Nyheter

Konkurrerade liberala unionister och konservativa i Storbritannien om samma platser i valet?

Konkurrerade liberala unionister och konservativa i Storbritannien om samma platser i valet?

Liberalunionisterna kämpade mot val mot Liberalerna. Stod Liberal Unionists någonsin på samma platser som konservativa också, eller hade de en pakt redan från början?


Ja. Det fanns minst ett fall redan från början, under valet 1886. Detta var naturligtvis Liberal Unionists födelseår, och de bildade en nära allians med de konservativa därefter.

Trots den konservativa chefspiskans löfte motsattes tre av de 93 konservativa, och två förlorade sina platser till konservativa. Dessa två inkluderade en Liberal Unionist som också motsattes av en Gladstonian Liberal som slutade längst ner i omröstningen.

Douglas, Roy. Liberaler: En historia om de liberala och liberaldemokratiska partierna. London: Hambledon och London, 2005.

Det var ungefär en pakt redan från början. När den liberala premiärministern William Ewart Gladstone försökte godkänna propositionen för första hemregeln, konservativa fick stöd från liberala led. Liberala medlemmar som röstade emot den andra behandlingen av propositionen utlovades konkurrensklausul, och 93 av dem ställde sig tillsammans med de konservativa i omröstningen.


Tony Blair

Storbritanniens första kvinnliga premiärminister kom till makten med landet på väg ner i industriellt och ekonomiskt kaos. Hon var en relativt oerfaren politiker, men tog ändå en personlig stil med okuvligt självförtroende och väckte ingen svaghet hos sig själv eller sina kollegor. Deritivt kallad "Iron Lady" av sovjetisk press, bar hon monikern med stolthet. Hennes regerings politik på fri marknad omfattade handelsliberalisering, avreglering, svepande privatiseringar, brytande av fackföreningarnas makt, fokus på individen och skapandet av en ”företagskultur”. "Thatcherism" har haft en djupgående och varaktig ekonomisk och social inverkan på Storbritannien och delar fortfarande skarpt uppfattningen till denna dag. Den första premiärministern som tjänstgjorde i tre mandatperioder i rad (inklusive två "jordskred" -segrar) blev hon så småningom störtad av sitt eget parti efter det katastrofala införandet av en "omröstningsskatt". Ändå anses hon i allmänhet vara en av de bästa fredstidsministrarna under 1900 -talet.


Brittiska politiska partier från deras ursprung till idag

En kort historia av politiska partier i Storbritannien

England har världens äldsta parlament. Det engelska parlamentet träffades för första gången på Palace of Westminster år 1265, men det tog mer än fyra århundraden innan begreppet "politiska partier" gav en ny dimension till det politiska livet i Storbritannien.
Innan politiska partier föddes under sjuttonhundratalet bestod det engelska parlamentet av aristokrater och rika män som bildade allianser och majoriteter baserade på specifika faktorer eller lojaliteter. Det var först efter det engelska inbördeskriget och parlamentariska omvälvningar under de republikanska åren av samväldet och protektoratet (1649-1660), som de första engelska politiska partierna började ta form. Under åren 1678 till 1681, och den konstitutionella krisen som kallas Uteslutningskris, de flesta ledamöter i det engelska parlamentet bildades i två "partier", namngivna Whigs och Tories. Ättlingar till dessa två ursprungliga partier är de två partier som bildade koalitionsregeringen under premiärminister David Cameron från 2010 till 2015.

Fram till början av 1900 -talet, ensamma eller i koalition med andra grupper, bildade dessa två politiska partier i sin tur successiva brittiska regeringar, baserat på resultaten av parlamentsval.
Ursprungligen var Whigs parti för den liberala och reformerande aristokratin. I motsats till Tories lockade Whig -partiet människor som var gynnsammare för konstitutionella reformer och ledde 1832 den mest betydelsefulla moderniseringen av det brittiska parlamentet, reformlagen, som återbalanserade parlamentariska valkretsar och kraftigt utvidgade valbasen till medelklassen. På 1850 -talet blev Whig Party det viktigaste inslaget i en union av Whigs och Radicals som tog namnet "Liberal Party ". Detta centristiska parti fortsatte fram till 1988, då det gick samman med det nya men mindre socialdemokratiska partiet för att bilda dagens Liberaldemokrater
. Ordet Tory utsedda tidiga anhängare av stark kungamakt Tories var monarkister och traditionalister, särskilt vid tidpunkten för monarkins restaurering 1660. Under artonhundratalet dominerade Whigs brittisk politik, och Tory -partiet spelade en relativt liten roll i det politiska livet av Förenade kungariket.
Detta förändrades under de tre senaste decennierna av artonhundratalet, när reformismens och radikalismens framväxt i Europa, som särskilt skulle leda till den franska revolutionen (1789), gav en ny impuls till försvarare av status quo och konservatism. Toryerna återuppstod som en stor kraft i brittisk politik 1770 - men den här gången som ett modernt parti för att behålla de bästa traditionerna i Storbritannien, men samtidigt starkt stödja de nya möjligheter som skapades av den industriella revolutionen och kejserliga och kommersiell expansion. Under 1800 -talet - som idag - slogs Tory -partiet, som blev det konservativa partiet 1834, mellan sina traditionalister och dess reformatorer. Benjamin Disraeli, den konservativa premiärministern 1874-1880, var en av 1800 -talets stora reformatorer.

Efter första världskriget kom ett nytt parti till makten i det brittiska parlamentet, Labour Party. De första Labour -parlamentsledamöterna valdes år 1900 som representanter för Independent Labour Party. Arbetarpartiet bildade en minoritetsregering 1924, men det varade inte. Labour bildade först en majoritetsregering 1929. Labourpartiets uppkomst kom dock på bekostnad av det andra icke-konservativa partiet, Liberalerna, och Labour ersatte Liberalerna som det främsta alternativet till de konservativa.
Från 1929 till 2010 växlade makten mellan de konservativa och arbetarpartiet.
Efter riksdagsvalet 2010 uppstod inget enda parti med en absolut majoritet av parlamentsledamöterna, så för första gången i levande minne bildades en koalitionsregering med de konservativa och Liberaldemokraterna som delade makten.

