Nyheter

Hulegu & Dokuz Kathun

Hulegu & Dokuz Kathun


Hulagu Khan

Hulagu Khan, även känd som Hülegü, Hulegu (mongoliska: Hülegü Khaan, & quotWarrior & Mongolian Cyrillic: Хүлэг хаан turkiska: Hülâgü Han Chagatai/urdu: ہلاکو Hulaku persiska/arabiska: هولاكو خان. ), var en mongolsk härskare som erövrade stora delar av Sydvästra Asien. Son till Tolui och Kerait -prinsessan Sorghaghtani Beki, han var barnbarn till Genghis Khan och bror till Arik Boke, Möngke Khan och Kublai Khan. Hulagus armé expanderade kraftigt den sydvästra delen av det mongoliska riket och grundade Ilkhanatet i Persien, en föregångare till den eventuella Safavid -dynastin, och sedan den moderna staten Iran. Under Hulagus ledning förstörde mongolerna det största centrumet för islamisk makt, Bagdad, och försvagade också Damaskus, vilket orsakade en förskjutning av islamiskt inflytande till mamlukerna i Kairo. Under Hulagus regeringstid började historiker skriva på persiska istället för arabiska


Hulagu Khan

Hulagu - den ursprungliga formen för hans namn är Hüle'ü, varifrån Marco Polos Alau - var barnbarn till Djingis Khan och den yngre bror till Stora Khans Mangu (Möngkë) och Kublai. Vid en kuriltai, eller montering av de mongoliska prinsarna, som hölls 1251 vid tidpunkten för Mangus anslutning, beslutades att Hulagu skulle befästa erövringarna i västra Asien genom att undertrycka sekt Ismailis, eller Assassins of Alamut, i nordvästra Persien och sedan, om det behövs , attackerar kalifatet.

Hulagu lämnade Mongoliet hösten 1253 i spetsen för en stor armé. Reser långsamt längs en noggrant förberedd rutt, från vilken alla naturliga hinder hade tagits bort, passerade han inte Oxus, sedan gränsen mellan Chaghatai Khanate och Persien, förrän i början av 1256. Vid slutet av det året var större delen av Ismailis slott hade fångats, och stormästaren själv var en fånge i mongolska händer. Han skickades till Mongoliet, där han avrättades på order av Stora Khan, och med massmordet på Ismailierna som följde var sekten nästan utplånad.

Sommaren 1257 spenderades i diplomatiska utbyten med kalifen al-Mustasim från Hulagus högkvarter i Hamadan-området. Kalifen vägrade att gå med på mongolska krav på underkastelse, och på hösten började Hulagus styrkor att konvergera till Bagdad. Den 17 januari 1258 besegrades kalifens armé i strid den 22: e Hulagu dök upp personligen innan väggarna i Bagdad staden kapitulerade den 10 februari, och 10 dagar senare dödades al-Mustasim. Historien, bekant från sidorna hos Marco Polo och Longfellow's Kambalu, av att kalifen lämnades att svälta i ett torn fullt av guld och silver är apokryfiskt, han troligen rullades i en matta och slogs eller trampades ihjäl för att inte kasta kungligt blod, till exempel mongolernas sed vid utförandet av sina egna prinsar. Med hans död upphörde den islamiska institutionen för kalifatet, även om den artificiellt bevarades av de mamlukiska härskarna i Egypten och titeln antogs senare av de ottomanska sultanerna.

Från Bagdad drog Hulagu sig tillbaka till Azerbajdzjan, och var därefter avsedd att vara säte för Il-Khanid-dynastin, och härifrån höst 1259 gav han sig ut för att erövra Syrien. Aleppo togs efter en kort belägring, Damaskus kapitulerade utan ett slag och vid försommaren 1260 hade mongolerna nått Gaza vid gränsen med Egypten. Nyheten om hans brors stor Khan Mangus död i Kina fick dock Hulagu att återvända till Persien, och den utarmade armén som han hade lämnat efter sig besegrades avgörande av egyptierna vid Ain Jalut i Palestina den 3 september 1260.

År 1262-1263 var Hulagu inblandad i fientligheter i Kaukasusområdet med sin kusin Berke, härskaren över Golden Horde och allierade av hans fiender, de mammuxiska härskarna i Egypten. Hulagus trupper segrade först och korsade Terek till Berkes territorium, men drevs sedan tillbaka med stora förluster som många drunknade i floden när isen gav vika under hästarnas hovar. Bortsett från dämpningen av uppgångarna i Mosul och Fars var detta den sista av Hulagus kampanjer. Han dog den 8 februari 1265 och begravdes på en stor sten som höjde sig 1000 fot över stranden av ön Shahi i sjön Urmia. Han var den sista av de mongoliska prinsarna som fick den traditionella hedniska begravningen, flera unga kvinnor begravdes med honom för att tjäna sin herre i det följande.

Det rike som Hulagu hade grundat omfattade, förutom Persien och staterna i södra Kaukasus, dagens Irak och östra Turkiet. Han och hans efterträdare bar titeln Il-Khan (underordnad khan) som vasaler av Stora Khan i Mongoliet och därefter i Kina. Själv anslöt han sig antingen fortfarande till sina förfäders shamanistiska övertygelse eller var en konvertit till buddhismen, men hans överhustru Dokuz var en nestoriansk kristen, som Hulagus mor hade varit, och särskilt välvilja visades för de kristna under hans regeringstid. Liksom flera av hans efterträdare var han en stor byggare, den mest berömda av hans byggnader var ett stort observatorium på en kulle norr om Maragha, där muslimska, kristna och fjärran östliga forskare utförde sina undersökningar.


H & uumlleg & uuml - Il -Khan

Il-Khan H & uumlleg & uuml och hans kristna fru Dokuz Kathun, från en 1400-talet MS

Eliminering av Ismailis

År 1253 skickades Il-Khan västerut av Great Khan M & oumlngke med en stor armé. Men han var inte bara bekymrad över erövring - han visade att civil administration var av lika stor betydelse, genom att utse Shams al -Din Juvaini (historikerns bror) till vizier. Han hade tjänsten i över 20 år (1262 - 1284). H & uumlleg & uumls militära uppdrag var att eliminera de två grupper som fortfarande håller ut mot mongolerna - ismailierna och det abbasidiska kalifatet. År 1254 nådde han Oxus. Hans långsamma framsteg och etableringen av hans huvudstad i Azerbajdzjan i Marageh (senare för att flytta till Tabriz) uppmuntrade inte bara transkontinental handel, utan ambitiösa unga män från Iran och Centralasien att ansluta sig till hans domstol. Där fick han underrättelser från olika regionala härskare, inklusive Seljuq -sultanerna i Rum (som ursprungligen hade välkomnat flyktingströmmen från de förstörda kulturcentren längre österut), och som redan hade accepterat status som vasaler. Det var inte förrän våren 1256 som H & uumlleg & uuml äntligen nådde sitt första mål: Ismailis (Assassins), som framgångsrikt hade motstått Seljuqs. 70 Ismaili -bergsfästningar revs, med samarbete från Rukn al -Din, den nyutnämnda stormästaren i Ismaili -ordningen - så småningom kapitulerade även Alamut och revs - även om biblioteket räddades. Slottet vid Gird-Kuh höll dock ut i ytterligare 18 år. Rukn al -Din var överduserad med förmåner - tills hans användbarhet gick ut. Han och hela hans familj mördades sedan - och en allmän massakre på Ismailis följde på direkt order av M & oumlngke Khan enligt en källa.

