringslagen 1802, medan de andra handlingarna fick upphöra att gälla.


Innehåll

Federalisternas rädsla för det motsatta demokratiskt-republikanska partiet nådde nya höjder med demokratiskt-republikanernas stöd av Frankrike mitt under den franska revolutionen. Vissa tycktes vilja ha en liknande revolution i USA för att störta regeringen och den sociala strukturen. [9] Tidningar som sympatiserar med varje sida förvärrade spänningarna genom att anklaga den andra sidans ledare för korruption, inkompetens och förräderi. [10] När oroligheterna som svepte över Europa hotade att sprida sig till USA började uppmaningarna om avskiljande att stiga, och den nya nationen verkade redo att riva sig sönder. [11] En del av denna agitation ansågs av federalister ha orsakats av franska och fransk-sympatiserande immigranter. [11] Utlänningslagen och seditionslagen var avsedda att skydda mot detta upplevda hot om anarki.

Lagarna var mycket kontroversiella vid den tiden, särskilt seditionslagen. Seditionslagen, som undertecknades i lag av Adams den 14 juli 1798, [12] debatterades hett i den federalistkontrollerade kongressen och godkändes först efter att flera ändringar mildrat dess villkor, till exempel att göra det möjligt för de tilltalade att argumentera för sitt försvar att deras uttalanden hade varit sanna. Ändå gick det igenom kammaren först efter tre röster och ytterligare ett ändringsförslag som fick det att automatiskt upphöra att gälla i mars 1801. [10] De fortsatte att protesteras högt och var en stor politisk fråga vid valet 1800. Motståndet mot dem resulterade i också -kontroversiella Virginia och Kentucky Resolutions, författade av James Madison och Thomas Jefferson.

Framträdande åtal enligt seditionslagen inkluderar:

  , ett brittiskt ämne, hade blivit utvisad från Storbritannien för sina politiska skrifter. Bor först i Philadelphia och sedan söker tillflykt i närheten i Virginia, han skrev en bok med titeln Prospektet före oss (läst och godkänd av vicepresident Jefferson före publicering) där han kallade Adams administration en "ständig storm av elakartade passioner" och presidenten en "motbjudande pedant, en grov hycklare och en principlös förtryckare." Callender, redan bosatt i Virginia och skriver för Richmond examinator, åtalades i mitten av 1800 enligt seditionslagen och dömdes, böter 200 dollar och döms till nio månaders fängelse. [13]: 211–20 var en demokratisk-republikansk kongressledamot från Vermont. Han var den första personen som ställdes inför rättegång enligt Alien and Sedition Acts. [1] Han åtalades 1800 för en uppsats som han hade skrivit i Vermont Journal anklagar administrationen för "löjligt pompöst, dåraktigt beundran och självisk girighet". I väntan på rättegång började Lyon publiceringen av Lyons republikanska tidskrift, med undertexten "Aristokratins gissel". Vid rättegången fick han böter på 1 000 dollar och dömdes till fyra månaders fängelse. Efter frigivningen återvände han till kongressen. [14] [13]: 102–08 var redaktör för Philadelphia Aurora, en demokratiskt-republikansk tidning. Bache hade anklagat George Washington för inkompetens och ekonomiska oegentligheter, och "den blinda, skalliga, förlamade, tandlösa, kära Adams" för nepotism och monarkisk ambition. Han arresterades 1798 enligt seditionslagen, men han dog av gul feber före rättegång. [13]: 27–29, 65, 96 var en engelsk immigrant och en skrivare av Jeffersonian Vermont Gazette. [15] Haswell hade återtryckt från Aurora Baches påstående om att den federala regeringen anställde Tories, som också publicerade en annons från Lyons söner om ett lotteri för att samla in pengar för hans böter som avskedade Lyons förtryck av fängslare som utövade "övertagande befogenheter". [16] Haswell befanns skyldig till upprorisk förtal av domare William Paterson och dömdes till två månaders fängelse och böter på 200 dollar. [17]
 • Luther Baldwin åtalades, dömdes och böter 100 dollar för en berusad incident som inträffade under ett besök av president Adams i Newark, New Jersey. När han hörde ett vapen rapportera under en parad, skrek han "Jag hoppas att det slog Adams i röven." [18] [13]: 112–14
 • I november 1798 ledde David Brown en grupp i Dedham, Massachusetts, inklusive Benjamin Fairbanks, när han inrättade en frihetsstolpe med orden "No Stamp Act, No Sedition Act, No Alien Bills, No Land Tax, down to the Tyrants of Amerikas fred och pension till presidenten Länge leve vice presidenten. " [17] [19] [20] Brown greps i Andover, Massachusetts, men eftersom han inte hade råd med borgen på 4 000 dollar fördes han till Salem för rättegång. [19] Brown prövades i juni 1799. [17] Brown erkände sig skyldig, men rättvisa Samuel Chase bad honom att nämna andra som hade hjälpt honom. [17] Brown vägrade, fick böter på 480 dollar (motsvarande 7 300 dollar 2020), [19] [21] och dömdes till arton månaders fängelse, det allvarligaste straffet som påfördes enligt seditionslagen. [17] [19]

Efter passagen av de mycket impopulära Alien and Sedition Acts inträffade protester över hela landet, [22] med några av de största som syntes i Kentucky, där folkmassorna var så stora att de fyllde gatorna och hela torget. [23] Notera upprörelsen bland befolkningen, Demokratiska-republikanerna gjorde Alien and Sedition Acts till en viktig fråga i valrörelsen 1800. När han antog ordförandeskapet benådade Thomas Jefferson dem som fortfarande avtjänar straff enligt seditionslagen [13]: 231 och kongressen återbetalade snart sina böter. [24] Det har sagts att främlingslagen var riktade mot Albert Gallatin, och seditionslagen riktade mot Benjamin Baches Aurora. [25] [ bättre källa behövs ] Medan statliga myndigheter utarbetade listor över utlänningar för utvisning, flydde många utomjordingar från landet under debatten om utlännings- och upproret, och Adams undertecknade aldrig ett utvisningsföreläggande. [13]: 187–93

Virginia och Kentucky statliga lagstiftare godkände också Kentucky och Virginia resolutioner, i hemlighet författad av Thomas Jefferson och James Madison, som fördömde den federala lagstiftningen. [26] [27] [28] Medan de slutgiltiga resolutionerna följde Madison för att förespråka "interposition", skulle Jeffersons första utkast ha upphävt lagarna och till och med hotat med avskiljning. [29] Jeffersons biograf Dumas Malone hävdade att detta kan ha fått Jefferson åtalad för förräderi, om hans handlingar blivit kända vid den tiden. [30] Genom att skriva Kentucky -resolutionerna varnade Jefferson för att Alien and Sedition Acts "nödvändigtvis skulle driva dessa stater till revolution och blod" om de inte arresteras vid tröskeln. [ Detta citat behöver ett citat ]