Tidigare stabilitet i det politiska landskapet

Brittiska premiärministrar de senaste åren. Vänster till höger Gordon Brown och Tony Blair (Labour), John Major (Conservative), Nick Clegg (Liberal Democrat, vice PM) och David Cameron (Conservative, PM 2014)

Som denna historiska översikt visar har det brittiska politiska landskapet i allmänhet fram till helt nyligen präglats av en anmärkningsvärd stabilitet. Det brittiska valsystemet, ett system med "relativ majoritet" (känt som "första förbi post" -systemet) 1, har inte förändrats på mer än fyra århundraden och är gynnsamt för stora partier och stabila regeringar. Det tenderar att förhindra att partier splittras till mindre fraktioner eller klaner och uppmuntrar till konsensuspositioner kring starka partiledare.
Vid en folkomröstning 2011 bekräftade brittiska väljare sitt engagemang för detta historiska valsystem och förkastade ett nytt system som skulle ha infört ett inslag av proportionell representation.
Storbritanniens tre stora partier är nu alla mer än ett sekel gamla, och systemet gör det väldigt svårt för nya partier att få en fot på stegen. Arbetarpartiets uppkomst i början av 1900 -talet var ett resultat av stora förändringar i samhället. Sedan dess har inget nytt parti lyckats etablera sig i England, och nya partier som skapas förblir marginella när det gäller representation, eller går samman med större. Situationen är annorlunda i andra delar av Storbritannien, där nationalistiska partier har brutit sig in i det politiska landskapet, till och med att bli det främsta politiska partiet i Skottland.
Resultatet av EU -valet i maj 2019 visar dock att en jordbävning har drabbat det tidigare stabila politiska landskapet. I Europaparlamentsvalet tog de traditionella "huvudpartierna", de konservativa och Labour, bara 25% av rösterna mellan dem, och de konservativa tog sin lägsta andel av rösterna sedan artonhundratalet. mindre än 10%. Över 66%av rösterna togs av andra partier, särskilt det nya Brexit -partiet (31%), Liberaldemokraterna (20%) och de gröna (12%).
Då, bara sju månader senare, var det konservativa partiet tillbaka med 43,6% av rösterna i allmänna val 2019 - tillräckligt (med tanke på hur det brittiska röstningssystemet fungerar) för att få en direkt majoritet på 80 platser i kammaren Commons.

Det politiska landskapet i Storbritannien idag

2016 - 2020 - Parter i oroligheter

I EU -parlamentsvalet i maj 2019 sjönk det regerande konservativa partiet till en historisk lågpunkt på under 10% av rösterna. Ytterst till höger, i form av Nigel Farages "Brexit-parti", tog över 31,6%, medan de tre främsta anti-Brexit-partierna, Lib Dems (20,3%) De gröna (12,1%) och ChangeUK (3,4%) tog en sammanlagd andel på 35,8%. Labour, det främsta oppositionspartiet, såg sin andel av rösterna sjunka till 14,1%.

Sen, sju månader senare, rasade de konservativa tillbaka till toppen av listan, tog 43% av rösterna i valet i december 2019 och gav Boris Johnson ett starkt parlamentariskt mandat att ta Storbritannien vårt av Europeiska unionen.

Den anmärkningsvärda fluktuationen av det konservativa partiets poäng från under 10% i ett val i maj, till över 43% i ett val i december samma år, illustrerar dramatiskt det kaos som Storbritanniens politiska partier befann sig i 2019.

Som många kommentatorer har noterat var resultatet av valet 2019 inte så mycket en seger för de konservativa, som ett nederlag för Labour Party. Den extremvänsterpolitik som Jeremy Corbyn tillkännagav, till exempel en fyra dagar lång arbetsvecka, skrämde hundratusentals traditionella Labour-anhängare och överlämnade seger till de konservativa trots deras impopularitet (vilket framgår av valet till Europa i maj).
År 2020 kontrolleras det konservativa partiet helt av sin militanta högerkant. Många tidigare konservativa, inklusive tidigare premiärministrarna Theresa May, David Cameron och John Major, har fördömt Boris Johnson för hur han driver nationens angelägenheter. Regeringens politik anses styras av premiärministerns mycket höger- och ovalade rådgivare, Dominic Cummings. Flera måttliga högre tjänstemän har antingen sagt upp sig eller annars ersatts av nyliberala som tagit in mer för sina politiska benägenheter än för deras erfarenhet.

Samtidigt har Labourpartiet återgått till valbarhet efter att vänstern Jeremy Corbyn ersattes av centristen Sir Keir Starmer, en före detta människorättsadvokat och även tidigare chef för åklagarmyndigheter. I september hade Labour återigen ikapp de konservativa i opinionsmätningarna.

Brittiska huvudsakliga partier (exklusive regionalistiska partier / nationalister)

Höger- eller konservativa partier

Det konservativa partiet

Boris Johnson -eran

Det konservativa partiet har tagits över av den hårda högern. Boris Johnson har fyllt sitt kabinett (regering) med män och kvinnor som kampanjerat för Brexit, och har utsett ärke-brexitären Jacob Rees-Mogg till positionen som ledare för underhuset. Husets ledare är regeringsmedlem som ansvarar för att organisera husets verksamhet.
De centristiska konservativa som var framträdande i alla Theresa Mays skåp - män som Philip Hammond, tidigare finansminister och Rory Stewart eller David Gauke, tidigare justitieminister - har antingen vägrat att arbeta med Boris Johnson eller har blivit avsatta från regeringen.
Under Johnson har det konservativa partiet blivit Hard Brexits parti - vilket tvingar traditionella moderata konservativa att ifrågasätta sin partilojalitet. Många anhängare och ett stort antal tidigare partimedlemmar har övergett partiet, några av dem blivit oberoende, andra (till och med tidigare konservativa vice premiärminister Michael Heseltine) anslutit sig till eller stött Lib Dems. Många moderater har nu antingen lämnat det konservativa partiet, eller inte ställt upp för omval i 2019 års allmänna val.

December 2019 I valet i december 2019 vann de konservativa en majoritet på 80 platser i Underhuset, vilket tog 43,6% av de nationella rösterna och tog dussintals traditionella Labour-platser i de i stort sett pro-Brexit-stadsområdena i norra England. Med sin nya stora majoritet kunde Johnson ta Storbritannien ur EU den 31 januari 2020.

Theresa May -regeringen

De konservativa är högerns brittiska parti, som traditionellt innefattar ett brett utbud av konservativa på mitten av vägen och royalister, nyliberaler och socialkonservativa. Under de senaste fyrtio åren har partiet varit djupt splittrat i frågor om suveränitet och Storbritanniens roll i Europeiska unionen. En majoritet av partimedlemmarna var för en översyn av villkoren för Storbritanniens medlemskap i Europeiska unionen och en folkomröstning om utträde. Men andra konservativa, inklusive industri- och företagsledare, var och är för det mesta fortfarande starkt proeuropeiska. De senaste ledarna har utsatts för problem med att försöka förena partimedlemmarnas starkt motsatta åsikter i denna fråga.
Under 2016 förstärktes splittringarna kraftigt under kampanjen för folkomröstningen i Brexit. Två tredjedelar av partiets parlamentsledamöter - i huvudsak partiets mitt -högra parti - var positiva till att stanna kvar i EU en tredjedel, de konservativa suveräna hardlinjerna. och den nykonservativa fraktionen, var för att lämna. Men konservativa partiaktivister på gräsrotsnivå är i det stora hela längre till höger än sina parlamentsledamöter.
Sedan David Camerons avgång har partiet flyttat till höger, eftersom pro-brexit och suveränistiska parlamentsledamöter har intagit nyckelpositioner i fru Mays kabinett. Sedan valet av Boris Johnson till ledare har det konservativa partiet i huvudsak blivit ett brittiskt (eller, som vissa säger, engelska) nationalistparti.