Ismaili -slottet vid Alamut, i Alborzbergen nära Qaswin, Iran

Förstörelse av det abbasidiska kalifatet - fångst av Bagdad

Efter att ha gjort detta arbete till förmån för sunnimuslim, började H & uumlleg & uuml sin rörelse mot Bagdad. Kalifen hade vägrat hjälpa till mot ismailierna, ovilliga att riskera trupper som han kan behöva försvara sin stad. Han började sin attack, efter att ha krävt kapitulation, och fick besked att & quotgo tillbaka var han kom ifrån & quot. Hans astrologer profeterade undergång om han vågade attackera Bagdad, men Nasir al-Din Tusi, den berömda astrologen/astronomen, en shi'i, som hade räddats från Alamut på direkt order av M & oumlngke (som hoppades kunna använda honom för att ställa upp en astronomisk skola i Mongoliet) befann sig nu i hans följe. Han kunde försäkra Il-Khan om att det var möjligt att ta bort en kalif utan katastrof. De mongoliska arméerna flyttade nu in för att döda. Säcken i Bagdad (februari 1258) fortsatte i sju dagar - dess befolkning massakrerades när de lämnade staden för att kapitulera. Endast kristna hus stod kvar. Kalifen Musta'sim avrättades genom att svepa in honom i en matta och sedan trampa ihjäl honom - för att undvika att utgjuta en kalifs blod. Det abbasidiska kalifatet som hade varat drygt 500 år var slutligen slut.

Syrien - tillfälliga vinster.

H & uumlleg & uuml nästa år bestämde sig för att dämpa islamiska länder längre västerut-lämnade Tabriz, han slaktade kurderna i bergen i sydöstra Turkiet och fortsatte sedan till Mesopotamien: hans mål var Aleppo, som föll efter en sex dagars belägring och slutade med den vanliga massakern, som gav honom kontroll över Syrien ända till Gaza (1260). Han var redo att attackera Egypten när han hörde nyheten (ett år försenad!) Om sin bror M & oumlngkes död och började hemifrån. Men när hans bror Qubilai höjdes till Great Khan (han skulle bli grundare av Y & uumlan -dynastin i Kina), kom han tillbaka till Tabriz - där han hörde nyheterna om ett katastrofalt nederlag i Syrien. De egyptiska mamlukerna hade invaderat och krossat mongolerna vid Ain Jalut. H & uumlleg & uuml organiserade en motattack, som också besegrades, och mongolerna tvingades dra sig tillbaka till Eufrat. Vissa europeiska kristna hade hoppats att mongolerna - som var kristna kristna - skulle rädda korsfararna och straffa deras muslimska fiender. Omvänt kan mongolerna ha hoppats på hjälp mot ayyubiderna i Syrien från Europa. Båda sidor var besvikna - även om & Oumlljeit & uuml, H & uumlleg & uumls sonson fortfarande hoppades!

Golden Horde

Berke, den nuvarande ledaren för Golden Horde, ärvare av Jochis och Batus del av Djingis erövringar norr om Kaukasus, inkräktade tydligen på territorium som H & uumlleg & uuml trodde var hans, eller snarare Berke såg H & uumlleg & uuml som inkräktar på hans rättigheter. Han hade också, som en muslimsk konvertit, slutit en allians med den mamlukiska sultanen Baibars. Segrar av H & uumlleg & uumls styrkor avbröts med ett stort nederlag (1263), varefter många av hans armé drunknade när is gav sig när de drog sig tillbaka över den frusna floden Terek. H & uumlleg & uuml gick i pension till Tabriz och planerade sin hämnd - men han dog 1265 och lämnade ledarskapet åt sin son Abaqa. Hans begravning markerades med mänskligt offer - sista gången detta hände.

Hans fru dog strax därefter - hon var en nestoriansk kristen, som förmodligen påverkade hennes mans vänlighet mot kristna. Mongoliska kvinnor, till skillnad från sina islamiska motsvarigheter, hade betydande makt och status - deras åsikter räknades. Il -Khan och hans efterträdare banade väg för en nationell iransk stat - för första gången sedan sasanierna Iran/Persien var en politisk enhet, snarare att ett rent geografiskt faktum - och direkta diplomatiska förbindelser med väst återupptogs. De styrde större delen av & quot; Mellanöstern & quot; - även om de nominellt fortfarande var ämnen i Stora Khan.

PERSIENS IL-KHANS


Tatarernas historia

Landet där tatarerna först bodde ligger på bortre sidan av det stora belgiska berget [Burqan Qaldun], som nämns i Alexanders historia. Tartarerna levde i den provinsen som brutala djur och hade varken skrift eller [religiös] tro. De skötte djurflockar och flyttade från plats till plats för att leta efter foder till sina besättningar. De var okvalificerade i armarna, föraktade och biflod till alla. Tidigare fanns det många tartarfolk, allmänt kända som Moghols. De blev så många att de delade sig i sju huvudfolk som anses vara de mest vördnadsvärda bland dem.

Den första av tartarfolken kallas Tartar efter distriktet i deras gamla bostad den andra, Tankut [Tangut] den tredje, Kunat [Oirat] den fjärde, Ealis [Chelair] den femte, Sonik '[Sunit] den sjätte, Mongi [ Merkit] den sjunde, Depat '[Tibet]. Som vi sa var dessa sju tartarfolk underkastade sina grannar tills det hände att en fattig gubbe, en dikegrävare, hade denna vision i sömnen: han såg en soldat, helt vit, stilig och monterad på en vit häst . Ryttaren kallade honom vid sitt namn och sade: "Chingiz, det är den odödliga Guds vilja att du blir furstlig tillsynsman för tartarna och herre över de mongoliska folken. Genom dig ska de befrias från tjänarskap till sina grannar ett villkor de har länge utlevt, upplevt gräl och exploatering från närliggande herrar. Och skatten som du ger dem ska i sin tur tas från dem. " Chingiz fylldes av stor glädje när han hörde detta budskap från Gud [g32], och han berättade för alla om den syn han hade sett. Men deras ledare och storheter ville inte tro sanningen i visionen och några skrattade åt gubben. Natten efter såg samma ledare den vita soldaten och samma vision som gamla Chingiz hade berättat för alla. Och de fick dekretet från odödlig Gud att lyda Chingiz och att få alla att lyda hans order. Således samlades de sju ledarna och storheterna för de sju tartarfolken i en församling och gick med på att lyda Chingiz som deras naturliga herre.

Sedan satte de upp hans tron ​​bland dem, bredde ut ett mycket svart fårskinn på marken och satte Chingiz på det. De sju stora ledarna uppfostrade honom och placerade honom på tronen med stor glädje och skräll och kallade honom Khan, den första kejsaren, och hedrade honom genom att knäböja inför honom, som kejsare och herre. När det gäller denna ceremoni som tatarerna höll [för att tronar] sin första kejsare och herre och angående fårskinnet, låt ingen bli förvånad. Kanske hade de inget annat attraktivt tyg eller visste inte hur de skulle göra något bättre.

Ett skulle kunna bli förvånad över [deras beteende] i modern tid, för trots att just dessa tartarer besitter många kungariken och omätlig rikedom, eftersom herrariet och rikedomarna i Asien är i deras händer, och eftersom de härskar till själva Ungerns gränser, ändå , på inget sätt har de försökt ändra sina gamla sätt och seder. Detta gäller särskilt de hövdingar som, när de tronar en kejsare av tartarna, helt behåller det arrangemang som deras förfäder använde [g33]. Jag personligen var närvarande vid tronningen av två av deras kejsare. Men låt oss nu återgå till vår tidigare berättelse.

