Nyheter

Slaget vid Salamis, 23 eller 24 september 480 f.Kr.

Slaget vid Salamis, 23 eller 24 september 480 f.Kr.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Slaget vid Salamis, 23 eller 24 september 480 f.Kr.

Slaget vid Salamis (23 eller 24 september 480 f.Kr.) var det avgörande slaget vid Xerxes invasion av Grekland och var en stor grekisk marin seger som lämnade den persiska armén farligt isolerad i södra Grekland. Efter slaget drog perserna tillbaka till Thessalien, och Xerxes återvände hem med det mesta av armén som lämnade en betydande styrka för att fortsätta kampanjen året därpå (grekisk-persiska krig).

Xerxes far Darius hade genomfört två invasioner av Grekland för att straffa Aten och Eretria för deras stöd av det joniska upproret. Den första, 492 f.Kr. och ledd av sin svärson Mardonius, hade förstörts av en storm utanför Mount Athos vid Thrakiens kust. Den andra, 490 f.Kr., hade slutat med nederlag i slaget vid Marathon (12 september 490 f.Kr.). Darius dog innan han kunde genomföra en tredje invasion.

Xerxes bestämde sig för att fortsätta med sin fars kampanj. Han tillbringade flera år för att förbereda expeditionen, lät gräva en kanal för att undvika resan runt Athos och bygga upp en kraftfull flotta. Slutligen, under våren 480 f.Kr., lämnade Xerxes och hans stora armé Sardis och började den långa marschen runt Egeiska kusten.

Grekarna delades mellan dem som ville göra motstånd, ledda av Aten och Sparta, och de som bestämde sig för att komma överens med perserna. Thrakien hade varit i persiska händer en tid. Makedonien hade lite annat val än att gå med i perserna. Tessalien valde ursprungligen att göra motstånd, men ändrade uppfattning efter att grekerna var tvungna att överge sin första defensiva position i Vale of Tempe.

De grekiska allierade bestämde sig för att ställa upp vid Thermopylae, i södra änden av Thessalien. Två strider utkämpades under samma tre dagar. I öster utkämpade de grekiska flottorna en kostsam men otydlig kamp vid Artemisium, medan kung Leonidas av Sparta på land berömt ledde försvaret av Thermopylae. På den tredje dagen kom perserna bakom den grekiska positionen, vilket ledde till den berömda sista läktaren för 300 spartaner och 700 thespianer. I slutet av dagen hade spartanerna och thespianerna utplånats.

Den persiska segern vid Thermopylae hade tre resultat. Först avslöjade den Phocis, Boeotia och Attika för perserna. Phocis plundrades av de förbipasserande perserna. Boeotia lämnades kvar när boeotierna hade bestämt sig för att ställa upp med inkräktarna. Attika avskedades och Aten tillfångatogs. En liten styrka av athenier, som hade tolkat den berömda profetian om att staden skulle räddas av ”träväggar”, försökte hålla ut Akropolis men besegrades.

För det andra beslutade Peloponnesierna att försöka försvara Isthmus of Corinth. De peloponnesiska arméerna började gräva in strax nordost om Korint och visade inga tecken på någon avsikt att flytta norrut och försöka försvara Attika.

För det tredje drog sig den grekiska flottan tillbaka längs sundet mellan Euboea och fastlandet och satte sedan in på ön Salamis, utanför kusten sydväst om Aten. Atenerna begärde detta drag, dels för att täcka evakueringen av Attika och dels för att förhindra att resten av flottan glider iväg till Peloponnesos. Detta drag var en framgång, och resten av den grekiska flottan flyttade upp från en hamn på det nordöstra hörnet av Peloponnesos för att gå med i överlevande från slaget vid Artemisium.

Den persiska flottan

Enligt Herodot började perserna kriget med 1 207 triremer. De fick ytterligare 120 trakiska fartyg tidigt i kampanjen. Strax innan Artemiusum gick 400 krigsfartyg förlorade i en storm. Ytterligare 200 förlorades i en storm under striden, och minst 50 under den. Men Herodotos listar sedan ett antal grekiska makter som gav förstärkningar till perserna när de avancerade söderut och noterar att den persiska styrkan under invasionen av Attika var lika stor som den hade varit i början av kampanjen.

Perserna hade tre huvudkällor till fartyg. Det viktigaste var Phoenicia, hem för kända sjöstäder. För det andra var de olika grekiska områdena under persiskt styre, inklusive joniska, Cypern och många Egeiska öar. Detta inkluderade en kontingent av fem fartyg under drottning Artemisia I av Halicarnassus. Slutligen fanns en stor kontinent från Egypten, under kommando av Achaemenes, bror till Xerxes I.

De flesta forntida källor tyder på att den persiska flottan vid Salamis innehöll minst 1000 fartyg. Det moderna samförståndet är att den sanna siffran var lägre, kanske 600, men det kan bara vara en gissning.

Den grekiska flottan

Den grekiska flottan var större än den hade varit vid Artemisium. Lacedaemonerna bidrog med 16 fartyg (upp från 10). Sicyonianerna bidrog med 15 (upp från 12), Epidaurierna 10 (upp från 8). Atenerna tillhandahöll 180 fartyg, från 127. Vid Artemisium hade några av dessa fartyg bemannats av plataner, men de missade slaget vid Salamis när de koncentrerade sig på att evakuera sitt hemland). Aeginetanerna gav trettio (upp från 18).

Vissa stater gav kontingenter av samma storlek som på Artemisium. Dessa var Korinth (40), Troesenians (5), Megarians (20), Chalcidians (20), Eretrians (7), Ceans (2) och Styrians (2)

Det fanns också några nya kontingenter. Ambracioterna gav sju fartyg, leucadianerna tre, hermioneerna tre. Naxos gav fyra, ursprungligen avsedda för den persiska flottan men avledde till den grekiska sidan av Democritos ansträngningar. Cythnos skickade en trirem och en pentakonter. Slutligen skickade Croton ett enda skepp.