Utlännings- och seditionslagen överklagades aldrig till Högsta domstolen, vars rättsliga prövning inte var klart fastställd förrän Marbury mot Madison 1803. Efterföljande omnämnanden i Högsta domstolens yttranden som började i mitten av 1900-talet har antagit att seditionslagen i dag skulle anses vara konstitutionell. [31] [32]

Alien Enemies Acts gällde i början av första världskriget och förblir amerikansk lag idag. [8] Det omkodifierades för att ingå i USA: s krigs- och nationella försvarsstadgar (50 USC 21–24). [8]

Den 7 december 1941, som svar på bombningen av Pearl Harbor, använde president Franklin Delano Roosevelt myndigheten i den reviderade Alien Enemies Act för att utfärda presidentproklamationer 2525 (Alien Enemies - Japanese), 2526 (Alien Enemies - German) och 2527 ( Alien Enemies-Italian), för att gripa, begränsa, säkra och ta bort japanska, tyska och italienska icke-medborgare. [8] Den 19 februari 1942, med hänvisning till auktoriteten i presidentens och överbefälhavarens krigsbefogenheter, utfärdade Roosevelt verkställande order 9066, som gav krigsministern tillstånd att förskriva militära områden och ge honom myndighet som ersatte andra befattningshavares myndighet enligt Kungörelser 2525–7. EO 9066 ledde till internering av japanska amerikaner, varigenom över 110 000 människor av japansk härkomst, varav 62% var medborgare i USA, inte utomjordingar, som bodde på Stilla havet, tvångsflyttades och tvingades bo i läger i landets inre . [33] [34]

Fientligheterna med Tyskland och Italien upphörde i maj 1945 och med Japan den augusti. Främmande fiender och amerikanska medborgare fortsatte att interneras. Den 14 juli 1945 utfärdade president Harry S. Truman presidentproklamation 2655 med titeln "Borttagning av främmande fiender". Kungörelsen gav allmänna åklagare myndighet angående fiendens utlänningar inom kontinentala USA, att avgöra om de är ”farliga för USA: s allmänna fred och säkerhet”, att beordra dem att tas bort och att skapa regler för deras avlägsnande. Kungörelsen citerade den reviderade Alien Enemies Act (50 USC 21–24) om presidentens befogenheter att offentliggöra kungörelse om ”ämnen i den fientliga nationen” som är mer än fjorton år gamla och som bor i USA men inte är naturaliserade, att ta bort dem som främmande fiender, och för att bestämma sätten för borttagning.

Den 8 september 1945 utfärdade Truman presidentproklamation 2662 med titeln "Borttagning av främmande fiender". Den reviderade Alien Enemies Act (50 U.S.C. 21–24) citerades för att ta bort främmande fiender i intresset av allmän säkerhet. USA hade vid en konferens i Rio de Janeiro 1942 enats om att ta ansvar för att begränsa och återvända farliga främmande fiender som skickas till USA från latinamerikanska republiker. I en annan interamerikansk konferens i Mexico City den 8 mars 1945 beslutade nord- och sydamerikanska regeringar att rekommendera att man vidtar åtgärder för att förhindra att utomjordingar från fientliga nationer som ansågs vara säkerhetshot eller hot mot välfärden kvarstår i Nord- eller Sydamerika. . Truman gav utrikesministerns myndighet att avgöra om främmande fiender i USA som skickades till USA från Latinamerika, eller som var olagligt i USA, äventyrade landets välfärd eller säkerhet. Statssekreteraren fick befogenhet att ta bort dem "till destinationer utanför gränserna för det västra halvklotet", till regeringarnas tidigare fientliga territorium vars "principer (de främmande fienderna) har hållit sig till". Justitiedepartementet uppmanades att bistå utrikesministern med att snabbt avlägsna dem.

Den 10 april 1946 utfärdade Truman presidentproklamation 2685, med titeln "Removal of Alien Enemies", med hänvisning till den reviderade Alien Enemies Act (50 USC 21–24) om dess bestämmelse om "avlägsnande från USA av främmande fiender i intresse av allmän säkerhet ". Truman utropade föreskrifter som var tillägg till och kompletterade andra "regler som påverkar återhållsamhet och avlägsnande av främmande fiender". När det gäller främmande fiender som hade förts till kontinentala USA från Latinamerika efter december 1941, gav kungörelsen statssekreteraren befogenhet att avgöra om deras närvaro var "skadlig för Amerikas framtida säkerhet eller välfärd", och att göra föreskrifter för deras borttagning. 30 dagar var den rimliga tiden för dem att "genomföra återvinning, bortskaffande och borttagning av (deras) varor och effekter och för (deras) avresa".

1947 fortsatte New Yorks Ellis Island att fängsla hundratals etniska tyskar. Fort Lincoln var ett stort interneringsläger som fortfarande innehöll internerade i North Dakota. North Dakota representerades av den kontroversiella senatorn William "Wild Bill" Langer. Langer införde en proposition (S. 1749) "för lättnad för alla personer som sitter kvar som fiendens utomjordingar", och uppmanade USA: s allmänna åklagare att avbryta "utestående teckningsoptioner för arrestering, avlägsnande eller utvisning" för många tyska utomjordingar som fortfarande är internerade, och listar många vid namn, och alla de som förvarades av Immigration and Naturalization Service, som låg under justitiedepartementet. Den uppmanade INS att inte utfärda fler teckningsoptioner eller order om deras enda grund var de ursprungliga arresteringsorderna. Lagförslaget gick aldrig igenom. Riksåklagaren gav upp plenumjurisdiktionen över den sista internerade på Ellis Island sent 1948.

I Ludecke v. Watkins (1948) tolkade Högsta domstolen tidpunkten för frigivning enligt Alien Enemies Act. Den tyska utlänningen Kurt G. W. Ludecke satt frihetsberövad 1941, under kungörelse 2526. och fortsatte att hållas kvar efter att fientligheterna hade upphört. År 1947 begärde Ludecke en skrift för habeas corpus för att beordra hans frigivning, efter att justitieministerna beordrade honom att deporteras. Domstolen beslutade 5–4 att släppa Ludecke, men fann också att Alien Enemies Act tillät förvar längre än den tid fientligheterna upphörde, tills ett faktiskt fördrag undertecknades med den fientliga nationen eller regeringen.


Antagande av det första ändringsförslaget

Forskare har länge undrat över de faktiska avsikterna för ramarna för det första ändringsförslagets garanti om att "kongressen inte ska göra någon lag ... förkorta yttrandefriheten eller pressen." Enligt en teori avsåg ramarna att anta Blackstones uttalande att enligt den allmänna lagen "pressens frihet ... består i att lägga nej tidigare begränsningar i publikationer och inte i frihet från censur för kriminella ärenden när de publiceras "(Blackstone, *151). Med andra ord förbjöd ändringen censur i form av licensiering men begränsade inte regeringens makt att straffa uttryck för uttryck efter offentliggörande. Enligt denna teori lämnade ändringen den allmänna lagen om uppväckande ärekränkning intakt.