Chingiz-Khan, som blev kejsare med allmänhetens samtycke och vilja från alla tatarerna, innan han gjorde något, ville upptäcka om alla tatarerna skulle lyda honom lojalt. Därför utfärdade han [tre] förordningar som alla skulle hålla. Det första dekretet var att alla tartarer skulle tro på och lyda odödlig Gud, genom vars samtycke han själv hade fått kungadömets värdighet. Tatarerna höll detta första dekret, för därefter började de påkalla Gud, och än i dag i alla sina angelägenheter påkallade tatarerna Herrens namn. Det andra kommandot [Chingiz] gav var att en tillsynsman skulle inrättas över varje grupp om tio män, en över 1000 män och en över 10 000 män och 10 000 soldater kallades en tuman. Han bestämde vidare att de sju ledarna eller generalerna som härskade över de sju tartarfolken, för evigt avsäger sig alla hedersgrader som de tidigare hade, och gör det för gott.

Därefter utfärdade han ett skrämmande och otroligt dekret, för han beordrade var och en av de sju Tartar -generalerna att ta med sin äldste son och att halshugga honom med sin egen hand. Trots att befallningen verkade omänsklig och illvillig, vågade ingen olycka, för de visste att [Chingiz] var herre genom gudomlig försyn. Oavsett vilken ordning han gav, uppfyllde de genast.

När Chingiz-Khan hade testat sitt folks beslutsamhet och sett att de var redo att lyda honom till döds, bestämde han en dag då alla skulle vara redo att gå i krig. Så tatarerna red ut mot sina nära grannar [g34] och utsatte dem. Således blev de som tidigare var deras herrar nu deras tjänare. Därefter steg Chingiz-Khan fram mot många andra folk och erövrade snart dem, för han åstadkom allt med få soldater, och han var framgångsrik i allt.

En gång hände det att Chingiz-Khan plundrade, åtföljt av endast några få av hans kavalleri, och fienden uppstod framför honom med en mängd. Under sammandrabbningen försvarade sig Chingiz-Khan, men hästen han åkte slaktades. Så snart tartarna såg sin herre falla platt i striden, förtvivlade de över frälsningen och vände sig om att fly och räddade sig från fienden. Den senare förföljde snabbt flyktingarna, omedvetna om att kungen låg där på marken. Därefter sprang Chingiz-Khan upp och gömde sig i buskarna och undvek därmed dödsfaran. De som återvände till slätten från kampen började ta bort liken och leta efter personer som gömde sig. Och det hände att en fågel, kallad en uggla [eller örn] av många, kom och satte sig på buskarna där kejsaren doldes. När sökarna såg att fågeln låg på buskarna, resonerade de att ingen var där och utan att leta längre efter den de sökte lämnade platsen och sa till sig själva att om någon skulle ha gömts där skulle den fågeln aldrig ha uppflugen.

I mörker på natten gick Chingiz-Khan till sitt eget folk, som reste på otrampade vägar, av rädsla för fienden. Och han berättade för dem, i ordning och noggrannhet, vad som hade hänt honom. Sedan bjöd tatarerna tack till odödlig Gud. När det gäller den fågeln som tycktes, efter Gud, befriaren av Chingiz-Khan, blev den så hedrad av dem [g35] att den som hade en fjäder av den ansågs ha tur. Tatarerna bär den fjädern på huvudet med stor ära. Jag har nämnt denna fråga här för att förklara varför det är så att tatarerna bär fjädrar på huvudet.

Chingiz-Khan blev kejsare för alla dessa distrikt på bortre sidan av det belgiska berget och erövrade dem utan problem. Ärenden fortsatte på detta sätt tills han såg en annan vision, som kommer att relateras nedan. Låt ingen bli förvånad över att jag inte har placerat dejting i den här delen av berättelsen. Även om jag frågade många om det, kunde jag inte hitta någon som kunde informera mig om det. Jag tror att detta beror på att tartarna då inte var bekanta med exakt kronologi, för de hade inget manus. Således gick händelserna och deras datum förbi utan att registreras av någon, och så glömdes de bort.

Kapitel 17

Chingiz-Khan, Tartarnas första kejsare

Efter att Chingiz-Khan lagt alla kungadömen och distrikten nära belgiska berget under hans våg såg han en annan syn en natt. Ännu en gång dök den vita krigaren upp och sade till honom: "Chingiz-Khan, det är en odödlig Guds vilja att du passerar Belgiska berget och beger dig västerut, erövrar riken, distrikten och territorierna och placerar många folk under ditt herravälde. Så att det kommer att tro att dessa ord återspeglar den odödliga Guds vilja, stå upp och gå med ditt folk till berget belgiska [g36], till platsen där havet gränsar till det. Där ska du gå ner och göra nio slingor mot öst och dyrka odödlig Gud. Då kommer den Allsmäktige själv att visa dig vägen genom vilken du kan korsa berget. " När Chingis-Khan såg den visionen, uppstod han med glädje och fruktade ingenting. Eftersom den första visionen hade gått i uppfyllelse, hade han nu tro på andra visioner. Därför samlade han snabbt sitt folk från alla håll och beordrade dem att följa honom med sina kvinnor, barn och alla deras tillhörigheter. De gick till platsen vid berget där havet var stort och djupt och ingen genomgående väg eller passering dök upp. Chingiz-Khan steg snabbt ner från sin häst som odödlig Gud hade befallt — och hans folk — böjde sig nio gånger mot öst och begärde hjälp av allsmäktig, odödlig Gud, att han skulle visa dem vägen och förbi för att gå vidare. De tillbringade den natten i bön, och på morgonen uppstod de och såg att havet hade tagit sig från berget med en längd på nio fot och lämnade en bred väg. Tartarna var alla förbluffade av den synen och tackade ivrigt tack till odödlig Gud. De reste längs vägen som de fann hade öppnat framför dem och riktade sin kurs mot väster.

Men som man hittar i tartarernas historier, efter att Chingiz-Khan och tatarerna korsat det berget, upplevde de hungersnöd och törst i vissa dagar. De fann landet som en öken och de kunde inte dricka det bittra och salta vattnet. Så det blev kvar tills de såg ett trevligt land där alla nödvändigheter var rikligt tillgängliga. Chingiz-Khan stannade i det bördiga landet i många dagar. Men av Guds försyn [g37] blev han allvarligt sjuk så att återhämtningen verkade hopplös. Således kallade Chingiz-Khan, kejsaren till tartarna, sina tolv söner inför honom och rådde dem att alltid vara enade och i ett sinne. Och han lärde dem en läxa: han beordrade att var och en av hans söner skulle ta med en pil styck, och när de alla var samlade, befallde han den äldste att bryta hela bunten om han kunde. Han tog de tolv pilarna och försökte rensa dem, men lyckades inte. Sedan gavs paketet till den andra sonen, sedan till den tredje och till resten, son för son, men ingen kunde göra det. Sedan beordrade [Chingiz] den yngsta sonen att dela upp pilarna individuellt och bryta dem en efter en. Och han bröt lätt dem alla. Sedan vände sig Chingiz-Khan till sina söner och sa: "Mina söner, varför var det så att ni inte kunde bryta pilarna som jag gav er?" De svarade: "För, herre, de var väldigt många tillsammans." "Men varför var det så att din yngsta bror kunde bryta dem?" "För, herre, de delades upp en efter en." Och Chingiz-Khan sa: "Således är det bland er, så länge ni är av ett hjärta och en själ, kommer er regel alltid att vara fast. Men när ni skiljer er från varandra kommer ert herravälde snabbt att förgäves." Chingiz-Khan gav många andra mycket goda föreskrifter som tatarerna bevarade. På deras språk kallas dessa Yasax av Chingiz-Khan, det vill säga stadgarna för Chingiz-Khan.