Det fanns också kontingenter från Seriphos, Siphnos och Melos på Egeiska öarna, även om Herodotos inte gav storleken på dessa kontingenter, som bestod av penteconters.

Dessa kontingenter ger upp till 366 triremer. Tyvärr konstaterar Herodotus sedan att flottan innehöll 378 triremer, en skillnad på 12. Flera alternativa skäl till detta gap har antytt, inklusive möjligheten att inte alla de 378 som utkämpades i striden, eller möjligheten att detta gap består av skepp kvar för att bevaka Aegina.

Uppbyggnad till Battle

Under dagarna före slaget höll båda sidor krigsråd. På persisk sida stödde nästan alla tanken på att slåss, i tron ​​att detta var Xerxes föredragna alternativ. Endast drottning Artemisia var oense. Hennes argument var att Xerxes redan hade uppnått sina officiella krigsmål och straffade Aten för dess roll i det joniska upproret och slaget vid Marathon. Hennes uppfattning var att Xerxes antingen borde stanna där han var, eller avancera på land mot Peloponnesos. I båda fallen skulle den grekiska flottan kollapsa av sig själv, troligen på grund av brist på leveranser till Salamis. Om perserna rörde sig mot Peloponnesos skulle grekerna förmodligen försöka flytta söderut. Det fanns således inget att vinna på en strid, medan ett marin nederlag skulle lämna armén farligt isolerad. Xerxes välkomnade detta framsteg, men valde att ställa sig till majoritetssynen.

De grekiska råden var mer splittrade. Herodotus spelar in en serie möten. Vid det första mötet vann de som ville dra sig tillbaka längre söderut. Themistokles, den atenske ledaren, bestämde sig för att ge Xerxes ett angrepp. Han skickade en budbärare till perserna och påstod att han faktiskt gynnade deras sida och ville att de skulle vinna. Han berättade för Xerxes att grekerna var på väg att dra sig tillbaka, och att om han inte attackerade snabbt skulle han missa en chans att vinna en stor seger. Slutligen föreslog han att grekerna kunde sluta slåss mot varandra. Denna skurk sägs ha övertygat Xerxes om att attackera omedelbart, och den natten beordrade han sin flotta att lägga till sjöss. Denna nyhet nådde snart grekerna. Först med att ta med det var Aristides den rättfärdige, en atenare som hade återkallats från exil strax före slaget. Han hade precis lyckats nå den grekiska huvudflottan, efter att ha undgått perserna. Aristides förde den nyheten till de grekiska ledarna, men många vägrade tro honom. De blev slutligen övertygade när ett tenianskepp lämnade landet och bekräftade nyheten.

Themistokles ville slåss på Salamis av två skäl. Först trodde han att den grekiska flottan troligen skulle upplösas i sina individuella kontingenter om reträtten fortsatte. Med tanke på den grekiska politikens splittrande natur hade han förmodligen rätt i denna uppfattning. För det andra ville han slåss i trånga vatten, där perserna inte skulle kunna dra nytta av deras överlägsna antal eller deras överlägsna manövrerbarhet.

Stridsförloppet

Herodot

Tyvärr ger Herodotus inte mycket detaljer om själva striden. Perserna flyttade först. En ansenlig persisk styrka placerades på ön Psyttaleia, som ligger mellan Salamis och fastlandet vid sundets östra ände. Flottan delades sedan i två. Den västra flygeln seglade på en "bred kurva för Salamis", medan resten av flottan intog position vid Ceos (troligen en ö, även om den är oklar) och Cynosura (förmodligen en halvö på Salamis östra strand som bildades del av ingången till sundet. Denna del av flottan sades ha blockerat sundet så långt som till Münchenia, en kulle något österut vid Pireus. Detta gjordes för att fånga grekerna och förhindra att de flyr, så det är möjligt att den västra flygeln skickades hela vägen runt ön, för att närma sig sundet från väst. Herodotus gör det klart att grekerna hade varit omringade av den persiska flottan, så det verkar troligt. Grekerna tar lite tid att inser att de är instängda, och bestämmer sig slutligen för att slåss när de inser situationen.

En alternativ uppfattning är att de två vingarna i den persiska flottan var ganska utspridda. Den västra flygeln var den del av flottan som placerades vid huvudförankringen i Phalerum. Den östra vingen var utspridd längs kusten i öster, i riktning mot ön Ceos i Kykladerna.

Enligt Herodotos var fenicierna, på den persiska flottans västra flygel, i riktning mot Eleusis, på fastlandet norr om Salamis -ön, i den bredaste delen av sundet mellan ön och fastlandet, medan jonierna gjorde upp den östra flygeln, i riktning mot Pireus. Atenerna mötte fenicierna och Lacedaemonerna mötte jonierna. Slaget anses normalt ha deltagit i sundets smala östra ände, med den persiska flottan uppbyggd av flera linjer djupt.

Den accepterade synen på formationerna under striden är att fenicierna utgjorde högern och jonierna till vänster. Atenerna var alltså på den grekiska vänstern, Lacedaemonerna till den grekiska högern. Det finns en uppenbar skillnad mellan den ursprungliga placeringen av fenicierna som den västra flygeln men sedan som den högra flygeln i en flotta som rör sig antingen norr eller västerut, men kanske indikerar det att de var närmast fastlandet, i syfte att nå Eleusis, eller kanske att detta var den ordning flottan flyttade in under natten före slaget, men inte bildandet under striden.

Först backade grekerna från perserna och gick mot land. Striden började när ett grekiskt fartyg laddade perserna, antingen ett athensk fartyg som leddes av Ameinias från Pallene eller ett Aeginetan -fartyg. Detta kan återspegla ett avsiktligt taktiskt beslut att dra den persiska styrkan in i den smalaste delen av sträckorna.