En konkurrerande teori hävdar att ramarnas främsta avsikt var att avskaffa upprörande förtal. Anhängare av denna teori påpekar att licensiering hade övergivits i England 1695 och i kolonierna 1725, och att det var högst osannolikt att ramarna skulle ha brytt sig om att anta ett ändringsförslag för att hantera en så stor fråga. Anhängare av denna teori hävdar alltså att det var den upprörande ärekränkandefrågan, vilket manifesteras i kontroverser som Zenger åtal, det var av största vikt i ramarna.

I slutändan förblir ramarnas faktiska avsikter oklara. Framarna själva verkar inte ha haft någon gemensam uppfattning om den exakta innebörden av det första ändringsförslaget.


CU -föreläsningsdetaljer Sedition Act och en tidig maktövergång i amerikansk historia

En berömd konstitutionell forskare regaled deltagarna i en online -föreläsning som anordnades av University of Colorado Law School i slutet av förra månaden med historien om seditionslagen och den steniga maktövergången mellan landets andra och tredje president. Yale Law School -professor Akhil Reed Amars presentation drog paralleller mellan årets ängsliga skift från Donald Trumps presidentskap till president Joe Bidens administration.

Amar läste från sin nyutgivna bok, "The Words That Made Us: America's Constitutional Conversation, 1760-1840", och gav kommentarer med fokus på det unga landets första politiskt kontroversiella presidentmetamorfos. "Boken handlar om konstitutionell konversation", sa han. "Detta är ett tal om Amerikas första fredliga - knappt - maktöverföring."

Amar berättade om en historia som sträckte sig från nationens anpassning till dess första president, George Washington, och vanliga politiska rivaliteter bland dem som försökte efterfölja honom till den franska revolutionen, förklarade hur den tidiga amerikanska konstitutionella ordningen undvek en potentiellt katastrofal kollision mellan partisaner.

En tid full av intriger och intensiv jockeying för makt började, förklarade Amar den 14 juli 1798. ”Nio år till dagen efter stormningen av Bastillen undertecknade president John Adams en amerikansk seditionslag,” sade Amar. ”Den parisiska händelsen 1789 hade satt igång händelser som i slutändan störtade en kung och dödade kung Louis XVI, hans drottning, Marie Antoinette och deras tronarvinge, Dauphin. Adams signatur ledde också till hans egen avhopp, men presidenten, hans dam, Abigail och deras arvtagare, John Quincy, fick behålla huvudet. ”

Till skillnad från Frankrike, som upplevde en blodig revolution, upplevde USA i slutändan ett ordnat maktskifte från Adams och hans federalistiska parti till dåvarande vicepresident Thomas Jeffersons demokrater-republikaner. "Amerika visade sig mycket bättre än det revolutionära Frankrike, men händelserna 1798-1801, Amerikas första fredliga överföring av makt från ett presidentparti till ett annat, var faktiskt mer omfattande än vad som i allmänhet förstås idag," sade Amar. Inte nog med det, de historiska avsnitten var en förebud om incidenter mer än två århundraden senare. "I otaliga avseenden", sade Amar, "kastade de ett kusligt ljus över den inte helt fredliga överföringen av presidentmakten 2020 till 2021."

Adams bad inte kongressen att anta seditionslagen. Men under det möjliga inflytandet av hans fru, som hade beklagat "bas och ogrundad granskning om sin man och medveten om tidigare president Washingtons stöd för lagförslaget, undertecknade den andra presidenten en lag som skulle bli, enligt historikern Joseph Ellis, "Utan tvekan den största tabben i hans presidentskap." För Amar var seditionslagen liknande att röra upp ett hornet bo. "Enligt villkoren i seditionslagen riskerar alla som vågade kritisera den federala regeringen, presidenten eller kongressen böter på upp till $ 2000 och ett fängelsestraff på upp till två år", sade Amar. Intressant nog angav kongressen att lagen skulle upphöra att gälla den 3 mars 1801, ”en dag innan den nya presidentperioden skulle börja”.

Å andra sidan sa författaren att seditionslagen inte gav någon skydd alls mot kritik av vice presidenten. - Giftig kritik, även om den medvetet var falsk, och att hetsa till våld som riktade sig till vice presidenten var rättvist enligt lagen, säger Amar. ”I den förestående valkonkurrensen från 1800 mellan Adams och hans främsta rival, Thomas Jefferson, som också var Adams sittande vice ordförande, skulle Adams och hans federalistiska partis allierade kunna skada Jefferson, men Jefferson och hans allierade, demokraterna-republikanerna, kunde inte återge med lika kraft. ” Denna situation, sade Amar, skiljer sig inte från Trumps skenbara misstro mot sin egen vice president. "Du borde redan tänka," åh, Trump, Pence. "De [sprang] tekniskt tillsammans och inte mot varandra, men [det finns] några intressanta och kusliga paralleller," sade Amar.

Begränsningarna i ansträngningarna att begränsa federalistiska motståndares tal, fortsatte Amar, omfattade inte ett förbud mot straffrättsliga påföljder. Under 1700 -talet, sade han, innebar begreppet "fri press" bara att journalister och förlag inte kunde "licensieras" eller "censureras före publicering". De kunde dock straffas för allt som trycktes. "På sin yta verkade handlingen blygsam," sade Amar. "Det kriminaliserade bara" falska, skandalösa och skadliga " - det är ett citat - skrifter [och] uttalanden som hade en" avsikt att förtala "eller jämförbara sura motiv." Ändå skapade seditionslagen ännu fler problem för dem som ägnar sig åt politiskt tal genom att inte svara på andra frågor. ”Tänk om falskheten var ett misstag i god tro eller en retorisk överdrivning i en kraftfull politisk ge och ta? Kan ett ärligt misstag eller enbart överflöd någonsin motivera allvarligt straffansvar och förlängd fängelse? Vem skulle också bära bevisbördan? ”

Amar berättade historien om flera åtalade och åtalade och straffade enligt seditionslagen, inklusive redaktör och utgivare Benjamin Franklin Bache, författaren James Callender och Vermont -kongressledamoten Matthew Lyon. Bache, sonson till Benjamin Franklin, hade stämplat Adams som blind, skallig, förlamad, tandlös [och] påhittig ”och anklagade honom för nepotism och för att vara ambitiös för en monarki. Faktum är att Adams hade utsett sin svärson till en viktig federal position i hamnen i New York, sade Amar. Bache dog under åtal, efter att ha fått gul feber under en pandemi. Amar sa att han var efter honom, ”1700 -talets motsvarighet till en republikansk president i dag som försöker fängsla redaktörerna för Washington Post eller en modern demokratisk president som syftar till att kriminalisera utgivarna av National Review.”