Det konservativa partiet består av lokala föreningar som spelar en stor roll vid valet av kandidater och utnämningen av partiledaren. Betydelsen av denna lokala struktur återspeglar den mycket gamla traditionen med territoriell representation i brittisk politik, en tradition som går tillbaka till medeltiden. Men "Central Office" tvingar ofta lokala föreningar kandidater för att möjliggöra att kommande stjärnor kommer in i parlamentet, vilket var fallet med Margaret Thatcher.
I sitt korta tal för pressen, om att börja jobba som premiärminister, positionerade Theresa May sig mycket tydligt som en "en nation" moderat konservativ, angelägen om att bygga ett nytt Storbritannien för vanliga människor, inte bara för de rika. Det var ett tal som lika gärna kunde ha hållits av David Cameron, eller de flesta av de senaste ledarna för Labour Party.

UKIP - Storbritanniens självständighetsparti
En suveränist, grundad av nationell populist Nigel Farage, som ville att Storbritannien skulle dra sig ur Europeiska unionen. Partiet har lite i vägen för politik, förutom Europa-bashing, men är förvånansvärt populärt bland väljarna som är missnöjda med de uppfattade misslyckandena hos huvudpartierna. I valet 2015 fick UKIP bara en parlamentsledamot, en sittande parlamentsledamot som hade flyttat över från de konservativa. UKIP hade flera ledamöter i Europaparlamentet.
År 2016 gav UKIP fotens soldater i kampanjen för att ta Storbritannien ur Europeiska unionen, men den icke-UKIP-delen av ledighetskampanjen försökte ta avstånd från UKIP efter folkomröstningen, oroad över den skada som UKIP: s främlingsfientliga kampanjer har gjort till Storbritannien.
Efter att Farage lämnade partiet som han skapade och skapat ett nytt parti, Brexit Party, förlorade UKIP de flesta av sina anhängare. Det vann inga platser i Europaval 2019 eller i allmänna valet samma år.

BNP - British National Party
Ett extremt högerparti, med nationalistiska och främlingsfientliga åsikter. Inga riksdagsledamöter

Partier i centrum

Liberaldemokratpartiet - Liberaldemokraterna, eller Lib Dems

De gröna - Miljöpartiet

Ett center-vänsterparti, på många sätt ganska medelklass, engagerat sig för att främja miljöfrågor. En riksdagsledamot (sedan 2010)

Vänsterpartierna

Arbetarpartiet

Respekt

Partiet för en populistisk vänsterpartistillstånd från Labour Party, George Galloway, som var dess enda MP fram till 2015.

Storbritanniens kommunistparti

Mycket marginellt har partiet bara någonsin haft två valda parlamentsledamöter. Det var aldrig ett massparti, inte ens när det var som högst på 1940 -talet.

De viktigaste regionala och nationalistiska partierna

England har inga seriösa regionala partier, men regionala eller nationalistiska partier är nu mycket viktiga i det politiska landskapet i andra länder som utgör Storbritannien.

SNP - Scottish Nationalist Party

Plaid Cymru - walisiskt nationalistparti

Demokratiska unionistpartiet 2

Sinn Fein 2

Socialdemokratiska partiet och Labour Party i Nordirland, ett icke-sekteriskt socialdemokratiskt parti som består av både katoliker och protestanter.

Copyright: Webbplats och texter © About-Britain.com 2009-2021 om inte annat anges


Boris Johnson. kontroversiell ny ledare för det konservativa partiet och den brittiska premiärministernDebatt i Underhuset - visar Ed Miliband, tidigare ledare för Labourpartiet (oppositionen)

Upphovsrätt: Webbplats och texter © About-Britain.com 2014-2021

Foton från Underhuset och parlamentets invigning, återgivna med tillstånd av det brittiska parlamentet.
Foto Brittiska premiärministrar Vita huset.
Foto Theresa May: av Chatham House - Creative commons


Liberalt jordskred: valet 1906

År 2006 höll jag ett föredrag vid en middag för att markera 100 -årsjubileet för den liberala valsegern 1906 och drog paralleller mellan valen då och då som fortfarande är mycket relevanta. Det här är de lite redigerade anteckningarna jag talade från.

Tänk dig att du är premiärminister, med en majoritet på 130 (och i praktiken en majoritet på mer som 350 i de flesta frågor med tanke på hur liten det huvudsakliga oppositionspartiet var). Ni kallar till ett allmänna val på en principiell punkt och hamnar inte bara utan majoritet utan i själva verket 60 platser mindre än att ha en majoritet på bara en.

Kanske inte ett särskilt imponerande resultat.

/> Ändå var detta vad som hände 1910. Inom fyra år var det liberala raset 1906 borta och Liberalerna var beroende av andra partier för att stanna kvar.

Innan du säger något om hur 1906 hände är det kanske värt att reflektera över denna otroliga parallell med den andra stora jordskredregeringen - Labours regering 1945.

Det började också med en enorm majoritet - 146 år 1945 - men 1950 minskade den till en liten majoritet på bara 5 - och inom 20 månader till var Tories i regeringen.

Så även om både regeringarna 1906 och 1945 regelbundet märks som stora, är jag säker på att du kommer att förstå varför jag - från partiets kampanjer och valavdelning - skulle betygsätta dem något mindre bra!

Utan tvekan levererade Lloyd George och Attlee inte tillräckligt med flygblad.

(Egentligen, om du skulle fråga mig vilken politiker på 1900 -talet som var minst sannolikt att ha levererat broschyrer för god morgon, tror jag att Attlee hade varit nära toppen av listan).

En aspekt av 1906 tilltalar snarare partikampanjen i mig. År senare skrytte Herbert Gladstone om hur han tjänade vinst för det liberala partiet på kampanjen. Och inte bara en liten vinst - kampanjen hade kostat 100 000 pund utan han hade samlat in 275 000 pund - en vinst på 175 000 pund. I moderna pengar kostar det cirka 8,5 miljoner pund och en vinst på nästan 15 miljoner pund.

Även om det faktiskt fanns en rimlig kontrovers om insamlingsteknikerna för både liberaler och Tories i början av 1900 -talet, långt innan Lloyd George började arbeta. Både liberala ledaren Campbell-Bannerman och den konservativa premiärministern Balfour före honom anklagades för att ha använt heder för att belöna dem som donerat till partifonder.

Men - tillbaka till 1906 och 1945. Dessa två regeringar utgör en intressant kontrast från Tony Blairs sökande efter hans historiska arv. För allt hans själsgranskande om att säkra ett sådant arv tycks han ha missat poängen att dessa två stora regeringar var stora-och hade sina arv-just för att deras majoritet sågs som ett medel för ett mål (mål som krävde radikala, ofta kontroversiell, politik) snarare än att se deras majoritet som något som ska behållas till varje pris. Att vinna val var för dessa regeringar, ett medel för ett mål - inte själva målet. Men för Blair efter hans seger 1997 verkade hans stora majoritet ofta vara en börda - besattheten att behålla en stor majoritet begränsar hans handlingar och kramper hans stil snarare än att frigöra honom för att göra de djärva drag som genererar historiska arv.