Herodotus berättar att de flesta persiska fartyg förstördes av atenierna eller aeginetanerna, även om han inte berättar för oss var aeginetanerna var i början av striden. Senare i striden avlyssnade de perserna som försökte fly genom sundet. Enkla siffror tyder på att de flesta av de icke-atenska kontingenterna kämpade på den grekiska högern med Peloponnesierna. Grekarna vann för att de behöll sin disciplin, medan de persiska formationerna gick sönder. Herodotos registrerar också ett ögonblick där den persiska första linjen försökte vända och fly och sprang in på den andra linjen, som fortfarande kom uppför sundet.

En alternativ tolkning av Herodotus är att den persiska flottan delades i två. Fenicierna seglade hela vägen runt ön och attackerade grekerna från nord/ nordväst. Jonierna närmade sig från öst. Den grekiska flottan skulle alltså behöva kämpa i två kontingenter, vända mot rygg mot rygg. Om sett från Salamis Island hade athenerna varit till vänster, Lacedaemonians till höger. När de besegrade fenicierna försökte flyga österut mot den persiska armén, skulle de ha passerat den grekiska högern och kanske sedan stött på Aeginetans.

Diodorus

Diodorus ger oss en redogörelse för striden. Här bildar fenicierna den persiska högern och grekerna på den persiska sidan den persiska vänstern. Atenerna mötte fenicierna, så bildade den grekiska vänstern och Lacedaemoniansna bildade den grekiska högern. Diodorus gav mer information om den grekiska inställningen än Herodotos och placerade Aeginetans och Megarans till vänster med athenierna och de andra kontingenterna i mitten.

Den persiska flottan behöll sin form i öppet hav, men blev snart störd i sundet. Den persiska amiralen dödades i de tidiga striderna, vilket orsakade viss förvirring. Atenerna tvingade fenicierna och cyprierna att fly och vände sig sedan in för att ta itu med cilicierna, pamfylierna och lykierna, som var nästa i den persiska linjen.

Jonierna kämpade bra på den persiska vänstern, men nederlaget för resten av flottan tvingade dem att fly. Grekarna förlorade 40 fartyg i striden, perserna förlorade 200 sjunkna och mer fångade intakta.

Aeschylos, Perserna

Tragedian Aeschylus, som slogs vid Salamis, inkluderade en beskrivning av slaget i sitt spel Perserna. Pjäsen är inriktad på Susa, och striden beskrivs av en budbärare som hade återvänt från Grekland med nyheter om nederlaget.

Enligt budbäraren hade grekerna 300 fartyg, i tio skvadroner på 30. Perserna hade 1 207, antalet som Herodotos gav för hela flottan vid expeditionens början.

Aeschylus registrerar budbäraren som gick till Xerxes för att rapportera att grekerna planerade att fly och lurade honom att attackera. Xerxes beordrade sin flotta till sjöss. Tre divisioner beordrades att bevaka varje utlopp till havet (förmodligen de två sunden i varje ände av ön), medan andra fartyg skulle omge ön. Den persiska moralen led tidigt på dagen när det blev klart att grekerna inte tänkte fly men var redo att slåss.

I gryningen gick grekerna vidare till strid, ledd av skvadronen till höger. Striden började när ett grekiskt skepp kolliderade med ett feniciskt skepp (återspeglar Herodotos berättelse om slaget som började när ett atensk eller egyptiskt skepp kolliderade med ett persiskt fartyg).

Först gav storleken på den persiska flottan dem fördelen, men snart kunde de inte manövrera i de smala haven och blev offer för de grekiska baggarna. Persiska fartyg träffade varandra, skadade varandras åror och lämnade dem sårbara för grekisk attack. Striden slutade slutligen på natten.

Aeschylos registrerar också striderna på ön Psyttaleia. Perserna lade ut en styrka här för att döda alla greker som tvingades ta skydd. Efter sjösegern attackerade grekerna denna ö och förstörde den isolerade persiska styrkan. Xerxes stannade tillräckligt länge för att se denna del av striden, men beordrade sedan reträtten.

Incidenter i striden

Både Diodorus och Herodotus rapporterar att Xerxes såg striden från en kulle på fastlandet. Han gjorde anteckningar om vem som presterade bra och vem som presterade dåligt, och senare pådrog sig straff eller utfärdade belöningar beroende på hans uppfattning om striden.

En av de mest kända incidenterna involverade drottning Artemisia av Halicarnassus, som kämpade på persisk sida. Atenerna hade placerat en mängd 10 000 drachmer på hennes huvud, tydligen för att de blev upprörda av att en kvinna attackerade deras stad. Efter att den persiska formationen hade gått sönder jagades Artemisia av ett atensk fartyg under kommando av Ameinias från Pallene. Hon fann sin väg ut till det öppna havet blockerat av vänliga fartyg, och bestämde sig för att rama skeppet till Damasithymus, kungen av Calynda i Caria. Hela besättningen på Calyndan -fartyget dödades och fartyget sjönk, vilket skapade ett gap för Artemisia. Hennes handling övertygade också Ameinias om att han antingen hade jagat ett grekiskt skepp eller ett joniskt skepp som hade bestämt sig för att byta sida. Allt detta hände i full syn på Xerxes på hans kulle, men medan Artemisias skepp identifierades togs Damasithymus för en grek. Som ett resultat steg Artemisia i Xerxes avseende.

Medan striden pågick kom en grupp fenicier som redan hade tappat sina fartyg till Xerxes för att klaga på joniernas prestation. Precis som de gjorde sitt klagomål sjönk ett joniskt skepp ett atensk fartyg och sänktes i sin tur av ett Aeginetan -skepp, men hon lyckades fånga det grekiska skeppet. Xerxes bevittnade detta, tog emot fenicierna och lät dem avrättas. Diodorus registrerar också avrättningen, men säger att det var för att fenicierna först var att fly från striden.