Callender hade ”bröt Alexander Hamilton-sexskandalhistorien 1797 och skulle senare, 1802, avslöja Jefferson ’s affär med sin slavmästare, som också var hans avlidna hustrus och#8217s halvsyster”, sade Amar. Den ”skräpiga och begåvade journalisten” beskrev Adams administration som en kontinuerlig storm av elakartade passioner och kallade Adams för en motbjudande pedant, en grov hycklare och en principlös förtryckare. ” Den brittiska utlänningen hade anklagat Adams för att ”aldrig ha öppnat läpparna eller lyft sin penna utan att hota eller skälla”.

Lyons, som återvaldes till representanthuset efter att ha avtjänat fyra månaders fängelsestraff som förelagts enligt seditionslagen, hade anklagat Adams för att ha ”slukat varje ordentlig hänsyn till den allmänna välfärden i ett ständigt grepp om makt och en obegränsad törst efter löjlig pompa, dum beundran och självisk girighet. ” "Hur exakt skulle Lyons kunna bevisa i en rättssal den tekniska sanningen i dessa ord, och blanda, som de gjorde, fakta, åsikter, analyser, tolkningar och retorik?", Sade Amar.

Adams, sade Amar, hade "tanklöst och skoningslöst" förföljt politiska motståndare enligt seditionslagen. "Han och hans medarbetare jagade tårta men fredliga talare och skrivare vars enda verkliga brott var motvilja mot John Adams, hans parti och hans politik i fall vars fakta var miles ifrån förräderi, upplopp eller kaos," sade Amar. "Under de löjligt strikta normerna för sin egen administration borde en ung John Adams själv ha blivit böter [eller satt] i fängelse redan på 1760- och 1770-talen för hans kraftfulla uppsägningar" av Storbritanniens kungligt utsedda guvernör i Massachusetts Bay Colony.

Dessutom var advokaten i Massachusetts och diplomat-cum-presidenten, förklarade Amar, ”en” mycket tunnhårig kille ”. "När han var slut på makten", fortsatte Amar, "hade han sagt alla möjliga kritiska saker om makthavarna, men nu när han har makten kommer han att vara väldigt rörig. Om du börjar tänka, "det påminner mig om någon annan som nyligen var president", det är vad jag vill att du ska tänka. "

Jefferson, som hade hjälpt till att finansiera Callenders tidning, försökte utnyttja statliga lagstiftare som platser där talad retorik som attackerade Adams och hans federalister eller själva seditionslagen inte kunde straffas. Tidningar "skulle njuta av absolut immunitet om de bara berättade för sina läsare vad som hade sagts på de speciella talplatserna i statens huvudstäder", sade Amar. "Således sammanställde [James] Madison och Jefferson tyst resolutioner för adoption i lagstiftarna i Virginia och Kentucky." Efter att Virginia generalförsamling antogs, på julafton 1798, en resolution som fördömer seditionslagen som en "påtaglig och alarmerande överträdelse av konstitutionen" som syftar till att undergräva talet - "den enda verkliga väktaren för alla andra rättigheter" - och uppmana till "universellt larm , ”Har många tidningar runt om i landet” tryckt upp eller tagit fram Virginia protester ”, sade Amar. ”Det spelade ingen roll om de två statsmännen omedelbart övertygade en majoritet av statliga lagstiftare, precis som det inte spelade någon roll om de omedelbart övertygade en majoritet av de sittande högsta domstolarna. Det som betydde mest 1800 till 1801 var att vinna en majoritet av rösterna i Electoral College. ”

Jakten på dessa röster var nästa kris för amerikansk politisk regelbundenhet, sade Amar. ”Det amerikanska folket, som nu helt klart hade sett vad frihet betydde för Adams och vad frihet innebar för Jefferson, bestämde mellan dessa två ikoner 1776. De bestämde för Jefferson. Men det fanns en fångst som involverade palatsintriger som på ett kusligt sätt liknade några av de märkligaste ögonblicken som skulle utspelas i Amerika 220 år senare, i januari 2021. ”

Jefferson hade varit en politisk rival mot Alexander Hamilton, "som verkligen var Washingtons premiärminister", enligt Amar. Under 1790 -talet var en besvärlig fråga som oroade landets politiska eliter hur presidentskapet skulle utvecklas om både Washington och Adams skulle bli funktionshindrade, dö eller avgå. "Konstitutionens ledighetsklausul lämnade den här frågan för den federala lagstiftaren att avgöra", förklarade Amar, men "texten godkände en ex officio -beteckning" av en efterträdare.

Jefferson -lojalister i kongressen, ledd av Madison, försökte utse statssekreteraren - en tjänst som då innehades av Jefferson - som efterträdare om både presidenten och vice presidenten dog i ämbetet. Under tiden var Hamilton -backarna, som då tjänstgjorde som finansminister, oense. Så småningom, "efter studsningen mellan kammaren och senaten och olika kommittéer därav, placerade räkningen som slutligen antogs 1792 Amerikas högsta senator, senatens presidentpro tem, först i kön, följt av talaren i kammaren", sade Amar. "Så det liknar dagens stadga, men [omvänt."

När valet 1800 kom vann Jeffersons parti och besegrade Adams federalister med åtta valröster. Demokratiska republikanerna hade emellertid, enligt Amar, "misshandlat något". Konstitutionen föreskrev inte vid den tiden separat omröstning för vice presidenten. Istället skulle den som slutade tvåa i presidentloppet inta den positionen. -Demokraterna och republikanerna siktade på att katapultera Jefferson till ordförandeskapet och hans löpande kompis, New Yorker Aaron Burr, till vicepresidentens plats, men varje Jefferson-väljare röstade också på Burr, säger Amar. "Partiet borde ha utsett en väljare att kasta bort sin andra röst för att säkerställa att Jefferson skulle utpeka Burr men på något sätt misslyckades med att göra detta."

The resulting tie between the two men had to be resolved by the lame-duck Federalist House of Representatives, which eventually un-tied the race “thanks in no small part to Hamilton’s appeal on behalf of Jefferson,” Amar said. Notwithstanding “fierce feuds” with Jefferson and even a “personal dislike” that both Hamilton and Jefferson felt for each other, Hamilton said that Jefferson was an “honorable and capable public servant committed to his country’s welfare,” while describing Burr as a “charming but corrupt wildcard who might sell the nation out to the highest bidder.”

There was, for a time, uncertainty about whether Hamilton’s letter would sway the Federalist partisans in the House, Amar said. That, in turn, led to questions about what Adams might do. Would he remain in office past the end of his term? Or would the succession law “spring to life” when Adams’ term ran out, allowing the Senate’s president pro tempore to become ensconced in the White House? “What about the argument that the succession act was, in fact, unconstitutional” because members of Congress are not “officers” of the U.S. government?,” Amar rhetorically asked.

During the debate about how best to proceed if the House of Representatives could not achieve sufficient consensus — a majority of the then-existing 16 states’ delegations to the House of Representatives would be needed to elect a president — a duo of newspaper editorials in which an anonymous writer urged Congress to enact a new succession law that would designate the president in those circumstances were published and reprinted. The author “did not explicitly say what officer should fill the blank, but the obvious choice, legally and politically, for the lame duck Federalists was the secretary of state,” Amar said. “After all, he was the highest ranking officer, except for the arguable possibility of the treasury secretary and chief justice, but the position of chief justice was vacant in early January.”