Hur som helst, tillbaka till Liberalerna. Omfattningen av 1906 -jordskredet - där alla utom tre i det tidigare Tory -kabinettet besegrades – var ganska överdriven av det oväntade i Storbritanniens första förbi postvalsystemet. Även om det var ett jordskred när det gäller platser, valde Liberalerna bara 300 000 röster (6%) mer än de konservativa. Men tack vare Gladstone-Macdonald Lib-Lab-valpakten maximerade platserna med anti-Tory-omröstningen. Arbetet tjänade också på en dramatisk ökning av antalet parlamentsledamöter eftersom antalet Tory -platser minskade kraftigt av dessa taktiska arrangemang.

Och det var verkligen ett dramatiskt jordskred - med diners i National Liberal Club som dansade på borden när seger efter seger rapporterades. Val - skulle jag förklara - ägde rum under flera dagar då.

Även den tidigare Tory -premiärministern Balfour besegrades. Han kunde dock snabbt återvända till parlamentet tack vare att en säkert omvald Tory MP sa upp sin plats för att skapa ett extraval. Ett alternativ som jag är säker på att några av våra kandidater förra året hade önskat var öppet för dem!

Nu var allt detta en dramatisk kontrast från bara några år innan. Liberalernas ledare, Henry Campbell-Bannerman, hade inte haft ett bra föregående val-valet 1900 var ett Tory-jordskred, som följde som det gjorde omedelbart efter en rad militära segrar som hade synts att få ett slut på boerkriget i södra Afrika.

Liberalpartiet hade varit djupt splittrat över kriget. Den hade både pacifistiska, antiimperiummedlemmar och även de som gärna gick med den mycket mer populära linjen att stödja imperiet och dess expansion.

Campbell-Bannerman stödde imperiets väpnade styrkor men attackerade regeringen för att ha startat kriget och attackerade särskilt deras metoder (en välbekant klingande kombination för moderna Lib Dem-öron, jag är säker). Tvistmetoderna då var bränning av gårdar och användning av koncentrationsläger, som han attackerade och myntade den berömda frasen "metoder för barbarism".

Det var bara krigsslutet 1902 som gjorde det möjligt för Liberalerna att övervinna sina splittringar när krigets slut till stor del tog bort frågan från den politiska agendan. I lika hög grad som kriget fortfarande var ett problem, blev det en börda för Tories eftersom frågor ställdes om dess uppförande trots den militära segern (nyanser av Irak igen). Militära misslyckanden och organisatoriska misstag skylldes allt oftare på Tories. Hur hade det tagit så många år för ett internationellt imperium att vinna en militär konflikt i en liten del av världen?

Försök att besvara denna fråga - och förhindra liknande problem i framtiden - orsakade djupa splittringar i Tories.

Vissa Tories, med Joseph Chamberlain i spetsen, ansåg att svaret på imperiets svagheter var att binda imperiet närmare och effektivare med ett system med tullreformer som skulle ge kolonier förmånlig handelsbehandling. Denna avvisning av frihandel orsakade stora splittringar i Tories.

Mycket av detta berodde på det brådskande främjandet av tullreformen av Chamberlain, som nästan på egen hand satte frågan i centrum för den politiska scenen och gjorde politiken om detta till frågan han brydde sig om-snarare än någon annan fråga. Han berättade friskt för Liberal Chief Whip inför sitt seminarium i Birmingham i ämnet att: ”Du kan bränna dina broschyrer. Vi ska prata om något annat ”.

Hans förtroende, som gränsar till arrogans, att han kunde förändra den politiska debattens gång i landet visade sig vara korrekt - det blev verkligen dagens stora fråga, men det splittrade också hans parti djupt.

(Det var förresten frågan som utlöste Winston Churchills byte från Tory till Liberal 1904).

I motsats till dessa Tory-problem var frihandelsliberalerna enade och kunde arbeta tillsammans igen, efter att ha fått en gemensam och hög profil för att samlas. Som en extra bonus var stödet till frihandel inte bara enande för Liberalerna - det var också mycket populärt bland allmänheten. Asquiths svar på att läsa en rapport från Chamberlains tal i Birmingham var: "Underbara nyheter idag och det är bara en tidsfråga när vi ska svepa landet."

Att komplettera effekterna av frihandel var religion. Två särskilda tvister - över utbildning och licensiering - gav upphov till nonkonformister i deras motstånd mot de konservativa.

Så småningom avgick den konservativa regeringen, ledd av Balfour, i december 1905 utan att klara av sina frihandelsskillnader. Balfour hoppades att att sätta Liberalerna vid makten i sin tur skulle avslöja liberala splittringar. Men den fria handelns framträdande, påverkan av religiösa frågor och press från tjänsten tjänade till att förena snarare än att dela det liberala partiet. De fick hjälp av detta av den skickliga ledningen för Campbell-Bannerman, som skickligt hanterade de olika fraktionerna och personligheterna. Han gjorde detta på ett ganska dämpat - nästan Atlee -liknande sätt - hanterade effektivt snarare än att leda dramatiskt.

Denna stil återspeglade delvis hans ålder. Han var 69 när han blev premiärminister - och var i själva verket den enda tjänstgörande premiärministern som samtidigt var den äldsta MP i allmänheten.

De första timmarna av hans regering var ganska farciska för, den dag då de olika kabinettministrarna gick för att träffa kungen för att ta emot sina förseglingar, var London höljt i en mycket tjock dimma - tjock även efter tidens mått. Äkta ärtsoppa.

Vid avgången från Buckingham Palace var kabinetsministrarna avsedda att bege sig till sina nya avdelningar. Men dimman var så tjock, det här var en nästan omöjlig uppgift. Fowler var en av en trio som hyrde en hytt men sedan var tvungen att överge den i köpcentret på grund av dimman. Efter att ha spenderat tid på att försöka komma till hans ministerium insåg han så småningom att allt han hade lyckats göra var att ta sig tillbaka till portarna till Buckingham Palace.

Han och de andra tog sig så småningom till sina kontor, med Campbell Bannerman som premiärminister, som initialt ledde en minoritetsregering. Inte överraskande följde därför snart ett allmänval.

Valrörelsen han ledde 1906 koncentrerade sig starkt på Tory -rekordet. När han tittade på sitt valtal från 1906 sa han: ”När jag fattar ett beslut kommer jag, föreställer mig, väljarna att i stor utsträckning styras av övervägandet i första hand av den sena regeringens protokoll och för det andra av den politik som ledarna för unionisten [dvs. Det konservativa] partiet lämnar nu in. ”

När det gäller den positiva politiken för hans regering fortsatte han att prata om frihandel. Frihandel var egentligen den enda andra stora frågan i valet förutom Tory -rekordet.

På senare tid har stödet till frihandel ofta framställts som strider mot stödet för de fattigaste i samhället (frihandel är lika med arbetsförluster som argumentet).