Herodot både registrerar och avfärdar en berättelse om att korinthierna flydde i början av striden och sedan återvände för sent till sen del. Enligt denna historia, som spelades in i Aten, flydde den korintiska befälhavaren Adeimantus i panik i början av striden och följdes av resten av hans kontingent. Korinthierna nådde till helgedomen Athena Sciras (möjligen i den norra änden av de östra sunden), där de fångades upp av en liten båt som berättade att striden vann. Korinthierna vänder tillbaka, men kom för sent för att delta i striden. Herodotos säger att alla andra delar av Grekland förnekar denna historia. När Herodotus skrev Aten och Korint var bittra rivaler, och historien uppstod troligen vid detta senare datum. Resterna av en grav med korintiska döda från striden har sedan upptäckts i Attika, vilket tyder på att athenierna erkände den korintiska rollen i striden vid den tiden och först ändrade sin historia senare.

Verkningarna

Även om den persiska flottan fortfarande var större än den grekiska flottan, hade den persiska moralen skadats hårt. Bland de döda var Ariabignes, en av Xerxes bröder, tillsammans med ett betydande antal andra anmärkningsvärda medlemmar i flottan (inte minst den olyckliga Damasithymus). Både Diodorus och Herodotus noterar att en av Xerxes största farhågor var att den grekiska flottan skulle segla upp till Hellespont för att klippa hans bro till Asien. Han började överväga att beordra en reträtt, men för att hålla detta hemligt beordrade man att börja på en skeppsbro för att ansluta fastlandet till Salamis och agerade som om han planerade en annan sjöstrid.

Xerxes började nu få nya råd. Mardonius föreslog att perserna antingen kunde attackera Peloponnesos eller stanna där de var, men erbjöd sig att ta kommandot över en 300 000-stark armé och slutföra erövringen av Grekland om Xerxes ville dra sig tillbaka. Xerxes kallade till ett nytt möte med sina rådgivare, men höll sedan enligt Herodotus ett privat möte med Artemisia. Hon stödde tanken på att lämna Mardonius bakom sig med 300 000 man, med motiveringen att Xerxes kunde ta åt sig äran för vilken seger som helst, men skulle inte vara skyldig till några nederlag.

Xerxes bestämde sig för att anta Mardonius plan. Enligt Herodotus beordrade han sedan flottan att skynda tillbaka till Hellespont för att bevaka den vitala bron. Enligt Diodorus Xerxes avrättning av fenicierna utlöste en flygning av hans andra marina kontingenter. Vilket fall som än är sant led den persiska flottan fortfarande av låg moral året efter, då den vägrade slåss till sjöss vid slaget vid Mykale (479 f.Kr.). Grekarna övervägde en attack mot bron, men bestämde att det skulle vara farligare att fånga perserna i Grekland än att ge dem en flyktväg.

Några dagar efter slaget drog hela den persiska armén tillbaka till Boeotia och sedan till Thessalien. När de var i Thessalien valde Mardonius sina 300 000 man, och resten av armén gick vidare. Herodotos registrerar en reträtt som liknar Napoleons i Ryssland, och det tog perserna 45 dagar att komma från Thessalien till Hellespont och led av svält på vägen. Väl tillbaka i Asien hittade de mer mat, men de svältande överlevande slarvade sig och många fler dog (igen liknar reträtten från Moskva 1812). Perserna sägs ha lidit mycket stora förluster under denna reträtt.

Ett antal kända greker kämpade vid Salamis. Bland dem fanns Aeschylos, den första stora athenske författaren av tragiska pjäser. Det persiska nederlaget skildrades senare av Aeschylos (i Perser) som ett resultat av hybris. Genom att bygga broar över Hellespont hade Xerxes försökt göra havet till land. Han straffades med ett nederlag till sjöss.

I slutet av 480 kontrollerade perserna fortfarande Thessalien, Thrakien och Makedonien. Under kampanjen 479 lyckades Mardonius till och med avskeda Aten för andra gången, men han blev så småningom besegrad och dödades i slaget vid Plataea (27 augusti 479 f.Kr.) och slutade det direkta persiska hotet mot Greklands fastland.


Andra persiska invasionen av Grekland

De andra persiska invasionen av Grekland (480–479 f.Kr.) inträffade under de grekisk-persiska krigen, när kung Xerxes I av Persien försökte erövra hela Grekland. Invasionen var ett direkt, om det försenades, svar på nederlaget för den första persiska invasionen av Grekland (492–490 f.Kr.) i slaget vid Marathon, som avslutade Darius I: s försök att underkasta Grekland. Efter Darius död tillbringade hans son Xerxes flera år med att planera för den andra invasionen och samlade en enorm armé och flotta. Atenerna och spartanerna ledde det grekiska motståndet. Ungefär en tiondel av de grekiska stadsstaterna anslöt sig till de ”allierades” ansträngningar, de flesta förblev neutrala eller underkastade Xerxes.

Havsstyrkor:
400 triremer
6.000 marinister
68 000 roare

Landstyrkor: 80 000 [1] –100 000 soldater eller mindre (moderna uppskattningar)

Havsstyrkor: 600 [1] –1200 fartyg (moderna uppskattningar)
Total:
200,000 [1]
300,000–500,000 [2] [3]
(moderna uppskattningar)

Invasionen började våren 480 f.Kr., när den persiska armén korsade Hellespont och marscherade genom Thrakien och Makedonien till Thessalien. Det persiska framsteget blockerades vid passet av Thermopylae av en liten allierad styrka under kung Leonidas I av Sparta samtidigt, den persiska flottan blockerades av en allierad flotta vid Artemisium sund. Vid det berömda slaget vid Thermopylae höll den allierade armén tillbaka den persiska armén i tre dagar innan de flankerades av en bergsstig och den allierades bakvakt fångades och förintades. Den allierade flottan hade också stått emot två dagars persiska attacker i slaget vid Artemisium, men när nyheterna kom till dem om katastrofen vid Thermopylae, drog de sig tillbaka till Salamis.