The sitting secretary of state at that time was, Amar said, “the Federalists’ most popular and able politician — Jefferson’s old rival and first cousin, once removed, John Marshall.” “It was an elegant and brilliant idea, a political and legal stroke of genius – evil genius – from a Jeffersonian perspective.” “Whose genius idea was it to crown John Marshall?” Amar said that, according to many modern historians, it may well have been Marshall himself.

Meanwhile, Jefferson had another move up his sleeve. Amar said that he had written to then-Virginia governor James Monroe, “bristling with concern.” Monroe had figured out that Marshall was “a likely beneficiary” of the succession law essays, Amar said, and urged Jefferson not to quietly accept any House designation of the future chief justice as president. “If this isn’t beginning to conjure up images of January 6, wow, what would?,” Amar said. “Jefferson responded by treating the situation as 1776 all over again, rallying his troops and rattling his saber just like in the American Revolution,” Amar continued. “In mid-February 1801 he told Monroe that quote that he ‘thought it best to declare openly and firmly [to] one and all that the day such a succession act passed the middle states would arm and no such usurpation, even for a single day, should be submitted to.’”

“This was not casual chit-chat,” Amar continued. “In 1801 Monroe was the sitting governor of Virginia, which of course bordered on the new national capital. Jefferson was telling Monroe to ready his militia to march on Washington DC with weapons and Monroe was listening carefully.” But Jefferson did not have a legal foundation for this plan. The essay “gambit was surely sharp dealing, given that it aimed to give the presidency to neither Jefferson nor Burr, but how was it illegal? The Jeffersonians themselves had created the mess that Horatius had slyly offered to tidy up. After all, Jefferson himself and his party had picked the ethically challenged Aaron Burr to be, under their own plan, a heartbeat away from the presidency.”

In any event, historians have wondered what would have happened if either Adams or Marshall had attempted to act as President on March 4, 2001. Would, Amar asked, “militias in Virginia and Pennsylvania respond with force as threatened?” Would “the self-proclaimed acting president Adams or Marshall counter with federal military force? Would Federalist New England militias mobilize and march south? With the irreplaceable George Washington no longer alive to calm the country and rally patriots from all sides to the unionist banner, would the American constitutional project ultimately collapse in an orgy of blood and incrimination, like so many Greek republics of old and the fledgling French republic of late?”

None of those dark possibilities, of course, came to fruition. “Suddenly, as if a strong blast of fresh air abruptly swept across the capital city,” Amar said, the deadlock in Congress was broken. On Feb. 11, 1801, Congress met in Washington to open the electors’ ballots in a proceeding over which Jefferson presided. After a week of effort and 36 ballots in the House of Representatives, Jefferson prevailed over Burr. When the author of the Declaration of Independence was inaugurated, Adams was not there. Like Trump, he had left the capital city before the ceremony in which Marshall swore in Jefferson to the presidency.

Asked whether the events of 1800-1801 were a greater threat to the nation’s political stability and constitutional system than were Trump’s actions during and after the 2020 presidential campaign and the January 6 insurrection, Amar was unequivocal.

“The system was so much more fragile at the beginning,” he said. “We didn’t have the traditions and America [was] a puny place on the edge of civilization being polarized by the two great powers, England and France. Think of it like the Cold War and we’re just a sort of little satellite regime.” Amar said that, while the American political system was not “consolidated” in 1800-1801 and while Adams and Jefferson “were not perfect,” not least, in Jefferson’s case, because he owned slaves, “they were undeniably great men who had lifetime records of extraordinary public sacrifice and service, extraordinary intellects, and [were] deep patriots.” By contrast, he said, “I don’t think any of that is true of Donald Trump. I think he was a singularly malignant and unprecedented force in the American presidency. I think he’s deranged in certain ways, truthfully, and in it only for himself and therefore a more mortal threat to the republic.”

As to the legacy of the Sedition Act, Amar pointedly urged his audience to recall that incident in American legal history as a reminder of the vital role of the First Amendment in our society. “I want my friends on the left, as well as the right, to really value free speech and protect it, even of those that they might not agree with, because it’s so important that people across the spectrum absolutely hold fast to robust, uninhibited, wide open freedom of expression.”

Amar’s presentation was the latest in John R. Coen Lecture Series, which was established in 1955. Previous lecturers have included former White House counsel and Skadden Arps partner Gregory Craig, Yale scholar William Eskridge, Jr., University of California-Davis law professor Angela Harris, Yale Law School professor Dan Kahan, Steptoe and Johnson partner Lucinda Low, University of Chicago constitutional law scholar Geoffrey Stone, Eric Talley of Columbia Law School, famed author and alternative dispute resolution expert Dr. William Ury, and University of Arizona law professor Robert Williams.


On August 14, 1798, the Columbian Centinel, a Boston newspaper aligned with the Federalist Party, printed this copy of the Sedition Act. It was the last in a series of legislation known as the Alien and Sedition Acts passed by the United States Congress and signed into law by President John Adams in July. These acts were written to silence Democratic-Republicans&rsquo criticism of Federalist policies during the Quasi-War with France.

The Sedition Act, which was the only one in the series that applied to citizens of the United States, made it illegal to &ldquowrite, print, utter or publish . . . any false, scandalous, and malicious writing or writings against the government of the United States.&rdquo Although Democratic-Republicans complained that the law violated the First Amendment, the Federalist-controlled Congress passed the Sedition Act by a vote of 44 to 41.

Federalists believed that the Sedition Act was necessary for the security of the United States during the undeclared Quasi-War with France. They feared that criticism from Democratic-Republicans and in newspapers such as the Aurora would undermine the government. In the three years that the act was in effect, there were twenty-five arrests, fifteen indictments, and ten convictions.[1]

There are four sections to the Sedition Act. The first two define acts that would be considered seditious and the penalties for violating the law. The third section establishes the truth as a defense against accusations of libel. The final section provides that the act would expire on March 3, 1801&mdashthe day before the next presidential inauguration.

Excerpt

Sec. 2. And be it further enacted That if any person shall write, print, utter or publish, or shall cause or procure to be written, printed, uttered or published, or shall knowingly and willingly assist or aid in writing, printing, uttering or publishing, any false, scandalous, and malicious writing or writings against the government of the United States, or either house of the Congress of the United States, or the President of the United States, with intent to defame the said government, or either house of the said Congress, or the said President, or to bring them or either of them into contempt or disrepute or the excite against them, or either or any of them, the hatred of the good people of the United States or to stir up sedition within the United States or to excite any unlawful combination therein, for opposing or resisting any law of the United States, or any act of the President of the United States, done in pursuance of any such law, or of the powers in him vested by the Constitution of the United States, or to resist, oppose, or defeat any such law or act or to aid, encourage or abet any hostile designs of any foreign nation against the United States, their people or government, then such person, being thereof convicted before any court of the United States, having jurisdiction thereof, shall be punished by a fine not exceeding two thousand dollars, and by imprisonment not exceeding two years.