Men då hade frihandelns förespråkare en mycket mer direkt vädjan till sådana människor och sa att frihandel handlade om att sänka matpriserna. Det såg inte så mycket som att hota deras jobb utan snarare som att sänka sina maträkningar.

Annat än frihandel och Tory -rekordet, Liberal -programmet hade lite att säga, med några måttliga och oprecisa prat om att minska beskattningen och tala om att göra ”något” mot Irland.

De åtgärder vi normalt förknippar med 1906 -regeringen - pensioner, herrar och så vidare - var perifera i valet, även om många liberala kandidater nämnde stöd för införandet av ålderspensioner.

Vissa aspekter av kampanjen skulle vara bekanta för moderna kampanjer - till exempel i London där Liberal Chief Whip (det var Chief Whips som organiserade partivalkampanjer och valfonder) delade de 61 London -platserna i tre grupper - 28 den kunde vinna, 10 det kanske bara skulle vinna och 23 det var osannolikt att vinna - och sedan koncentrerade ekonomisk hjälp och partiagenter till de första 28. Men pengarna kom med strängar - det måste matchas lokalt och gavs bara där kandidater var på plats. Alla mycket bekanta ...!

Även på många sätt var den litteraturvolym som var känd. Liberala publikationsavdelningen gav centralt ut inte mindre än 25 miljoner broschyrer och böcker - för en väljarkår på drygt 7 miljoner. Eller mer än tre poster för varje väljare i landet - och det räknas inte med litteratur som producerats utanför LPD.

Sedan 1906 har vi haft det "första TV -valet" och (mer än en gång) det "första internetvalet". Jo, 1906 var det första bilvalet - där denna fortfarande relativt nya transportform gjorde stor skillnad för kampanjernas förmåga att ta sig fram och att få väljarna till valurnorna.

Ganska anmärkningsvärt uppskattades att närmande hälften av landets bilar pressades in i valstjänsten.

Campbell Bannerman kunde inte njuta av frukterna av 1906 -jordskredet länge. Hälsan minskade hans premiärtid efter bara två år, under vilka tider regeringen huvudsakligen koncentrerade sig på att ångra olika Tory -åtgärder (som den tidigare utbildningsakten) och traditionella liberala bekymmer. Det var först när Asquith tog över 1908 - med, kanske lika viktigt, att Lloyd George blev kansler – som det skedde en betydande radikalisering av regeringen.

Det är orättvist mot Campbell-Bannerman att helt enkelt sätta dessa förändringar till hans avgång. Hade hans hälsa hållit ut, hade han kanske också övervakat denna radikalisering, som skedde genom att tappa allmänhetens stöd och den upprepade kraftiga ändringen av regeringens åtgärder från House of Lords. Det var faktiskt medan han fortfarande var premiärminister som ålderspensioner infördes 1907 för att finansieras genom ökad allmän beskattning av de bättre. And arguably confrontation with the House of Lords over its powers would have happened under him too – he had simply been carefully building up public support on the issue and waiting for the right moment to strike.

We will of course never know what Campbell-Bannerman might have done. We do know what did happen. Asquith’s government increasingly took on the “New Liberal” policies promoted by those who wished to concentrate not just on removing obstacles to liberty but also on providing the positive social conditions which true liberty also requires, such as taking people out of poverty in old age and providing health services.

The crux of the reforms was Lloyd George’s 1909 “People’s Budget” which significantly expanded plans for old age pensions along with a series of radical tax changes, including a new higher rate of income tax and a land tax. Rejected by the Lords, it trigged a struggle for democratic supremacy – which the Liberals won. Or more accurately, the Tories and the Lords lost – because the result of that first 1910 election (and subsequent ones) was not to give the Liberals on their own a mandate. It was only in conjunction with Labour and Irish nationalists that they had the numbers to comfortably defeat the Conservatives in House of Commons votes and to get through the sequence of legislation that makes 1906 so famous, and so beloved to liberals.

One other thought about the 1906 outcome. When Asquith – an MP from Fife – became Chancellor under Campbell-Bannerman, he was given a wide brief to roam over domestic issues outside the Treasury’s immediate remit and was also seen as the obvious successor in due course.

Asquith. Campbell-Bannerman. Brown. Blair?

Doubtless Brown must pine for the very briefing period in waiting – two years – that Asquith had to serve as Chancellor!

But in conclusion, how was 1906 won?

It was won by a united party, fighting a well organised (by the standards of the day) campaign with generous financial resources and technological innovations (the motorcar). It was won largely on the record of the previous Tory governments – but also by having a very clear, distinctive policy difference. On the Free Trade versus Imperial Preference issue, it would have been very easy to tweak and fudge, “Yes, we’re the party of free trade, but there are just one or two exceptions …” But instead, the Liberals managed to draw a clear principled distinction between themselves and the Tories – and take a stance that was both highly relevant to voters and popular.

On trade, pensions and other issues, the Liberal Party managed to combine a moral argument – “we have principles and beliefs, and this is the right thing to do” with a pragmatic one – “it’s not just the right thing to do but it is also what works”.

In particular, taxing the rich to pay for (in modern terms) better public services was justified on both moral and pragmatic grounds.


For Britain, Political Stability Is a Quaint Relic

LONDON — In a little more than two years, Britain has had two general elections and a nationwide referendum. Each time, the politicians, pollsters, betting markets, political scientists and commentators have gotten it wrong.

Once considered one of the most politically stable countries in the world, regularly turning out majority governments, Britain is increasingly confusing and unpredictable, to both its allies and itself.

Far from settling the fierce divisions exposed by last year’s referendum on Britain’s exit from the European Union, or Brexit, the election on Thursday only made them worse.

In the early hours of Friday, flushed with his party’s surprising showing, Labour’s leader, Jeremy Corbyn, proclaimed: “Politics has changed! And politics is not going back into the box where it was before.”

But where British politics is going is less clear. Traditional party loyalties have broken down, and the country’s divisions are becoming clearer for all to see — between young and old, urban and rural, south and north, digital and industrial, cosmopolitan and nationalist.

As Britain struggles to find cohesion now on how it plans to leave the European Union, its politics is becoming more and more European. But Britain lacks the common European proportional voting system that allows smaller parties to thrive. This can also lead to coalition governments, requiring political compromise. In Britain, hung Parliaments are the new norm.

Prime Minister Theresa May, badly damaged by her gamble on an early election, said on Friday, “What the country needs more than ever is certainty,” even as her own cabinet members began circling, smelling wounded prey. Certainty seems very far away.

A year after the referendum to leave the European Union and a week before the scheduled start of negotiations with Brussels on how to do it, Britain has a weak government, a likely lame-duck prime minister and no negotiating position that could command a parliamentary majority, let alone national consensus.

European negotiators are ready, the clock is ticking, and a first set of meetings can be easily held around Britain’s divorce settlement. But they know, as Mrs. May must know, that she is unlikely to be the prime minister to see the meetings to fruition, and there is the unsettling prospect of another leadership fight and another British election before March 29, 2019, when Britain is out of the bloc, deal or not.