Efter Thermopylae föll hela Euboea, Phocis, Boeotia och Attika till den persiska armén, som erövrade och brände Aten. En större allierad armé befäste dock Korintus smala Isthmus och skyddade Peloponnesos från persisk erövring. Båda sidor sökte alltså en marin seger som avgörande skulle kunna förändra krigets gång. Den atenske general Themistocles lyckades locka den persiska flottan in i Salamis smala sund, där det enorma antalet persiska fartyg blev oorganiserat och slogs kraftigt av den allierade flottan. Den allierade segern i Salamis förhindrade en snabb avslutning på invasionen, och av rädsla för att fastna i Europa, drog Xerxes sig tillbaka till Asien och lämnade sin general Mardonius för att avsluta erövringen med arméeliten.

Våren efter samlade de allierade den största hoplitearmén någonsin och marscherade norrut från isthmusen för att konfrontera Mardonius. Vid det efterföljande slaget vid Plataea bevisade det grekiska infanteriet återigen sin överlägsenhet, medförde ett allvarligt nederlag för perserna och dödade Mardonius i processen. Samma dag förstörde en allierad flotta över Egeiska havet resterna av den persiska flottan vid slaget vid Mycale. Med detta dubbla nederlag avslutades invasionen och persisk makt i Egeiska havet böjde kraftigt. Grekarna skulle nu gå över till offensiven och så småningom utvisa perserna från Europa, Egeiska öarna och Ionia innan kriget slutligen tog slut 479 f.Kr.


Slaget vid Salamis

Themistokles och hans grekiska flotta vinner en av historiens första avgörande marina segrar över Xerxes persiska styrka vid Salamis.

CelticBard

Dienekes

CelticBard

Oj, nu måste jag ändra vad jag sa, det var Xerxes, sonen, inte Darius, pappan, som förlorade i Salamis.

Xerxes plan var inte så dålig, vad den saknade var en reservplan av något slag. Efter att Salamis Xerxes bara flydde tillbaka till persiskt territorium med de återstående fartygen, lämnade hans män att plockas isär av grekerna och slaktas vid Plataea. Snarare motsatsen till Xenophon.

Tilemachos

Belisarius

Ja det är det. Men denna "direkt" -demokrati hade många mognadsproblem. Men det vi har gemensamt med gamla greker är att:

När en politiker, till och med en bra som gjorde anmärkningsvärda saker, tappar kontakten med människor och blir arrogant kommer folket att förvisa honom.
Inte om ämnet men värt att nämna, i de nationella valen 1867 förlorade Harilaos Trikoupis som var kandidat till premiärminister med bara 4 röster! Anledningen var att när han gjorde sin turné går han inte till ett fikhus där 30 väljare väntade på honom. Resultatet blev att ingen röstade på Trikoupis.


Firande i 2500 år från slaget vid Salamis

The World Hellenic Diaspora, ett projekt av Hellenic Cultural Center of the Southwest och dess medlemsorganisationer - Houston TX och Generalsekretariatet för offentlig diplomati och greker utomlands i Greklands utrikesministerium - Aten Grekland

 • Salamis kommun - Salamina, Grekland
 • Federation of Hellenic Medical Societies of North America - New York, NY
 • The Hellenic Medical Society of New York - New York, NY
 • The Hellenic American Chamber of Commerce - New York, NY
 • Federation of Hellenic American Organisations of Illinois "Enosis" - Chicago, IL
 • Federation of Hellenic American Organisations of New Jersey - Voorhees, NJ
 • Panhellenic Federation of Florida - Tampa, FL
 • Federation of the Lesvos Island Societies of America and Canada - New York, NY
 • Pan Arcadian Federation of America - Chicago, IL
 • The Pancretan Association of America - New York, NY
 • Pan Greek American Teachers Federation - New York, NY
 • Federation Of Hellenic Societies Of Greater New York - New York, NY
 • National Hellenic Society - Washington DC
 • The International Hellenic Association - Claymont, DE
 • Canadian Hellenic Congress - Montreal Kanada
 • Federation of Hellenic American Societies of Southern California - Los Angeles CA

Kommer att fira 2500 -årsdagen av sjöslaget vid Salamis som ägde rum den 22 september 480 f.Kr.

Marineslaget vid Salamis är en av de viktigaste historiska landmärkena runt om i världen. Det var då som de fler grekerna samlade sin ande och intelligens, stod starka och försvarade inte bara deras territorium utan också deras civilisation, deras universum av värderingar och deras världsbild från den utländska inkräktaren. Ett universum av värderingar för det kollektiva livet och den demokrati som de hade börjat forma och som de måste skydda till varje pris.

Stridens strategiska betydelse liknar resultatet av andra strider som präglade världshistoriens flöde. Det visar att koalitioner kan vara imponerande kraftmultiplikatorer, trots deras ofta invecklade beslutsprocess. Det är också en talande påminnelse om den grekiska nationens förmåga att utföra mirakel mot de starkaste fienderna, trots dess ringa storlek.

För 2500 år sedan visade sig den grekiska ungdomen i den klassiska antiken värdiga sina modiga förfäder. Uppoffringen av många av dem vid den tiden markerade den västerländska civilisationens födelsedag, vars anknytning till frihet, demokrati, mänsklighet och rättvist spel står i skarp kontrast till Absolutism, Expansionism och Protektionism genom historien.

Idag, på 2500 -årsjubileet för denna historiska strid, påminner Grekland världen om dess roll som europeisk och universell civilisations portvakt.

Salamis anda lever, den kommer alltid att inspirera oss.