Därefter, innan han dog, inrättade han de klokaste och bästa av sina söner, vid namn Ogedei-Khan, som herre och ärvare av imperiet. Efter att ha gjort detta dog Chingiz-Khan i fred, och hans son Ogedei placerades på tronen i sin fars rike.

Innan vi avslutar denna berättelse bör vi notera [g38] i vilken utsträckning tatarerna vördar siffran nio. Detta är till minne av de nio genuflections som den vita krigaren hade befallt dem att göra till odödlig Gud på berget Belgien, och vägen på nio fot i bredd över vilken de passerade. Således anser de att antalet är tur. Om någon vill presentera något för tartarnas herre måste han erbjuda nio saker om han vill att hans gåva ska finna nåd. Om nio föremål tillhandahålls är det tillräckligt att den gåvan anses vara lycklig och bra. Tatarerna iakttar denna sed till i dag.

Kapitel 18

Ogedei, Tatarernas andra kejsare

Ogedei-Khan, som efterträdde sin far, visade sig vara en robust och klok man. Tatarerna gillade honom och visade enhälligt lojalitet och lydnad mot honom. Nu undrade Ogedei-Khan på vilket sätt han kunde erövra hela Asien. Först ville han analysera styrkan hos kungarna i Asien och slåss med de mäktigaste. [Ty han trodde att han lätt skulle övervinna resten om han erövrade den mäktigaste. oe31] Han valde en modig kapten för denna [namngivna Gebesabada (? Chormaghun), oe31] och skickade 10 000 kavalleritrupper med honom [och befallde dem att komma in i Asiens länder och se (oe31) tillståndet och tillståndet för dessa länder och om de hittade någon mäktig herre som de inte kunde motstå, de skulle vända tillbaka. Det Ogedei-Khan befallde uppnåddes, för kaptenen med sina 10 000 tartarer kom plötsligt in i Asiens länder. Där intog han städer och land, eftersom invånarna fastnade oavsiktligt och inte kunde förbereda sig för strid eller försvara sig. [Tatarerna] dödade alla vapenmännen, men de skadade inte folket. De tog häst, sel, mat och allt annat som de behövde och fortsatte tills de kom till berget Cocas [Kaukasus]. På grund av detta berg kan ingen passera från Asiens inre till Greater Asia utan samtycke från folket i en stad som kung Alexander förstärkte på ett smalt hav som gränsar till Kaukasus berg. Denna stad intogs av de 10 000 tartarna på ett sådant sätt att dess invånare inte hade tid att försvara sig. När de intog staden och allting däri, satte de alla män och kvinnor i svärd och bröt sedan ner stadens alla murar, så att när de kom tillbaka igen skulle de inte hitta någon barriär mot dem. Denna stad i antiken kallades Alexander, men nu kallas den för Iron Gate. Nyheten om Tartarens ankomst spred sig i alla länder och länder. Som ett resultat samlade kungen av Georgien, som hette Ynaims [Iwane Zakarean/Mxargrdzeli] sina trupper och kom mot tartarna och bekämpade dem på Morgam [Mughan] slätten. Striden varade länge, men i slutändan tvingades georgierna fly. Tatarerna fortsatte tills de kom till en stad i Turkiet som heter Arseon [Erzurum] när de fick veta att Turkiets sultan var i närheten och att han hade samlat sin värd tillsammans. Därför vågade tartarna inte gå vidare, och eftersom de inte kunde slå Turkiets sultan återvände de med en annan väg till sin herre, som de hittade i staden som heter Amelect [Amalic]. De informerade honom om allt de hade gjort och lärt sig i Asiens land. oe32]

Som ett resultat av detta valde Ogedei-Khan en viss modig och klok general vid namn Payton [Baiju] och anförtrott honom 30 000 tartarsoldater, benämnda damak eller spaningsstyrkor. Han befallde dem att gå [g39] över samma väg som de 10 000 hade korsat, inte vänta förrän de kom till turkarnas rike och sedan, om möjligt, försöka motstå sultanen i turkarnas land, som ansågs vara den mäktigaste av alla furstar i Asien. Men skulle det hända att de inte kan motsätta sig honom, ska de inte delta i strid, utan istället slå läger i något bra land och meddela en av hans söner i närheten för att skicka hjälp till dem, och då kan de säkert börja en strid.

När Baiju med de 30 000 soldaterna nått turkarnas rike, dag för dag, fick han veta att sultanen från vilken de första tartarna hade flytt, redan hade dött och att hans son hette Kiadati [Ghiyath al-Din Kai Khusrau], hade efterträtt honom. När [Ghiyath al-Din] fick höra om tartarernas ankomst blev han förskräckt och kallade så många legosoldater som möjligt från utlänningar och från latinarna. Han hade i sin tjänst bland annat en grupp latiner under ledning av två befälhavare, en vid namn Yohannes Liminad [Iohnn de la Limynate] från Cypern, och den andra Vonip'akios [Boniface de Moulins] från Venedig. [Den turkiska sultanen] skickade också till grannens sultaner och lovade förmåner och gåvor till alla som kom. Och sålunda, när han samlade en stor mängd krigare, gick han till platsen där tatarerna lägrade sig. Tartarna stördes dock inte på något sätt. Istället förde de tappert krig vid Konsedrak [Kose-Dagh]. Till slut var tatarerna segrare och turkarna besegrades. På detta sätt erövrade tartarna riket i turkarnas land under vår Herres år 1244 [g40].

Kapitel 19

Jinon-Khan [Guyuk-Khan], Tartarnas tredje kejsare

Efter en kort stund dog Ogedei-Khan [1241]. Hans rike ärvdes [så småningom] av hans son, Guyuk [Khan 1246-48], som var kortlivad. Han efterträddes av en av hans extremt mäktiga relationer, vid namn Mango [Mongke-Khan, 1251-59] som satte många territorier under hans styr. Han fick förtroende och gick över Cathayhavet och försökte ta en ö [? Japan]. Men medan han belägrade ön skickade män från den platsen som är extremt kloka och smarta andra män för att i hemlighet dyka i havet. De fortsatte med sin uppgift under båten som Mongke korsade i, ingen misstänkte, tills de på kvällen skapade hål i fartyget. Fartyget gick ner till djupet, och Mongke-Khan drunknade.

Nu vände tatarerna som var med honom tillbaka och valde Mongkes bror, Qubilai-Khan, som sin herre [1262]. Qubilai-Khan styrde tartarna i fyrtiotvå år. Han konverterade till kristendomen och byggde staden kallad Eons [Beijing] i kungadömet Cathay, en stad som sägs vara större än Rom. I denna stad regerade Qubilai-Khan som kejsare till den sista dagen i sitt liv [d.1294].

Låt oss nu stanna upp i denna redogörelse för Tartar [Great] Khans och säga något om Ogedei-Khans tre söner och om Hulegu och hans efterträdare [g41].