‘Sedition’: A Complicated History

As a mob stormed the Capitol, the word “sedition” was on many people’s lips. Its force is clear, but its echoes across American history are more complex and ambiguous.

As a shocked nation reacted to the storming of the United States Capitol on Wednesday by a pro-Trump mob trying to disrupt the certification of the presidential election, one word describing the chaos quickly rose to the top.

“It borders on sedition,” President-elect Joseph R. Biden Jr. said in his remarks to the nation.

“This is sedition,” the National Association of Manufacturers said in a statement that accused President Trump of having “incited violence in an attempt to retain power.”

And within the first hour of the attack, Merriam-Webster reported that “sedition” was at the top of its searches, ahead of “coup d’état,” “insurrection” and “putsch.”

Sedition — Merriam-Webster defines it as “incitement of resistance to or insurrection against lawful authority” — is a word that echoes across American history, archaic yet familiar. Historically, charges of sedition have just as often been used to quash dissent (the Sedition Act of 1918, for example, made it illegal to “willfully utter, print, write, or publish any disloyal, profane, scurrilous, or abusive language about the form of the Government of the United States”) as they have to punish actual threats to government stability or functioning.

But to many scholars and historians, the use of the word on Wednesday — and the force of condemnation it conjured — was not misplaced.

“Treason, traitor, terrorism, sedition — these are strong words with specific meanings that are often tossed aside in favor of their buzzword impact,” Joanne Freeman, a historian at Yale University and the author of “The Field of Blood: Violence in Congress and the Road to the Civil War,” said in an email. “But meanings matter. And sometimes, those words apply.”

What Is “Sedition?”

Current federal criminal code defines “seditious conspiracy” as an effort by two or more people “to conspire to overthrow, put down, or to destroy by force the Government of the United States, or to levy war against them, or to oppose by force the authority thereof, or by force to prevent, hinder or delay the execution of any law of the United States, or by force to seize, take or possess any property of the United States contrary to the authority thereof.”

That wording may emphasize force. But Geoffrey R. Stone, a legal scholar at the University of Chicago and the author of “Perilous Times: Free Speech in Wartime, From the Sedition Act of 1798 to the War on Terror,” said that, historically, sedition has been centrally a matter of speech.

“Normally, it refers to speech that advocates action or beliefs that are designed to overthrow or undermine the lawful processes of government,” he said. “Actions like burning down a building, or assassinating someone — those are separate crimes.”

As for those who rushed the Capitol on Wednesday, he said, they might argue that what they were doing was protesting, which is protected under the First Amendment.

“The problem is, they’ve gone beyond the bounds of what the First Amendment would protect as speech,” he said in an interview while the mob was still inside the building. “It does not protect trespassing, and what they are doing arguably goes beyond that. What they are doing is trying to prevent the government from functioning.”

When did Americans start talking about “sedition”?

Revolutionary America was awash with charges of sedition — against the British Crown. The idea of “sedition” as a crime against the new republic itself became entrenched in the American political lexicon in the 1790s. It was a time of intense partisan conflict, before the system of opposing parties — and the norm of peaceful transfer of power that was disrupted on Wednesday — was established.

The Alien and Sedition Acts, passed by the Adams administration in 1798, were intended to clamp down on the political enemies of the Federalists, Adams’s party, and weaken Thomas Jefferson’s Democratic-Republicans. The broader backdrop was a brewing conflict with post-Revolutionary France, and Federalists’ belief that Democratic-Republican criticism of their policies undermined national stability, and their fear that foreigners and immigrants, who leaned Democratic-Republican, would support France in a war.

Under the law, journalists who criticized the administration were thrown in jail, immigrant voting rights were tightened and foreigners deemed “dangerous to the peace and safety of the United States” could be deported.

“That took place in the context of an infant republic that was unsure of its place in the world,” Annette Gordon-Reed, a professor of history and law at Harvard, said. “This was all new: How do you protest? What effect does protesting have on government?”

But “we’ve had almost 250 years now,” she continued. “We know the mechanisms for legitimate criticism, and they do not involve sabotaging the operations of government when those operations have been arrived at by lawful means.”

Who was “seditious” in the early 19th century?

Adams and the Federalists were defeated in the 1800 election, “not only because of the Sedition Act,” Professor Freeman said, but because of what it represented — the Federalists’ “anti-democratic spirit generally.” Thomas Jefferson and the victorious Democratic-Republicans allowed the law to expire in 1802.

But “sedition” remained a potent concept. And it was increasingly used against abolitionists, and to block any efforts by African-Americans, free or enslaved, to secure rights or otherwise challenge slavery and white supremacy.

In 1832, after Nat Turner’s rebellion, Virginia passed a law against “riots, routs, unlawful assemblies, trespasses and seditious speeches by free Negroes or mulattoes,” who were to be whipped “in the same mode, and to the same extent” as rebellious slaves.

Who charged “sedition” during the Civil War?

As the sectional tensions over slavery intensified, charges of sedition flew in both directions. Southern slaveholders accused Northerners who opposed slavery of fomenting sedition and insurrection. And the words were lobbed at Southerners who gave speeches questioning the authority of the federal government, even before Abraham Lincoln’s election in 1860 prompted 11 Southern slaveholding states to secede and ultimately take up arms against the United States.

“The language is just so strong in the literature of the period,” said Manisha Sinha, a historian at the University of Connecticut who studies abolitionism, the Civil War and Reconstruction. “These people were not just slaveholders, which was morally abhorrent, as abolitionists had been saying for ages. They were traitors who had committed sedition, insurrectionists who had tried to disrupt American democracy.”

And during the war, charges of sedition also circulated within the North itself. When Lincoln suspended the right to habeas corpus, it was justified as a necessary response to threats posed by vocal critics of the war effort.

Was Reconstruction destroyed by “sedition”?

To many historians, the storming of the Capitol on Wednesday recalled a very specific history: the many white supremacist attacks on Black voting rights and legitimately elected governments during Reconstruction.

In 1874, as part of a continuing effort to overthrow an elected biracial government, white militia members in Louisiana attempted to seize government buildings in New Orleans, then the capital, and install their own government, before ultimately being dislodged by federal troops.

More straightforwardly successful was an 1898 coup d’état in Wilmington, N.C., when white businessmen and former Confederates conspired to dislodge a biracial government and gut Black economic power. The ensuing riot left scores of people dead and most of the city’s Black citizens stripped of voting rights for decades.

There were numerous such episodes of violent white supremacist “redemption” across the South, many of which have only begun to be recounted honestly. And that historical echo was underlined by the spectacle of men with Confederate flags parading through the halls of the Capitol — a sight, many noted, that would have been unthinkable during the actual Civil War.