Schemat för evenemanget innehåller korta meddelanden från:

 • Presidenten för HCC-SW Yannis Remediakis,
 • Generalsekreteraren för offentlig diplomati och greker utomlands vid UD, professor emeritus John Chrysoulakis,
 • Husrepresentantens kandidat Nicole Malliotakis
 • Borgmästaren i Salamis, George Panagopoulos
 • USA: s senator Lou Raptakis
 • Hans excellens Dimitrios Iliopoulos, ambassadör ret., Tidigare EU -representant för de internationella organisationerna i Genève (FN) och Haag, styrelseledamot i Hellenic Institute of Strategic Studies - HELISS
 • Zisis Fotakis, biträdande professor i marinhistoria vid Hellenic Naval Academy, sektorn för humaniora och statsvetenskap
 • Tiffani Mezitis, student och president för Greek Club vid Hunter College High School i New York City

Föreläsningarna kommer att hållas på engelska

Undertexter kommer att finnas på:

 • engelsk
 • Franska
 • tysk
 • grekisk
 • Italienska
 • Ryska
 • Spanska

Observera att videokonferenskoordinater kommer att vidarebefordras till dig två dagar före evenemanget.


Slaget vid Plataea

Mardonius försökte mycket skickligt över den makedonska kungen Alexander Jag skulle göra en överenskommelse med athenierna, men lyckades inte. Våren 479. f.Kr. från Thessalien gick Mardonius med i Beotia där hans allierade Thebans accepterade honom, och därifrån gick han in på Attika. Atenerna flyttades igen och perserna återinträdde till Aten. Atenare, Plataean och många Peloponnesier hade gått samman och attackerade perserna vid Plataea i Boeotia i augusti 479 f.Kr. Grekerna under kommando av spartanska Pausanias besegrade perserna, och Mardonius dödades i strid.


Slaget vid Salamis

Slaget vid Salamis var en sjöstrid mellan grekiska och persiska styrkor i Saroniska viken, Grekland i september 480 f.Kr. Grekerna hade nyligen förlorat slaget vid Thermopylae och dragit marinstriden vid Artemision, båda i augusti 480 f.Kr., när kung Xerxes I (r. 486-465 fvt) och hans persiska armé gick på sken. Grekarna vann på Salamis, en av antikens största och mest betydande militära segrar. Efter att ha övervunnit överlägsna antal med vågad taktik och ren beslutsamhet vann de allierade grekiska styrkorna en frihet som skulle tillåta en aldrig tidigare sett period av konstnärlig och kulturell strävan som skulle utgöra grunden för västerländsk kultur i årtusenden.

Sammanhang: Persiska krig

Under de första åren av 500-talet f.Kr. expanderade det persiska Achaemenid-riket, under Darius I: s styre (r. 522-486 f.Kr.), redan till fastlandet och hade underkastat Thrakien och Makedonien. Nästa mål var att en gång för alla släcka insamlingen av potentiellt besvärliga rebellstater vid imperiets västra gräns. År 490 f.Kr. mötte grekiska styrkor med Aten perserna i slaget vid Marathon och besegrade inkräktarna. The battle would take on mythical status amongst the Greeks, but in reality it was merely the opening overture of a long war with several other battles making up the principal acts. In 486 BCE Xerxes became king, and he invaded first the Cyclades and then the Greek mainland after victory at Thermopylae in August 480 BCE against a token Greek force. At the indecisive naval battle of Artemision (also in August 480 BCE), the Greeks held off the superior numbers of the Persian fleet but were obliged to regroup at Salamis.

Annons

Greece then, lay open to the invaders and Persian forces rampaged through the Greek poleis or city-states, sacking even Athens itself. Some 30 Greek poleis, however, were preparing to fight back and the Battle of Salamis would show Xerxes that Greece, or at least a large chunk of it, was far from being conquered.

The Persian Fleet

The vast Persian Empire stretched from the Danube to Egypt and from Ionia to Bactria, and Xerxes was able to draw on a huge reserve of resources to amass a huge invasion force. Ariabignes, the son of Darius, commanded the Ionian, Carian, Achaimene, and Egyptian fleets. Cybernis, the king of Xanthos, led the Lycian fleet of 50 ships. Artemisia, the tyrant of Halicarnassus, led the Dorian fleet of 30 ships and other known commanders included Prexaspes, Megabazus, and Achaimenes. Technically, the Persians, and especially the Phoenicians, were better seamen, but as the fleet was drawn from all parts of the Empire, the motivation and communication levels were perhaps less than their opponents who all spoke the same language and who were fighting not only for their own survival but that of their families and their way of life.

Annons

The exact number of ships in the Persian fleet is not known. Herodotus in his Historier (440-430 BCE) compiles precise lists but these are widely thought to be exaggerated and unreliable. Also, his list is for the Persian fleet which originally sailed to Greek waters and by the time of Salamis, many would have been left to guard ports and supply routes or have been lost in storms (especially at Magnesia) and in the Battle of Artemision a month earlier. Nevertheless, below are his figures for triremes - warships with three banks of oars (note the contributions from conquered or pro-Persian Greek cities):

Registrera dig för vårt gratis veckovisa nyhetsbrev!

 • Phoenician 300
 • Egyptian 200
 • Cyprian 150
 • Cilician 100
 • Ionian 100
 • Hellespontine 100
 • Carian 70
 • Aolian 60
 • Lycian 50
 • Pamphylian 30
 • Dorian 30
 • Cyclades 17

An alternative source - the writer of Greek tragedy Aeschylus - does seem to support Herodotus in his Persae (472 BCE) where he states that the Persian fleet had 1,207 ships compared to the Greek force of only 310. Accounting for losses incurred in the manner described above it is estimated that perhaps around 500 triremes faced the Greeks at Salamis but there is no scholarly consensus on even an approximate figure. There would also have been many smaller ships such as penteconters (50 oars) and triaconters (30 oars) but Herodotus' figure of 3000 seems wildly exaggerated.

The Greek Fleet

The allied Greek fleet was commanded by the Spartan Eurybiades, a surprising choice considering it was Athens who was the great naval power and supplied by far the most ships. The two other senior commanders were Themistocles of Athens and Adeimantus of Corinth. In effect, tactics and strategy were decided by a council of 17 commanders from each of the contributing contingents. However, it is Themistocles, the brilliant naval commander, drawing on his 20-year experience and flush from the success of Artemision against far superior numbers, who is widely credited with deciding to hold position at Salamis instead of retreating to the isthmus of Corinth and masterminding the Greek victory.