“Britain doesn’t feel stable anymore,” said Tim Bale, a professor of politics at Queen Mary University of London. “We’re a European country, with voters becoming more volatile over time. People don’t have the same tribal loyalties that they used to. Voters are more consumerist, much more willing to switch depending on the offer.”

Voters must be wooed by programs and personalities, no longer content with the old, predictable divisions of class and regional identity. Robert Tombs, a historian at St. John’s College at Cambridge, described the breakdown in tribal loyalty this way: “The electorate is no longer an army. It’s a crowd.”

At the same time, Professor Bale said, “we don’t have the same flexibility in finding governing options as the Europeans do.” In most European parliaments, there are various smaller parties to the left and the right of the major ones, eager for coalition. “But here,” he added, “the Conservatives are limited to one” plausible option, the hard-line, predominantly Protestant, socially conservative Democratic Unionist Party of Northern Ireland.

Even as traditional party loyalties have fractured, this election showed a surge in support for the two major parties, which increased their share of the vote. The Conservatives, despite losing 13 seats and their majority, won 42.4 percent of the vote, 5.5 percent higher than in 2015, when David Cameron won a surprising majority.

Labour won 40 percent of the vote, having mobilized young people to make a resounding 9.5 percent improvement over 2015, but still remains 64 seats short of a majority.

Many governments have achieved stable majorities with much smaller voting percentages. In every election back to 1970, the Conservative vote share, 42.4 percent, would have guaranteed a clear majority. And so would have Labour’s 40.0 percent. In 2005, Tony Blair won a large majority for Labour in the House of Commons with 35 percent of the vote.

But each of Britain’s 650 voting constituencies has its own, winner-take-all election, so piling up votes in safe seats is comforting but inefficient. The outcome simply displayed the country’s increasing geographic and urban-suburban divisions.

While both parties together received nearly 82 percent of the votes, they are politically further apart now than at almost any time since 1983, when Labour was also more openly socialist. Britain has simply become much more fiercely divided ideologically, with the cross-party consensus of pro-European neo-liberalism in tatters, along with the now derided “third way” of Mr. Blair, the last Labour leader to win an election, let alone three in a row.

Mr. Corbyn has pulled the party back to the harder left, promising more state ownership and economic intervention. His passionate campaign consolidated his leadership and the dominance of the “Corbynistas,” although many Labour legislators fear that a hard-left party cannot win enough votes across the country to regain power.

But Mr. Corbyn’s manifesto was intended to respond to popular dissatisfaction with seven years of Conservative austerity and cuts to social welfare benefits. It made sweeping commitments to more spending on everything from the health service to the police, and promised young people free tuition, a higher minimum wage and another four holidays, while advocating renationalizing the railways and utilities.

It would all be paid for by increased borrowing and sharply higher taxes on corporations and those paid more than $104,000 a year. Taxation would have been the highest ever in peacetime Britain, according to the independent Institute for Fiscal Studies.

With the British economy already heading into the doldrums, in part because of looming Brexit costs, low productivity and a national debt approaching 90 percent of gross domestic product, the Labour platform frightened the middle class and businesspeople and was, to some degree, a fantasy, given that even Labour leaders did not expect to win the election.

Still, despite Labour’s better performance and its success in denying Mrs. May a majority, the party has lost its third general election in a row. With its strong showing among a newer generation, and normal voter fatigue with any party in power, Labour may eventually find its way back to Downing Street, more likely with a minority government. But as now, the party will have difficulty finding willing coalition partners with enough seats of their own to push it over the top.

Divisions over Brexit — the 2016 referendum vote was 52 percent to 48 percent — were only enhanced by this election. The Conservatives, promising a hard Brexit, with Britain out of the European single market and customs union, garnered votes and some seats in areas like the north and West Midlands, that voted heavily to quit the European Union and gave the U.K. Independence Party large votes in 2015. But that tough stance also put off some who had voted to remain.

Labour, which also committed to Brexit but in a vaguer, softer way that would try to preserve free trade with Europe, did well in big cities and the south, which voted predominantly to remain. And it also kept the votes of some former Labour voters who were more put off by Mrs. May’s austerity plans and poor campaign than by their cultural and political discomfort with Mr. Corbyn.

In the new media culture, said Tony Travers, a professor of government at the London School of Economics, “people are switching loyalties, not tribally, but like consumers.”

In the 1950s, some 96 percent of voters chose one of the two main parties, which were class based. About 45 percent always voted Labour or Conservative, and only 6 percent moved back and forth, he said.

The two major parties’ vote share fell to about 65 percent in the previous two elections, with the rise (and now the fall) of the Liberal Democrats and UKIP. But the resurgence this time, Mr. Travers argued, “is not just a resuscitation of the two-party system,” but also a sense among voters that they need to pick between them to have some hope of voting for a winner.

“People are not tribal, but switch loyalties depending on which of the two parties most represent what I want to achieve,” he said, whether the goal be a judgment on Brexit, or foreign policy, or tax or tuition. “That makes it very complicated for political parties, for pollsters and for political scientists — let alone Britain’s allies.”

But in the next election — which could, given the current chaos, come within the year — “the voters could churn again, back to another majority party or off to a minor party,” said Philip Cowley, a professor of politics at Queen Mary University of London.

“Traditional politics are disrupted,” Professor Bale said. “Voters are no longer so easy to please. And we shouldn’t see this as an aberration. This is the new normal.”


Britain’s Labour Party Takes Hit in Local Elections

White working-class voters went Tory in this week’s local elections. Should Democrats in the U.S. be nervous?

Britain&rsquos remarkable political realignment continued in yesterday&rsquos 2021 local elections. In working-class regions where the joke for decades has been that &ldquoLabour votes are weighed, not counted,&rdquo the Conservative Party surged. The only Parliamentary seat up for grabs (the former shipbuilding center of Hartlepool) went Tory for the first time since the constituency was created in 1974. As of Friday morning, Conservatives had also gained more seats on northern local councils in economically struggling places like Northumberland, Oldham, and Sunderland, where an older electorate has switched parties after decades of voting Labour. These results indicate that the collapse of Labour&rsquos &ldquoRed Wall&rdquo of support in the 2017 and 2019 general elections was not a fluke. Why have once-loyal working-class voters fled the Labour Party in the U.K. and could the same thing happen to the Democratic Party in the United States?

Any proper analysis has to recognize that Britain&rsquos realignment is bringing Labour some new voters. Labour is expected to retain the mayoralty of London that Conservative Prime Minister Boris Johnson once held, reflecting the party&rsquos increased popularity with college-educated professionals, young urbanites, and most racial and ethnic minority groups. But even if Labour could pick up an art student or a management consultant for each dockyard worker or ditch digger it loses, the exchange feels wrong at an almost spiritual level given the party&rsquos origins and self-image. It&rsquos also not a great trade when it comes to winning. Combined with the fact that Scotland, Labour&rsquos other historic stronghold, has been lost to the Scottish National Party, hemorrhaging working-class voters for professionals in Notting Hill hurts. Doing well in English and Welsh cities and university towns simply isn&rsquot enough for Labour to break its 11-year losing streak.