“Sedition” may have captured the moment yesterday. But some historians question whether it is the most illuminating verbal touchstone, given its own complicated history.

“To me, the better phrase is ‘vigilante antidemocratic paramilitary violence,’” Gregory P. Downs, a historian at the University of California, Davis, who studies Reconstruction said. “It does what ‘sedition’ can keep us from doing: connect what’s happening today with what happened in American history.

“When people say this doesn’t happen in America, they reveal their idealism, but also their ignorance,” he said. “It has happened before. And it can happen again.”


Innehåll

The Sedition Act 1948, in its current form (4 June 2015), consists of 11 sections and no schedule (including 6 amendments), without separate Part.

 • Section 1: Short title
 • Section 2: Interpretation
 • Section 3: Seditious tendency
 • Section 4: Offences
 • Section 5: Legal proceedings
 • Section 5A: Power of court to prevent person from leaving Malaysia
 • Section 6: Evidence
 • Section 6A: Non-application of sections 173A, 293 and 294 of the Criminal Procedure Code
 • Section 7: Innocent receiver of seditious publication
 • Section 8: Issue of search warrant
 • Section 9: Suspension of newspaper containing seditious matter
 • Section 10: Power of court to prohibit circulation of seditious publications
 • Section 10A: Special power to issue order regarding seditious publications by electronic means
 • Section 11: Arrest without warrant

The law was introduced by the British in 1948, the same year that the autonomous Federation of Malaya came into being, with the intent of curbing opposition to colonial rule. [3] The law remained on the statute books through independence in 1957, and the merger with Sabah, Sarawak and Singapore that formed Malaysia.

The Federal Constitution of Malaya and later Malaysia permitted Parliament to impose restrictions on the freedom of speech granted by the Constitution. After the May 13 Incident, when racial riots in the capital of Kuala Lumpur led to at least 200 deaths, the government amended the Constitution to expand the scope of limitations on freedom of speech. The Constitution (Amendment) Act 1971 named Articles 152, 153, and 181, and also Part III of the Constitution as specially protected, permitting Parliament to pass legislation that would limit dissent with regard to these provisions pertaining to the social contract. (The social contract is essentially a motprestation agreement between the Malay and non-Malay citizens of Peninsular Malaysia in return for granting the non-Malays citizenship at independence, symbols of Malay authority such as the Malay monarchy became national symbols, and the Malays were granted special economic privileges.) With this new power, Parliament then amended the Sedition Act accordingly. The new restrictions also applied to Members of Parliament, overruling Parliamentary immunity at the same time, Article 159, which governs Constitutional amendments, was amended to entrench the "sensitive" Constitutional provisions in addition to the consent of Parliament, any changes to the "sensitive" portions of the Constitution would now have to pass the Conference of Rulers, a body comprising the monarchs of the Malay states. [4]

These later amendments were harshly criticised by the opposition parties in Parliament, who had campaigned for greater political equality for non-Malays in the 1969 general election. Despite their opposition, the ruling Alliance (later Barisan Nasional) coalition government passed the amendments, having maintained the necessary two-thirds Parliamentary majority. [4] In Britain, the laws were condemned, with Tiderna of London stating they would "preserve as immutable the feudal system dominating Malay society" by "giving this archaic body of petty constitutional monarchs incredible blocking power" the move was cast as hypocritical, given that Deputy Prime Minister Tun Abdul Razak had spoken of "the full realization that important matters must no longer be swept under the carpet. " [5]

There have been several challenges to the constitutionality of the Sedition Act. In 2016, Malaysia's Court of Appeal ruled that the section of the Act which states that the intention of a person charged under the Act is "irrelevant" was unconstitutional. [6]

The Sedition Act would be unconstitutional, as the Constitution guarantees freedom of speech, without Article 10(2) of the Constitution, which permits Parliament to enact "such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or of any Legislative Assembly or to provide against contempt of court, defamation, or incitement to any offence". Article 10(4) also states that "Parliament may pass law prohibiting the questioning of any matter, right, status, position, privilege, sovereignty or prerogative established or protected by the provisions of Part III, article 152, 153 or 181 otherwise than in relation to the implementation thereof as may be specified in such law".

These portions of the Constitution have been criticised by human rights advocates, who charge that "under the Malaysian Constitution, the test is not whether or not the restriction is necessarily but the much lower standard of whether or not Parliament deems the restrictions necessary or even expedient. There is no objective requirement that the restriction actually is necessary or expedient and the latter standard is much lower than that of necessity." [3]

Section 4 of the Sedition Act specifies that anyone who "does or attempts to do, or makes any preparation to do, or conspires with any person to do" an act with seditious tendency, such as uttering seditious words, or printing, publishing or importing seditious literature, is guilty of sedition. It is also a crime to possess a seditious publication without a "lawful excuse". The act defines sedition itself as anything which "when applied or used in respect of any act, speech, words, publication or other thing qualifies the act, speech, words, publication or other thing as having a seditious tendency".

Under section 3(1), those acts defined as having a seditious tendency are acts with a tendency:

(a) to bring into hatred or contempt or to excite disaffection against any Ruler or against any Government

(b) to excite the subjects of the Ruler or the inhabitants of any territory governed by any government to attempt to procure in the territory of the Ruler or governed by the Government, the alteration, otherwise than by lawful means, of any matter as by law established

(c) to bring into hatred or contempt or to excite disaffection against the administration of justice in Malaysia or in any State

(d) to raise discontent or disaffection amongst the subjects of the Yang di-Pertuan Agong or of the Ruler of any State or amongst the inhabitants of Malaysia or of any State

(e) to promote feelings of ill-will and hostility between different races or classes of the population of Malaysia or

(f) to question any matter, right, status, position, privilege, sovereignty or prerogative established or protected by the provisions of part III of the Federal constitution or Article 152, 153 or 181 of the Federal Constitution.

Section 3(2) provides certain exceptions, providing examples of speech which cannot be deemed seditious. It is not seditious to "show that any Ruler has been misled or mistaken in any of his measures", nor is it seditious "to point out errors or defects in the Government or Constitution as by law established". It is also not seditious "to attempt to procure by lawful means the alteration of any matter in the territory of such Government as by law established" or "to point out, with a view to their removal, any matters producing or having a tendency to produce feelings of ill-will and enmity between different races or classes of the population of the Federation". However, the act explicitly states that any matter covered by subsection (1)(f), namely those matters pertaining to the Malaysian social contract, cannot have these exceptions applied to it.

Section 3(3) goes on to state that "the intention of the person charged at the time he did or attempted (a seditious act) . shall be deemed to be irrelevant if in fact the act had, or would, if done, have had, or the words, publication or thing had a seditious tendency". This latter provision has been criticised for overruling mens rea, a legal principle stating that a person cannot be guilty of a crime if he did not have the intent to commit a crime. [3]

A person found guilty of sedition may be sentenced to three years in jail, a RM5,000 fine, or both.