Annons

Herodotus' figures are once again inconsistent, his grand total of 380 triremes making up the Greek fleet is 15 more than the sum of his individual state contributions:

 • Athens 200
 • Corinth 40 30 20 16
 • Sicyon 15 10
 • Eretria 7
 • Ambracia 7
 • Troezen 5 4
 • Hermione 3
 • Leucas 3
 • Styra 2
 • Ceos 2
 • Cythnos 1

The figures for some states are suspiciously similar to those given before the Battle of Artemision, implausibly suggesting either they suffered next to no losses in that conflict or a swift replacement of vessels. Aeschylus states a total figure of 310 and Thucydides 400. In summary, we can only say that the Persian fleet seems to have significantly outnumbered the Greek.

The Trireme

Both sides had very similar ships - the triremes (triērēis) - which were 40-50 ton wooden warships up to 40 m long. Light, streamlined, and manoeuvrable, they were powered in battle by 170 oarsmen split in three ranks down each side of the ship. Able to rapidly accelerate, break, zigzag, and turn 360 degrees in just two ships' lengths, good seamanship could place the vessel to best advantage and employ the principal strategy of naval warfare at that time which was to ram the enemy, making full use of the bronze ram fitted to the prow of the vessel. Triremes also carried a small complement of soldiers, at least ten hoplites and four archers. The Persians generally carried more - 14 combatants and 30 Medes armed with bow, spear, and sword. These extra troops came into their own when at close quarters with the enemy and in the case of boarding an enemy vessel.

Annons

Triremes had a weakness in that they could only operate effectively in relatively calm seas with waves less than 1 m high otherwise, water would enter via the oar-ports and flood the ship. Also, they had to stay close to shore as each night they needed to be beached if the light wood was not to become water-logged, significantly reducing the speed performance of the vessel. In addition, there was very little space on board for provisions and no room to sleep so the crews had no choice but to land each night. Prior to the battle the Greek ships were beached at several bays on the island of Salamis from Cynosoura to Paloukia. Here too were much of the evacuated populace of Athens and Attica. The Persians, meanwhile, were stationed at the Phaleron Bay, less than 10 km away across the Saronic Gulf and close to the captured Piraeus.

Strategier

Commanders led from the front and each would have been on his own ship at the heart of the battle. From there, manoeuvres could be signalled to other ships in the fleet using flags and trumpets. However, once the battle got fully underway, naval conflicts became a case of a single ship against a single opponent rather than precisely coordinated manoeuvres.

Annons

Prior to full engagement between the opposing fleets, there were two principal strategies employed by the more able commanders. The first was sailing around the enemy line (periplous) and the second was smashing through gaps in the enemy line and attacking from their rear flank (diekplous). Both were designed to get one's ship in a position to ram the weakest point of the enemy - the side or stern quarter. The objective was to puncture a hole in the enemy vessel or break a sufficient number of their oars to disable the ship. To avoid damaging one's own oars, crews were drilled to withdraw them in a matter of seconds (usually on only one side of the ship whilst the other side maintained the momentum of the vessel). As a defence against these two tactics, an able commander would ensure one of his flanks was closed off by shallows or coastline and ensure his crews were sufficiently drilled to maintain close order. In open water, the ships could be organised in a defensive circle or an arc (more practical with larger fleets) with prows pointing outwards (kyklos).

Slaget

The actual details of the battle are sketchy and often contradictory between ancient sources. Nevertheless, presenting the most commonly agreed upon elements, the first action of the battle was the defection of two Ionian ships to the allied Greek fleet. Themistocles, perhaps sending messages to the pro-Persian Greek state fleets, had hoped for more such defections but no others occurred. One such ship from Tenos informed the Greeks that the Persians were amassing in the straits, blocking in the Greek fleet. The Persians had moved into position overnight, hoping to surprise the enemy, but this strategy was unlikely to be successful considering the short distances involved and the noise made by the rowers. There is also the possibility that Themistocles had sent messages to Xerxes intimating the fragile Greek alliance was breaking up and the fleet was about to retreat.

Probably, the two fleets aligned along an oblique east-west axis with the Persians close to the mainland shore with both fleets having a friendly shore behind them. Indeed, proximity to the opposite mainland shore would have been avoided by the Greek ships due to Xerxes' positioning of a contingent of his archers there. On the western (right) wing the Phoenicians faced the Athenians and the Ionians against the Spartans. On the left flank of the Persians were the Carians and Dorians. Behind the main Greek line, the Aegina contingent and some of the Athenian ships waited in reserve. The Corinthians were stationed to the west of the battle lines protecting the passage to Eleusis whilst the pro-Persian Cyprians, Cilicians, and Hellespontines held back to the south, guarding the exit to Piraeus. According to Diodorus Siculus, Xerxes sent his Egyptian fleet to seal off the straits between Salamis and Megara and engage any Greek ships breaking off from the main fleet.

Overlooking from his command post in the early morning, Xerxes would have seen not a fleet about to retreat but the Greeks positioned two-ships deep along a 3 km long curve, perhaps presenting a line of 130 ships against the Persian main front of 150 ships, three ships deep. The Persians advanced, becoming more closely packed as they aligned themselves with the enemy's narrower front. The Greeks held position, drawing the Persians into an ever-tighter confine. Ships began to ram each other, and in the tight space, they would have struggled to disengage. Then the armed soldiers on board would have come into their own with hoplites and archers fighting on the decks much as in a land battle. With more Persian ships pressing in from the rear and the Corinthians joining from the side, there must have been a chaos of broken ships and drowning men - particularly amongst the Persians who had no shore to retreat to and most probably could not swim.