Kapitel 20

Ogedeis äldsta son, Jochi

Jochi, Ogedei-Khans äldsta son, invaderade västerut med en stor mängd kavalleri, som hans far hade gett honom. Han fann bördiga, trevliga och rika territorier där och erövrade Turkestans kungarike och mindre Persien och sträckte ut sin herravård till Phison River. Han stannade alltid kvar med sitt band, som växte i ägodelar och antal. I dagsläget har Jochis efterträdare herrariet i dessa delar. Två bröder styr nu provinsen, den ena heter Kapar [Chapar] och den andra Doaks [Toqta]. Efter att ha delat mellan sig marken och kvarhållarna bor de i lugn och ro.

Kapitel 21

Ogedei-Khans andra son, Baiju

Baiju, Ogedei-Khans andra son, gick med de tartartrupper som hans far gav honom och invaderade de norra regionerna och nådde så långt som kungariket Komania. Komanerna som hade många beväpnade män motstod tatarerna och tänkte skydda sitt land. Men till slut blev de besegrade och gick som flyktingar så långt som till Ungerns kungarike. Än idag lever det många komaner där. Nu när Baiju hade utvisat alla komaner från kungariket Komania, gick han vidare till [g42] kungariket Ryssland och underkastade det också. Och han erövrade landet Kacar [? Kazarer] och bulgarernas rike, och korsade vägen över vilken komanerna hade flytt och nådde så långt som kungariket Ungern. Efter detta ledde tatarerna mot kungariket Tyskland tills de nådde en flod som rinner genom hertigdömet Österrike. Tatarerna planerade att korsa en bro på platsen, men hertigen i Österrike och andra grannar förstärkte inflygningarna till bron och hindrade tatarerna från att använda den. Upprörd över detta befallde Baiju alla att korsa och han gick själv först ut i floden och utsatte sin egen person och sitt folk för livsfara. Innan de nådde den andra stranden gav sig hästarna ut på grund av flodens bredd och strömstyrkan. Således drunknade Baiju, tillsammans med en enorm mängd av sina anhängare. When those who had not yet entered the water saw this, struck with dread and shame, they returned in great sorrow to the kingdom of Russia and Komania and held them, as was said. Thereafter the Tartars did not go to the country of Germany. [The heirs of Baiju hold the lordship of the realms of Khwarezmia, Komania and Russia and the current lord is Chaghatai, third son of Ogedei-Khan. oe36] They dwell in peace and quiet.

Chapter 22

Yohaghata [Chaghatai], Third Son of Ogedei

Ogedei-Khan's third son, Chaghatai, invaded southward to lesser India with the Tartars given him by his father. He encountered many deserts, mountains, and unwatered barren lands until he was unable [g43] to proceed through those districts for not only had he lost a multitude of men, but many animals as well. He then turned westward and after many trials reached his brother, Jochi, to whom he related the episodes of his journey. Now Jochi was sympathethic to his brother and humanely gave him part of the lands which he and his people had conquered. Thereafter those two brothers always lived together, and to this day their heirs dwell there, with the successors of the younger honoring the successors of the elder. Multiplying in their territories, they live in peace and tranquility. The current, living heir of Jochi is named Paraxi [Boraq].

Chapter 23

Mongke-Khan, Fourth Ruler of the Tartars

In A.D. 1253 when lord Het'um, King of the Armenians, observed that the Tartars had completely subjugated all the kingdoms, districts, and territories up to the realm of the Turks, he consulted with his advisors and resolved to go in person to the King of the Tartars, to more easily obtain his favor and friendship, and to try to arrange a peace treaty with him. But first he sent baron Smbat, Constable of the Armenian kingdom, his brother, to obtain a decree of safe conduct for his journey. Thus Smbat, the King's brother, went to the Tartar Khan [in Karakorum, 1247] to graciously arrange the affairs of his patron. Four years later he returned to the Armenians [1251] to relate what he had seen and heard. Then the King of the Armenians [in 1254] went in secret so that he would not be recognized in the country of the Turks which he had to traverse. And as God willed it [g44], the Tartar general who had defeated the Sultan of the Turks graciously received the Armenian King and had him conducted as far as the kingdom of [Greater] Armenia and to the Iron Gate. Thence other Tartar commanders accompanied him to Ameghek [Amelic, southeast of Lake Balkash] where Mongke, Khan of the Tatars, resided. Mongke received him honorably [and gave him great gifts and favors, oe37].

Now after some days had passed, the King of the Armenians beseeched the Khan regarding the peace treaty and other matters he desired. With the consent of the Khan, the King of the Armenians put [seven] requests before him. First, he urged the Khan to convert to Christianity and to accept baptism together with his people second, he requested that eternal peace and friendship be established between them [between the Tartars and the Christians, oe37] third, that it be possible to construct Christian churches in all of the Tartar countries and that the Armenians be freed from taxes and other burdens [that in all the lands that the Tartars had conquered and would conquer, the Christians—priests, clerks, and all religious persons—should be free of all taxes, oe37] fourth, that the Holy Land and the Holy Sepulcher be wrested from the Turks [Saracens, oe37] and given to the Christians fifth, that the Caliph in Baghdad, the head of the [Muslim] religion, be done away with [that he would command the Tartars in Turkey to help in the destruction of the city of Baghdad and the Caliph (the chief and teacher of the false faith of Mahmet), oe37] sixth, that all the Tartars [stationed close to the realm of Armenia, oe37] come to his aid when requested seventh, that all the districts of the land of Armenians which the Turks had conquered be returned to him. [The seventh request was that all the lands that the Saracens had taken that had belonged to the realm of Armenia and had since come into the Tartars' hands, be freely restored to him and also that all the lands he might conquer from the Saracens he might hold in peace without any dispute from the Tartars. oe37]

When the Tartar Khan had consulted with his princes and grandees, he replied to the King of Armenia: "I accept your requests. I shall accept baptism and adopt the Christian religion and show concern that all of my subjects do likewise, without, however, any coercion. Regarding the second request, let there be eternal peace between us, an alliance covering both offensive and [g45] defensive operations. [The second request we will that perpetual peace and love be established among the Christians and the Tartars but we will that you pledge that the Christians will hold good peace and true love toward us as we shall do toward them. oe38] Similarly we wish that all Christian churches, clergy and laity, enjoy freedom, and that no one harass the Armenians. [And we will that all Christian churches, priests, clerks and all other persons, of whatever persuasion they be, secular or religious persons, shall be free and delivered of all taxes, and also they shall be defended from all manner of hurt both of body and goods. oe38] Were it possible, we should like to revere the Holy Land in person however, being occupied with other matters, we are sending our brother Hulegu to take it and return the Holy Land to the Christians. As for doing away with the Caliph of Baghdad, we entrust that task to Baiju, commander of the Tartars, and to his people residing in the realm of the Turks and thereabouts. The Tartars shall aid the Armenians in everything, and those lands which belonged to the Armenians should be returned to them without delay. [We shall command our brother Halcon [Hulegu] to go with you to accomplish this deed, and shall deliver the Holy Land from the Saracens and restore it to the Christians and we shall send our command to Baiju and to the other Tartars in Turkey and to the others that are in those countries that they shall obey our brother Halcon. And he shall go to take the city of Baghdad, and destroy the Caliph as our mortal enemy. oe38] We command furthermore, as a special favor, that all fortresses and country which we capture should be given to the Armenian King for the defense of the land of Armenia. [We grant with good will that all the lands which the King of Armenia requested should be restored to him and we command our brother Halcon [Hulegu] that he yield to him all the lands that were of his lordship and moreover we give him all the lands that he may conquer against the Saracens, and of our special favor, we give him all the castles near his land. oe38]