In recent times, the law has been invoked to quell the political opposition. Famously in 2000, Marina Yusoff, a former vice president of the National Justice Party (Parti Keadilan Nasional) was charged with sedition for alleging that the United Malays National Organisation (UMNO), had provoked the massacres of the Chinese during the May 13 Incident. The editor for the opposition was also charged with sedition for alleging a government conspiracy against Anwar Ibrahim, a former Deputy Prime Minister, had led to his political downfall. Anwar's lead counsel, Karpal Singh, who was also deputy chairman of the opposition Democratic Action Party (DAP), had also been charged with sedition after claiming Anwar had been poisoned by "people in high places". Lim Guan Eng, a former Member of Parliament from the opposing party DAP, had also been found guilty of sedition in 1998 for accusing the Attorney General of failing to properly handle a case where the Chief Minister of Malacca had been charged with statutory rape of a schoolgirl. [3]

In 2003, the act was also invoked by then Deputy Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi (who succeeded Mahathir bin Mohamad as Prime Minister of Malaysia later that year) Abdullah stated that the government would charge people with sedition if they opposed the change in educational policy that puts more emphasis on the teaching of science and mathematics in English. That same year, the online publication Malaysiakini was temporarily shut down under the Sedition Act after it published a letter criticising Malay special rights and compared the Youth wing of a government party to the Ku Klux Klan. [3] Previously in 1978, the Sedition Act had been invoked in another case of educational policy, when Mark Koding argued in Parliament that the government ought to close down Chinese and Tamil vernacular schools. [7]

In 2006, the DAP, which had been a vocal opponent of the Sedition Act and the Internal Security Act (ISA), filed a police report against UMNO, whose annual general assembly had been noted for its heated rhetoric, with delegates making statements such as "Umno is willing to risk lives and bathe in blood to defend the race and religion. Don't play with fire. If they (non-Malays) messed with our rights, we will mess with theirs." [8] In response, Information Minister Zainuddin Maidin said that this indicated that the Sedition Act continued to remain relevant to Malaysian society. He also denied that the government intentionally used the act to silence dissent or to advance particular political interests. [9]

In November 2020, a student group at the University of Malaya called the Assoiation of New Youth (UMANY) was investigated under the Sedition Act after posting an article on Facebook titled “Yang di-Pertuan Agong should not intervene in national affairs". [10] Amnesty International Malaysia published an article that described this investigation as "appalling" and claimed that it "violated the students freedom of expression." [11]

Since 2011, former Primer Minister Dato Sri Najib has made several promises to abolish the Sedition Act. However in 2015, he went back on his word and made amendments to the 1948 Act that strengthened it instead. [12] [13] For example, it included an online media ban and mandatory jail following the arrest of a Malaysian cartoonist over a series of tweets. Sharp criticism followed the passing of the law from the top United Nations human rights official Zeid Ra'ad Al Hussein. [14]

The government has said that these amendments were made to prevent malicious individuals from using the Internet to cause racial disharmony and divisions in Malaysian society. [15] Former Minister of Home Affairs, Zahid Hamidi, stated that the "unity of the country remains our topmost priority," and that the Act is not meant to suppress the freedom of speech, but to prevent people from making statements that would "destabilise the country". [16]

Some key amendments [17] to the Act include:

The definition of "Seditious Tendency" Edit

It is no longer an offence to bring hatred, contempt or to excite disaffection against any Ruler or Government in Malaysia. However, it is now an offence to promote ill-will or hatred on the ground of religion. [18]

Section 4 Edit

After the word "publishes", the words "or caused to be publish" has now been added under Section 4. [19] It also substituted the word "import" to "propagate" seditious publication under Section 4. [20] The Act does not clearly define what "propagate" means. Some people, including an article published by The Star, have claimed that these amendments were made with current forms of dissent in mind, such as critical postings on social media. [21] [22] [23] This is because individuals can now be charged with Sedition for retweeting or reposting content, they do not have to be the original publisher of that content.

New section 5A Edit

The new section 5A gives the court discretion "to prevent a person who is charged under section 4 who is released on bail from leaving Malaysia."

Section 10 Edit

The amended section 10 empowers the court to make a prohibition order to prohibit the making or circulation of any seditious publication if the continued circulation of the publication would likely lead to "bodily injury or damage to property" or "feelings of ill will, hostility or hatred" between the "different races or classes" of Malaysia or between persons on "the grounds of religion". [20]

The new Section 10(1A)(b) allows the court to make a prohibition order to "remove any Seditious publications which is made by electronic means such as online publication" [16] and prohibits the person circulating the prohibited publication from using any electronic devices. [20]

The new section 10A also gives the courts special powers to issue orders involving prohibited publication through electronic means. If the publication is considered to be seditious, "the Sessions Court Judge shall make an order directing an officer authorized under the Communications and Multimedia Act 1998 [Act 588] to prevent access to such publication.” Zahid Hamidi stated that these amendments were made because the changing political landscape where people can easily spread seditious remarks through the Internet - "Last time, there was no Internet and non-verbal communication over social media. Those days, we didn't have groups of people inciting people (in Sabah and Sarawak) to get out of Malaysia. [16]

Human rights advocates such from organizations such as Amnesty International and Article 19 have made consistent claims that the Sedition Act is an attack on the freedom of speech in Malaysia. [24] [25] Critics argue that the definition of sedition in the Act is vague or overly "broad and inflexible", [26] [23] which could "potentially lead to an "overreach" or an "abusive application of the law". [23] In November 2020, Amnesty International Malaysia launched a virtual campaign called "Unsilenced" to urge the Malaysian government to repeal and amend the laws that suppress the freedom of speech in Malaysia. [27] The Sedition Act is one of these laws, other laws include the Communications and Multimedia Act and the Film Censorship Act.


Activity 3. 44 to 41

Share with students the results of the vote in the House from the page in the Annals of Congress in which The Debate Concludes and a Vote Is Taken. The Sedition Act passed by a vote of 44 to 41. Students can use the Search the Biographical Dictionary to find the party affiliation and a brief biography of anyone who voted that day. If desired, as an extension to the lesson, students can follow the progress of the bill in the Senate, using these documents:

  (Sedition bill will be introduced.) (Should the bill be allowed on the floor?) (Discussion of changes to the bill and a vote on passage.)

Use the Search the Biographical Dictionary to find the party affiliation and a brief biography of any or all of those who took part in the vote.

Students should be able to respond thoughtfully to the following questions:


Titta på videon: Sedition Act (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Mudal

  Vilka ord ... bra, lysande tanke

 2. Gagul

  Ursäkta att jag blandar mig... Men det här temat ligger mig väldigt nära. Jag kan hjälpa till med svaret.

 3. Vasile

  Jag anser att du inte har rätt. Skriv till mig i PM så diskuterar vi.

 4. Chinwendu

  Det är bättre om du skriver om vad du vet säkert och har provat det på din egen upplevelse, annars häller du vatten som är meningslöst i huvudsakSkriv ett meddelande