Like the Democrats in the United States, Labour tries to bridge a coalition of working-class and lower-income voters around the country with socially liberal college graduates. Brexit is widely cited, not without reason, as the signature event that ruptured Labour&rsquos coalition. But having lived in London as well as &ldquoUp North&rdquo I see Brexit as just one outgrowth of broader U.K. disagreements about what matters in life and how to achieve it. And having grown up in West Virginia, which in my lifetime went from reliably Democratic to perhaps the Trumpiest state in the union, many of these disagreements are familiar to me: Is patriotism a virtue or a sin? What makes a good family? Is the government our friend or our enemy? Is our society fair or unfair, and to whom?

The severe disagreements within Labour&rsquos traditional coalition should not be dismissed as culture war trivia overinflated by Murdoch-owned media (e.g., Solen newspaper in the U.K. or Fox News in the United States). If your town&rsquos economy relies on a nearby military base and your family has proudly served, but urban peace activists demand deep cuts in the military budget, the stakes are objectively high for both sides and not just cultural, even though there is a cultural dimension to the disagreement. And in the era of social media, no one needs Murdoch-owned media to find out how other people in their putative political coalition perceive them. If Brexit supporters in Hartlepool want to be called racist or stupid, or, Remain supporters in London want to be called elitist or out of touch, all they have to do is log into Twitter or Facebook. The days are gone when silver-tongued politicians like Tony Blair (or Bill Clinton) could largely control their party&rsquos internal messaging and make their coalition think itself more cohesive than it really was.

Labour&rsquos schism in the party&rsquos heartlands is also present in parts of the United States, most notably Appalachia. In what Americans somewhat misleadingly call the &ldquoScots-Irish&rdquo culture, being respected is more important than being liked or sympathized with. That culture descends from the British regions where Labour is bleeding votes. In my experience, almost all college-educated Labour Party members in London sincerely feel sorry for people in the declining industrial areas of Britain. But the demand from those regions is not pity but respect, and that respect often won&rsquot come because most of those same Labour members deeply believe supporting Brexit was not a respectable decision to make. Hence the increasing divorce of the former partners in the left-wing coalition, which leaves Labour struggling to choose which parent to live with.


Published: 14:33 BST, 10 May 2021 | Updated: 00:51 BST, 12 May 2021

A few days ago, America's most famous trans woman Caitlyn Jenner was stopped in a Malibu parking lot by TMZ and asked what she thought of the debate over whether people like her should be allowed to compete against girls in school sport.

She thought carefully for a few seconds and then replied: 'This is a question of fairness, that's why I oppose biological boys who are trans competing in girls' sports in school. It just isn't fair, and we have to protect girls' sports in our schools.'

Now, you might think Jenner is particularly well qualified to speak about this subject given that before she transitioned, she competed as a male decathlete back in the '70s and won an Olympic gold medal.

And you might also think, as I do, that she was just speaking common sense based on the irrefutable scientific reality that people born with male bodies have far superior physical advantages over people born with female bodies.

That, after all, is why sport divides men and women from competing against each other in anything where power, strength and speed is a factor: because it would self-evidently be unfair.

I imagine that the vast majority of Americans would agree with Caitlyn Jenner.

But they wouldn't include woke activists like Sarah Silverman.

In an extraordinary outburst, the gobby liberal comedienne Sarah Silverman launched a vicious attack on Jenner, who is running as California gubernatorial candidate, for her comments.

U.S. President Joe Biden gestures as he delivers remarks on the April jobs report from the East Room of the White House in Washington last week

'Caitlyn,' she raged, 'you're a woman, right? A trans girl is a girl. She should have the same rights as cis girls. This is not worrying. This is not concern for girls' sports. It's transphobia, full stop. It's such a bummer when such a prominent trans woman is such a t***.'

Then she sneered: 'You know, it's like being Jewish right now and having the most recognizable Jewish names be Weinstein and Epstein.'

I read all this with mounting anger.

A non-trans woman was savagely berating a trans woman for being transphobic and comparing her to two of the world's notorious sex abusers, because the trans woman had the audacity to defend women's rights against demonstrable inequality presented by trans women athletes.

Yet I wasn't remotely shocked by Silverman's vile rant.

This is how the unhinged horribly intransigent woke brigade behaves to anyone who dares stand up to their extreme worldview, and facts never come into it.

But it's why liberal parties around the world have been losing their grip on power, because most people in the real world, away from the shrieking echo chambers of social media, increasingly loathe the woke and cancel culture mentality.

Caitlyn Jenner was stopped in a Malibu parking lot by TMZ and asked what she thought of the debate over whether people like her should be allowed to compete against girls in school sport. She said: 'This is a question of fairness, that's why I oppose biological boys who are trans competing in girls' sports in school. It just isn't fair, and we have to protect girls' sports in our schools.' Jenner is pictured speaking to Sean Hannity on Wednesday night

And it's also why Joe Biden should be very, very careful which way he takes his Democrat party in the next three years if he wants to stand any chance of re-election in 2024.

To understand the danger, Biden need look no further than to what's happening to the equivalent of the Democratic Party in his closest ally, Britain.

The Labour Party, which dominated for a decade from 1997-2007 under three-term winner Tony Blair, is currently disintegrating to the point where many members fear it's making itself permanently unelectable.

The situation is so bad that Labour's current leader Sir Keir Starmer is already facing calls to quit after being in the job for just a year, following a disastrous performance in last week's UK local elections, the nearest equivalent to the US mid-terms.

Labour's capitulation was so bad it even lost control of the northern town of Hartlepool, a place it has held since it was formed in 1974.

Britain's Labour Party leader, Keir Starmer leaves his home in London today (left) and former Labour Party leader Jeremy Corbyn is pictured right

This would be like the Democrats losing New York or the Republicans losing Utah.

How did this electoral earthquake happen?

Labour, like the Democrats, has allowed its agenda to be dictated by an army of woke warriors dripping in demented self-righteous virtue-signalling.

The rot set in back in 2015, when, in a moment of political insanity, Labour elected as its leader a man named Jeremy Corbyn who is so far left that he makes Biden look right of Mitch McConnell.

Corbyn – think Alexandria Ocasio-Cortez with a beard - dragged the party down into an obsessive abyss of identity politics fuelled by race, gender and sexuality that decimated Labour's support.

By incessantly preaching woke ideology, and speaking in unintelligible woke language, Labour enraged its legendary 'Red Wall' of voters in the once committed northern heartlands like Hartlepool to the point that the wall collapsed - and Labour voters ran fleeing into the shameless arms of Conservative populist opportunist Boris Johnson.

Johnson, who became UK Prime Minister in December 2019, is Trump-light.

He's not as right wing, or as dangerous.