Chapter 24

The Baptism of Mongke-Khan

Mongke, after accepting the requests of the Armenian King with charitable munificence, had himself baptized by the chancellor of the Armenian kingdom who was a bishop. His house, and numerous other esteemed and noble men and women were baptized with him. Then he appointed troops to accompany his brother, Hulegu, in aiding the Holy Land. Now Hulegu and the King of Armenia travelled together [with a great company of troops, oe39] until they had crossed the Phison River. Hulegu conquered the entire realm [of Persia, oe39] in three [six, oe39] months' time. He went as far as the kingdom of the Assassins. These people were faithless and lived without laws, and would kill themselves on the direction of their king [g46]. [And they took all the lands and countries up to where the Assassins dwelled. These are men without any faith or belief except what their lord, called the Old Man of the Mountain, taught them and they are so obedient to their lord that they put themselves to death at his command. oe39] They had a fortress named Dikaton [? Gird-Kuh] which was supplied with all the necessities, and extremely secure. Hulegu ordered one of his generals to besiege it with his Tartar troops [and not depart until he had taken it, oe39]. After twenty-seven years, the place was taken because of the privations caused by the siege. It was at this place [when Hulegu had begun the seige, oe39] that the King of Armenia, honored with many gifts by Hulegu, returned to his kingdom after three and a half years.

Chapter 25

How Mongke-Khan's Brother, Hulegu, Wasted Assyria and Entered the Kingdom of Persia

Hulegu, after seeing to what was necessary and proper for the preservation of the kingdom of Persia, went to a district in the land called Sotlok' [Soloch, plain of Hamadan]. There he gave himself over to recreation and rest for the entire summer. But at the coming of winter, he besieged the city of Baghdad where the head and teacher of the Muhammedan religion lived. Hulegu called up 30,000 Tartar troops who were in the country of the Turks. After assembling his people from all parts, he attacked that city and quickly took it. [When he had gathered his host, he had the city of Baghdad assailed on all sides, until they took it by force and they put to the sword the men and women they encountered. oe39] The Caliph was arrested and led before Hulegu and they found such astounding wealth there that it was truly a wonder to behold. The city of Baghdad was taken in the year 1258 [g47].

Chapter 26

How Hulegu Took the City of Baghdad and Did Away with the Caliph, Head of the Saracen Religion the Death of the Caliph

Once Hulegu had done what he willed with the city of Baghdad, he commanded that the Caliph be brought before him and had all his treasures put in front of him. Hulegu asked him: "Do you realize that all the things you see were yours?" And the Caliph replied: "Yes." Then Hulegu reproached him: "How is it that with all this wealth you did not have mercenary troops and call your neighbors to preserve yourself and your country from the might of the Tartars?" The Caliph replied: "I thought that my people would be sufficient." Then Hulegu said to him: "You were called Caliph, head of all those holding the religion of Mahmet, yet you choked on your wealth. Now such a great leader should be fed on no other food. This huge amount of wealth is the food which you so loved and kept with insatiable greed." Having said this, Hulegu ordered that the Caliph be placed in a room and that pearls and gold be set before him, so that he eat of them as much as he pleased. He decreed that no other food or drink be given to him. Thus did that wretched, greedy, covetous man dismally end his life. Thereafter no caliph resided in Baghdad [g48].

Chapter 27

Regarding the Persecution of Saracens

After conquering Baghdad and the surrounding areas, Hulegu divided the districts among his generals and administrators as he saw fit. He decreed that kindness be shown to Christians everywhere and that the maintenance of fortresses and cities be entrusted to them, while the Saracens were thrown into the meanest servitude.

The wife of Hulegu, named Dukos saron [Dokuz khatun], was a Christian descended from the line of those kings who had come from the East, guided by the Star, to be present at the birth of the Lord. This woman, an extremely devout Christian, [caused all the Christian churches there to be rebuilt, oe40] and all the Saracen mosques demolished. All their religious celebrations in honor of the head of the faith [Muhammad] were prevented, and thus were the Saracens put into servitude from which the did not emerge for some time thereafter.

Chapter 28

How Hulegu Conquered the City of Antioch

Then Hulegu relaxed for a year in the city of Edessa. He sent to the King of Armenia for him to come to him with his troops, for he planned to go to the Holy Land to deliver it to the Christians. King Het'um set out with 12,000 cavalry and 40,000 infantry and went to Hulegu. [For in this period, the realm of Armenia was prospering, so that [Het'um] had xii thousand horsemen and xii thousand infantry and I saw that in my day. oe40] Het'um said to [Hulegu]: "Your Excellency, the Sultan of Aleppo holds sway over the entire country of Syria and the city of [g49] Jerusalem is located in that kingdom. Therefore, if you capture the main city of Aleppo first, you will be lord of the entire country of Syria." Hulegu accepted the advice and ordered that Aleppo be besieged. The city was very strong, fortified with walls, heavily populated and wealthy. Hulegu courageously attacked it, making use of underground passages, with machinery called mules, with bowmen, catapults, and various other sorts of weapons. Despite the fact that the city seemed impregnable, he took it in nine days, discovering an unbelievable amount of treasure there. In the center of the city was a fortress which he took with rock-hurling devices, after twelve [eleven, oe41] days. [So Aleppo was taken and after that, the entire realm of Syria in the year 1260. oe41].

Chapter 29

The Taking of Damascus and the Holy Land as Far as the Egyptian Desert

After this, Hulegu took the city of Damascus together with the sons and wife of the Sultan of Aleppo. The latter went to Hulegu seeking their return and also mercy, but his hopes were frustrated. For Hulegu sent him with his wife and children to the kingdom of Persia, so that Syria would remain tranquil. Hulegu gave to the King of Armenia a large part of the booty and numerous fortresses close to his kingdom. The Armenian King had these fortified as he chose.

Subsequently, Hulegu sent presents to [sent for, oe41] the duke of Antioch [Bohemond VI] who was a relative of the King of Armenia [son-in-law of the King of Armenia, oe41], and ordered that all the districts [g50] of his kingdom which the Saracens had held be returned to him. He also bestowed many other favors on him. Having put these affairs in order, he immediately wanted to go against Jerusalem to return it to the Christians. But just then, bad tidings from a reliable source reached him regarding the death of his brother and the fact that the throne of the Tartar Khanate was vacant [and that the lords wanted to make him Emperor, oe42]. As soon as he heard this [news about his brother's death, oe42], [Hulegu] fell into deep sorrow and advanced no farther. Instead, he made his way east, leaving his son [named Abagha, oe41] in Tabriz. He appointed a general named Kit-Bugha [and gave him 10,00 troops, oe41] to hold the kingdom of the country of Syria, to take Jerusalem, and return it to the Christians.

Chapter 30

Qubilai-Khan, Fifth Ruler of the Tartars

When Hulegu reached the land of Persia, he received news that the nobility and grandees had already seated his brother Qubilai on the throne of the Tartar Khanate. [Once Hulegu heard this he went no farther, but returned again to Tabriz where he had left his son, household, and servants. oe42]. While in Tabriz he learned that Partat [Berke] was coming with great preparation into his lands. Hulegu immediately assembled the entire multitude of his people and went against his adversaries on a certain frozen river. There a ferocious battle took place. But from the weight of the multitude of soldiers and horses, the ice gave way and 30,000 Tartars drowned from both sides. The remaining two armies turned back greatly saddened over their losses.

Meanwhile Kit-Bugha, whom Hulegu had left in Syria and Palestine, conducted the affairs of those regions peacefully and greatly loved the Christians [g51]. For he, too, was a descendant of those three kings who had come to adore the nativity of the Lord. Kit-Bugha was interested in returning the Holy Land to the Christians but the devil fomented discord between him and the Christians of those parts. For in the country of Tepel Fordis [Belfort] in the lordship of the Sidonites were numerous villages and districts where the Saracens lived and provided the Tartars with set taxes. It happened that some men from Sidon and Belfort gathered together, went to the Saracens' villages and fields, looted them, killed many Saracens and took others into captivity together with a great deal of livestock. A certain nephew of Kit-Bugha who resided there, taking along but few cavalry, pursued the Christians who had done these things to tell them on his uncle's behalf to leave the booty. But some of the Christians attacked and killed him and some other Tartars. When Kit-Bugha learned of this, he immediately took the city of the Sidon and destroyed most of the walls [and killed as many Christians as he found. But the people of Sidon fled to an island, and only a few were slain. oe43]. Thereafter the Tartars no longer trusted the Christians, nor the Christians the Tartars. But later the Tartars were expelled from the country of Syria, as I shall relate below.


Conquest of Syria (1260) [ edit | redigera källa]

The siege of Alamût in 1256.

In 1260 Mongol forces combined with those of their Christian vassals in the region, including the army of Cilician Armenia under Hetoum I and the Franks of Bohemond VI of Antioch. This force conquered Muslim Syria, a domain of the Ayyubid dynasty. They took the city of Aleppo and, under the Christian general Kitbuqa, also took Damascus on March 1, 1260 . ⎗] ⎘] ⎙] A Christian Mass was celebrated in the Grand Mosque of the Umayyads and numerous mosques were profaned. Many historical accounts describe the three Christian rulers (Hetoum, Bohemond, and Kitbuqa) entering the city of Damascus together in triumph, ⎙] ⎚] though some modern historians such as David Morgan have questioned this story as apocryphal. ⎛ ]

The invasion effectively destroyed the Ayyubid Dynasty, theretofore powerful ruler of large parts of the Levant, Egypt, and Arabia. The last Ayyubid king An-Nasir Yusuf was killed by Hulagu in 1260. ⎜] With the Islamic power center of Baghdad gone and Damascus weakened, the center of Islamic power transferred to the Egyptian Mamluks in Cairo.

Hulagu's intent was to continue south through Palestine towards Cairo to engage the Mamluks. He sent a threatening letter to Qutoz, the great leader of Egypt, in Cairo. He asked Qutoz to open Cairo or it will be destroyed like Baghdad. Qutoz, who was a very religious commander, refused, killed Holagho messengers and assembled his army. Instead of waiting for the Mongol to come, he went out to them, and met them in northern Palestine at Ayn Jallut. The Mongol were about 100,000 and the Muslims were about 60,000 soldiers. The battle lasted for three days, after which the Mongol army saw, for the first time in its history, a devastating defeat where their second in command was killed, while Holagho escaped. Qutoz chased the Mongol army out of Damascus, Syria, and Baghdad. After the defeat at Ayn Jallut, the Mongol never dared to come back, and their tide started to secede. Ayn Jallut was the turning point in the Mongol empire, that lasted about 100 years of invasion and destruction, and no traces of civilization or building were left by them.

Battle of Ayn Jalut (1260) [ edit | redigera källa]

Hulagu Khan leading his army.

The Crusaders, traditional enemies of the Mamluks, regarded the Mongols as the allies. The Christians joined forces with the Mongols, but the Muslims defeated both of them. After a three-day battle, the Egyptian Muslim army commanded by Qutoz defeated the Mongol army of 100,000 soldiers at the Battle of Ayn Jalut. The Muslim Egyptian Mamluks achieved a decisive victory, Kitbuqa was executed, while Holagho escaped. The battle of Ayn Jalut established a high-water mark for the Mongol conquest. The Mongol invasion east and south came to a stop after Ayn Jallut. The Muslim army chased the Mongol out of Syria and Baghdad, and later on kicked the remnant of the Crusaders out of Lebanon. In previous defeats the Mongols had returned to re-take the territory, but they never did so after Ayn Jalut, since it was the first time they faced a serious fight after the Khwarizmi wars.


Referenser

 1. ↑ Grousset, René (1970) (in en). The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. Rutgers University Press. p.𧉦. ISBN: 9780813513041 . https://archive.org/details/empireofsteppes00grou .
 2. ↑ Vaziri, Mostafa (2012). "Buddhism during the Mongol Period in Iran" (in en). Buddhism in Iran: An Anthropological Approach to Traces and Influences. Palgrave Macmillan US. pp.𧅯–131. doi:10.1057/9781137022943_7. ISBN: 9781137022943.
 3. ↑ 3.03.1Template:Iranica
 4. ↑ Saunders 1971
 5. ↑"Six Essays from the Book of Commentaries on Euclid". World Digital Library . http://www.wdl.org/en/item/7465 . Retrieved 21 March 2013 .
 6. ↑ Sicker 2000, p.𧅯.
 7. ↑New Yorker, April 25, 2005, Ian Frazier, "Invaders - Destroying Baghdad"
 8. ↑ Josef W. Meri (2005). Josef W. Meri. ed. [[[:Template:Google books]] Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia]. Psychology Press. p.𧋾. ISBN: 0-415-96690-6 . Template:Google books . Retrieved 2011-11-28 . "This called for the employment of engineers to engage in mining operations, to build siege engines and artillery, and to concoct and use incendiary and explosive devices. For instance, Hulagu, who led Mongol forces into the Middle East during the second wave of the invasions in 1250, had with him a thousand squads of engineers, evidently of north Chinese (or perhaps Khitan) provenance."
 9. ↑ Josef W. Meri, Jere L. Bacharach (2006). Josef W. Meri, Jere L. Bacharach. ed. [[[:Template:Google books]] Medieval Islamic Civilization: L-Z, index]. Volume 2 of Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia (illustrated ed.). Taylor & Francis. p.𧋾. ISBN: 0-415-96692-2 . Template:Google books . Retrieved 2011-11-28 . "This called for the employment of engineers to engage in mining operations, to build siege engines and artillery, and to concoct and use incendiary and explosive devices. For instance, Hulagu, who led Mongol forces into the Middle East during the second wave of the invasions in 1250, had with him a thousand squads of engineers, evidently of north Chinese (or perhaps Khitan) provenance."
 10. ↑ "In May 1260, a Syrian painter gave a new twist to the iconography of the Exaltation of the Cross by showing Constantine and Helena with the features of Hulagu and his Christian wife Doquz Khatun" in Cambridge History of Christianity Vol. 5 Michael Angold p.387 Cambridge University PressISBN: 0-521-81113-9
 11. Le Monde de la Bible N.184 July–August 2008, p.43
 12. ↑Saudi Aramco World "The Battle of Ain Jalut"
 13. ↑ Grousset, p.361-362
 14. ↑ 14.014.1 "On 1 March Kitbuqa entered Damascus at the head of a Mongol army. With him were the King of Armenia and the Prince of Antioch. The citizens of the ancient capital of the Caliphate saw for the first time for six centuries three Christian potentates ride in triumph through their streets", (Runciman 1987, p. 307)
 15. ↑ Grousset, p.588
 16. ↑Jackson 2014.
 17. ↑ Atlas des Croisades, p.108
 18. ↑Template:Cite thesis
 19. ↑Template:Cite thesisTemplate:Unreliable source?
 20. ↑ Enkhbold, Enerelt (2019). "The role of the ortoq in the Mongol Empire in forming business partnerships". Centralasiatisk undersökning 38 (4): 531–547. doi:10.1080/02634937.2019.1652799.
 21. ↑ Johan Elverskog (6 June 2011). Buddhism and Islam on the Silk Road. University of Pennsylvania Press. pp.𧆺–. ISBN: 978-0-8122-0531-2 . https://books.google.com/books?id=N7_4Gr9Q438C&pg=PA186&lpg=PA186#v=onepage&q&f=false .
 22. ↑Jackson 2014, p.𧆭.
 23. ↑Jackson 2014, p.𧆲.
 24. ↑Jackson 2014, p.𧆦.
 25. ↑ Letter from Hulagu to Saint Louis, quoted in Les Croisades, Thierry Delcourt, p.151
 26. ↑Jackson 2014, p.𧈻.
 27. ↑ 27.027.127.2"Mediating Sacred Kingship: Conversion and Sovereignty in Mongol Iran" . https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/133445 .
 28. ↑ Landa, Ishayahu (2018). "Oirats in the Ilkhanate and the Mamluk Sultanate in the Thirteenth to the Early Fifteenth Centuries: Two Cases of Assimilation into the Muslim Environment (MSR XIX, 2016)". Mamlūk Studies Review. doi:10.6082/M1B27SG2 . http://mamluk.uchicago.edu/MSR_XIX_2016_Landa.pdf .
 29. ↑ Morgan, p. 139
 30. ↑ Henry Filmer (1937). The Pageant Of Persia. pp.𧇠 . http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.77445 .
 31. ↑ Francis Robinson, The Mughal Emperors And The Islamic Dynasties of India, Iran and Central Asia, pages 19 and 36
 32. ↑Hildinger 1997, p.𧆔.
 33. ↑Jackson 2014, p.𧆰.
 34. ↑ Yerushalmi, Dan; Samten, Jampa (in en). Letters for the Khans: Six Tibetan Epistles for the Mongol Rulers Hulegu and Khubilai, and the Tibetan Lama Pagpa. Co-authored with Jampa Samten. . https://www.academia.edu/11020428/Letters_for_the_Khans_Six_Tibetan_Epistles_for_the_Mongol_Rulers_Hulegu_and_Khubilai_and_the_Tibetan_Lama_Pagpa._Co-authored_with_Jampa_Samten .