But like Trump, he's a big, blond bullsh*tting braggart with a penchant for lying and lurid personal conduct who knows how to cut through normal robotic political rhetoric to speak to the electorate in a way many of them understand and like - and is adept at exploiting woke culture wars to his own political benefit.

Fortunately for him, his opponents kept feeding those wars with ever more ludicrous woke campaigns, which is why Johnson's now riding high in the opinion polls despite his Government's horrendous Trump-like oversight of the covid crisis.

So, Biden and the Democrats should be under no illusion about what will happen to them in 2024 if they continue to allow wokery to consume the party in the way they have been doing.

In an NPR/PBS poll conducted after the 2018 US midterm elections, a clear majority of people (52%) said they were 'against the country becoming more politically correct and upset that there are too many things people can't say anymore.' Just 36% said that they were 'in favor of the United States becoming more politically correct and like when people are being more sensitive in their comments about others.'

Yet despite this, Democrats have persisted in swallowing the woke pills in a way that alarms some of their most high-profile strategic operatives like James Carville.

'Wokeness is a problem, and we all know it,' he told VOX two weeks ago.

James Carville, who's famous for the line 'It's the economy, stupid' during Bill Clinton's presidential campaign, told VOX.com that 'Wokeness is a problem' for the Democratic party. He's pictured here speaking to MSNBC in February 2020

Carville pointed out that the Democrats only narrowly defeated 'world-historical buffoon' Trump by just 42,000 votes, and they lost congressional seats and failed to pick up state legislatures.

He's right to remind liberals of this uncomfortable fact as they currently bask in the comfort of a supine liberal-dominated media and successful vaccine roll-out.

If it hadn't been for the life-and-economy-crushing pandemic, and Trump's woeful handling of it, I think Biden would have been easily defeated by someone now widely considered to be the worst president in America's history.

As it was, ten million more Americans voted for Trump in 2020 than 2016, and Carville blames woke nonsense for this extraordinary state of affairs.

'You ever get the sense that people in faculty lounges in fancy colleges use a different language than ordinary people?' han sa. 'They come up with a word like 'Latinx' that no one else uses. Or they use a phrase like 'communities of color.' I don't know anyone who speaks like that. I don't know anyone who lives in a 'community of color.' I know lots of white and Black and brown people and they all live in . neighborhoods. There's nothing inherently wrong with these phrases. But this is not how people talk. This is not how voters talk. And doing it anyway is a signal that you're talking one language and the people you want to vote for you are speaking another language. This 'too cool for school' sh*t doesn't work, and we have to stop it. There may be a group within the Democratic Party that likes this, but it ain't the majority.'

To compound the malaise, Carville said that many of his liberal friends agree wokery is a big problem but are too scared to admit it in public.


Margaret Thatcher's private life

She continued to be an active political figure, setting up the Margaret Thatcher Foundation to continue promoting her ideas, going on lecture tours, writing two memoirs and a book on international politics (Statecraft), and intervening in both domestic and international affairs. On June 30, 1992, she was elevated to the House of Lords to become Baroness Thatcher of Kesteven.

In March 2002, she retired from public speaking after several small strokes. Just over a year later, in June 2003, her husband of more than 50 years died, a devastating loss. Although she has retired from public speaking, the economic crisis in 2008 revived the debate over Thatcher's policies from the 1980s and their lasting impact on the British economy.


The Liberal Democrats and other parties

While almost all the focus was on the fight between Labour and the Conservatives, the Liberal Democrats (Lib Dems) were becoming a formidable force in national politics, particularly since 1997. In that year they achieved a breakthrough, doubling their parliamentary representation to 46 seats. In 2001 they increased that to 52, and in 2005 they gained a further 10 seats to bring their total to 62. Many observers figured a Conservative revival in 2010 would wipe away many of the Lib Dems’ gains, but others also believed that the party might offset that by making some gains in Labour-held seats. Some political analysts rated the chance for a hung Parliament—in which no single party achieves a majority—as a potentially likely outcome, leading many to wonder who party leader Nick Clegg might throw his support to and what extractions he might be able to squeeze from the Conservatives or Labour.

Outside England, additional parties are key players because of their regional appeal. In Scotland Alex Salmond’s Scottish National Party won 6 seats and nearly 18 percent of the vote in 2005 and wrested control of the Scottish Parliament from Labour in 2007. In Wales the Plaid Cymru won 3 of the 40 seats in Wales in 2005 and captured 12 percent of the vote there. In Northern Ireland politics are dominated by regional parties rather than the mainland British ones. The Social Democratic and Labour Party and Sinn Féin enjoy support from the Roman Catholic community in Northern Ireland, while the Ulster Unionist Party and Democratic Unionist Party compete for the votes of the Protestant majority. In a hung Parliament, any of these parties could theoretically hold the balance of power and help one party form a government.


Boris Johnson’s ascension, the December 2019 snap election, and Brexit

After a series of votes by the parliamentary Conservative Party winnowed a list of 10 candidates to 2, Boris Johnson and Jeremy Hunt stood in an election in which all of the party’s roughly 160,000 members were eligible to vote. Johnson took some 66 percent of that vote to assume the leadership. He officially replaced May as prime minister on July 24. Although he had promised to take the United Kingdom out of the EU without an exit agreement if the deal May had negotiated was not changed to his liking, Johnson faced widespread opposition (even within his own party) to his advocacy of no-deal Brexit. Political maneuvering by the new prime minister (including proroguing Parliament just weeks before October 31, the revised departure deadline) was met with forceful legislative countermeasures by those opposed to leaving the EU without an agreement in place. A vote of the House of Commons in early September forced Johnson to request a delay of the British withdrawal from the EU until January 31, 2020, even though on October 22 the House approved, in principle, the agreement that Johnson had negotiated, replacing the backstop with a plan to keep Northern Ireland aligned with the EU for at least four years from the end of the transition period.

Johnson repeatedly tried and failed to call a snap election that he hoped would secure a mandate for his vision of Brexit. Because the election would fall outside the five-year term stipulated by the Fixed Terms of Parliament Act, it required approval by two-thirds of the House of Commons to be held, meaning that it needed support from the opposition, which was denied. After no-deal Brexit was blocked, however, Corbyn was willing to let voters once again decide the fate of Brexit, and an election was scheduled for December 12. Preelection opinion polling indicated a likely win for the Conservatives, but when the results were in, Johnson’s party had recorded its most decisive victory since 1987, adding 48 seats to secure a solid Parliamentary majority of 365 seats. The stage was set for the realization of Johnson’s version of Brexit, which was to take place at 11:00 pm London time on January 31, when the United Kingdom formally would withdraw from the European Union.

In April 2020 Sir Keir Starmer, the shadow Brexit secretary and a former director of public prosecutions, replaced Corbyn as Labour leader. At the end of October Corbyn was suspended from the party in response to his somewhat dismissive reaction to the release of the greatly anticipated report on anti-Semitism within the Labour Party by the Equalities and Human Rights Commission. His suspension immediately disrupted the Labour Party, prompting denunciations of that action by Corbyn’s leftist supporters.