Citerade verk

 • Atwood, Christopher P. (2004). The Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. Facts on File, Inc. ISBN: 0-8160-4671-9
 • Boyle, J.A., (Editor). The Cambridge History of Iran: Volume 5, The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge University Press Reissue edition (January 1, 1968). ISBN: 0-521-06936-X
 • Hildinger, Erik (1997). Warriors of the Steppe: A Military History of Central Asia, 500 B.C. to 1700 A.D.. Da Capo Press. ISBN: 0-306-81065-4 . https://books.google.com/books?id=JykFBAAAQBAJ&pg=PA148 .
 • Morgan, David. Mongolerna. Blackwell Publishers Reprint edition, April 1990. ISBN: 0-631-17563-6

. Best for an overview of the wider context of medieval Mongol history and culture.


Hulagu Khan laid the foundations of the Ilkhanate State, and by doing so paved the way for the later Safavid dynastic state, and ultimately the modern country of Iran. Hulagu's conquests also opened Iran to both European influence from the west and Chinese influence from the east. This, combined with patronage from his successors, would develop Iran's distinctive excellence in architecture. Under Hulagu's dynasty, Iranian historians also moved from writing in Arabic, to writing in Persian. [ 29 ]


Religious Debates in the Mongol Empire

Mongol emperors were known for organizing religious debates between the different faiths. They were held like all Mongol competitions in public, in front of a large crowd and even larger amount of alcohol. To them, it probably seemed like any other sporting event. In historical terms however, it holds a much deeper significance. Historian Jack Weatherford elaborates:

As these men gathered together in all their robes and regalia in the tents on the dusty plains of Mongolia, they were doing something that no other set of scholars or theologians had ever done in history. It is doubtful that representatives of so many types of Christianity had come to a single meeting, and certainly they had not debated, as equals, with representatives of the various Muslim and Buddhist faiths. The religious scholars had to compete on the basis of their beliefs and ideas, using no weapons or the authority of any ruler or army behind them. They could use only words and logic to test the ability of their ideas to persuade. [3]

Hulagu, Leader of the Ilkhanate, and His Christian Wife Dokuz Kathun by Rachid Ad-Din

A Debate Held in 1254

Religious debates were held throughout the empires lifetime and by many different Khans. An example of such a contest was held by Möngke Khan in September 1254. On this occasion, 3 judges were ordered to evaluate the arguments put forward: a Christian, Muslim and Buddhist. A Mongol official set out the rules for how the debate should be conducted. He stated that, on pain of death, “no one shall dare to speak words of contention.”

The first round started out with the Chinese Buddhists facing the Christian representatives. The Buddhists began by asking how the world was made and what happened after death. As a counter, the Christians asserted they were asking the wrong questions the first issue should be about God from which all other questions arise. The umpires decided that the Christians’ argument was the better and awarded them the first point.

As the debate continued, the clerics made shifting alliances depending on topic. For instance, the Christians and Muslims would agree on many aspects of God’s nature, and could combine their forces to defeat the Buddhists. Topics included such issues as: evil versus good, God’s nature, what happens to the souls of animals, the existence of reincarnation, and whether God had created evil.

In true Mongol fashion, the contestants drunk fermented mares milk between each round. As could be expected, over time this resulted in the whole competition descending into chaos. The Christians, unable to put forward coherent arguments, resorted to loud singing. Likewise, the Muslims started fervently reading from the Quran to try and drown out their opponents. The Buddhists, meanwhile, had lapsed into silent meditation.


Stiki z Evropo [ uredi | uredi kodo ]

Hulegu je večkrat poskušal navezati stike z Evropo, da bi utrdil frankovsko-mongolsko zavezništvo proti muslimanom. Leta 1262 je poslal svojega tajnika Rihaldusa z odposlanstvom k »vsem prekmorskim kraljem in knezom«. Zgleda, da se je njegov poskus ustavil sicilski kralj Manfred, ki je bil mameluški zaveznik in v sporu s papežem Urbanom IV. in Rihaldus se je z ladjo vrnil domov. ⎢]

10. aprila 1262 je Hulegu preko Ivana Ogra poslal pismo francoskemu kralju Ludviku IX. in mu ponudil zavezništvo. ⎣] Ali je pismo prišlo do kralja, ni znano. Edini znani ohranjeni izvod pisma je na Dunaju v Avstriji. ⎤] Pismo na začetku omenja, da namerava Hulegu v papeževo korist zasesti Jeruzalem in prosi Ludvika, naj pošlje svoje ladjevje proti Mamelukom v Egiptu. ⎥ ]

Niti Hulegu niti njegovi nasledniki niso uspeli skleniti zavezništva z Evropo, čeprav je bila v 13. stoletju mongolska kultura na Zahodu v modi. V Italiji so mnogo novorojenih otrok imenovali po mongolskih vladarjih, vključno s Hulegujem. Mednje so spadala na primer Can Grande (Veliki Kan), Alaone (Hulegu), Argone (Argun) in Cassanao (Gazan). ⎦ ]