With more space to manoeuvre, the Greek ships were able to pick off the closely packed Persian vessels which could not retreat because their lines were now several ships deep. By the afternoon, Greek victory was assured and the remaining Persian ships retreated to Asia Minor. The final stage of the battle was the transferral of the Greek hoplite force on Salamis over to the mainland which then made short work of the Persian land forces.

Once again the cryptic oracle of Apollo at Delphi had been proved right: 'only a wooden wall will keep you safe'. As at Artemision, the wooden ships of the combined Greek fleet had, for a second time, rebuffed the Persian advance.

Efterdyningarna

Following the defeat, Xerxes returned home to his palace at Susa and left the gifted general Mardonius in charge of the invasion. The Persian position was still strong despite the defeat - they still controlled much of Greece and their large land army was intact. After a series of political negotiations, it became clear that the Persians would not gain victory on land through diplomacy and the two opposing armies met at the Battle of Plataea in August 479 BCE. The Greeks, fielding the largest hoplite army ever seen, won the battle and finally ended Xerxes' ambitions in Greece.


Prime Minister’s Address

Address by the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the opening of the celebratory series of events for the 2500-year anniversary from the Battles of Thermopylae and Salamis.

"Herr. President, Ladies and Gentlemen, I would like to add a few more thoughts to the very meaningful address of the President, on occasion of this important event by which the Greek state – with the support of the Marianna V. Vardinoyannis Foundation – are inaugurating the events by which we remember again the major events which took place in this country 2500 years ago. Allow me, for start, by picking up from where the President of the Hellenic Republic left it, to agree with his last comment and underline how important it is for these historical references not to be misinterpreted in a modern reading of cultural wars. These celebrations do not aim to revive this approach/reading of today’s exceptional complex global reality. The President is right when he says that if we are lacking something today more than ever it is this dialogue between cultures, a better understanding, the open lines of communication. And the more we hide ourselves behind simplistic stereotypes which interpret complex situations the more we are at risk of becoming the victims of such stereotypes and prejudices. Today’s world is exceptionally complex to be analysed by such tools alone.

History however has its special significance, and let me start by remembering again the words of historian Vassilis Panagiotopoulos, who wrote that “In our time, people are turning again to the past, with History taking on a therapeutic role. And if that expresses an internal tendency of social self-awareness in search of ourselves, then it is truly something positive”.

My view is that our ultimate past – full of glory as well as setbacks – should be viewed in this light.
We should dig and look deep all the way to our roots, and reconnect with them. And not just simply record events which are more or less known already, as they have accompanied us from our first school years, but to revisit these events and try to interpret their meaning once more. To transform their burden into ammunition for the future.

This is the only way to bring History down from the bookshelves and outside the books. To turn it into a constructive tool for national self-awareness and the continuity of the people.
So what does this important year of 480 BC embody today? The battle of Thermopylae and mainly of Salamis in September 480 BC?

First of all, I believe, and the President of the Hellenic Republic underlined this point, that this was a very important moment of national unanimity. The Greek city states, setting aside their differences, came together to defend their most precious commodity: their freedom.

And then, as today, there were too few of us to be divided, as I note at every opportunity. This is the first great 25-centuries old lesson.”


How Ancient Greeks Harnessed Wind Power to Win the Battle of Salamis

The Battle of Salamis. Painting by Wilhelm von Kaulbach, 1868. Property of the state of Bavaria. Photo: Public Domain

The Battle of Salamis, fought between the Persians and a vastly outnumbered Greek force in September of 480 BC, is considered by many historians to be one of the most decisive in history.
A new article featuring research from the Center for Atmospheric Physics and Climatology Research at the Academy of Athens argues that the Greeks actually chose the site of Salamis after studying the area’s climactic conditions.

This new hypothesis is a groundbreaking development regarding one of the most well-studied and famous battles in world history.

Had the Greeks not won the battle, many believe that the Persian invasion of Greece would have been successful, altering the course of history as we know it.

Classical Athens, which gave us the foundation of Western culture, including philosophy, literature, and democratic government, only bloomed after the Greeks finally won the Persian wars after many battles, both on land and sea.

Much like the Battle at Thermopylae, the heroics at the Battle of Salamis have risen to legendary status, as the allied Greek city-states used approximately 370 trireme ships, and the Persians had over 1,000, according to ancient sources.

The Persians, under King Xerxes, planned to crush the outnumbered Greeks with the sheer force of their massive fleet. The leader of the Greek ships, Themistocles, aware of the number of Persian ships, lured the Persians to the narrow Strait of Salamis, where the Greek ships were waiting.

Since the massive Persian fleet could not fit in the strait, they quickly became disorganized, opening up a possibility for a Greek victory.

It was not only the great military mind of Themistocles which led the Greeks to victory, but also a deep knowledge of the climate of Salamis, according to an article published in the scientific journal Atmosphere by researchers at the Academy of Athens.

In the article, researchers, led by Professor Christos Zerefos, argue that current data gathered regarding wind conditions in the Strait of Salamis align with ancient eyewitness accounts.

Additionally, the article contends that the Greeks must have been aware of these conditions, as Greeks planned a late-morning attack on the Persians, which aligned with wind conditions that made it more difficult for the Persians to retreat into the open sea in the early afternoon.

Late-night and early-morning northwest winds, or Etesian winds, in the Saronic Gulf, combined with local south sea breezes in the late morning, trapped the Persian fleet in the narrow Strait of Salamis during the afternoon, leading to a Greek victory in the early evening.

This particular wind pattern is still present today, and takes place mainly from May to September, when the sun is especially strong, heating up the atmosphere. The Battle of Salamis is traditionally believed to have taken place at the end of September in 480 BC, when this weather phenomenon is still in effect.


Anteckningar

[1] In 493, when the Ionian revolt was over, the Persian satrap of Sardis “compelled the Ionians to make agreements among themselves that they would abide by the law and not rob and plunder each other.” (Herodotus 6.42.1)
[2] The Milesian geographer Hecataeus persuaded Artaphrenes to restore the constitution of the Ionic cities (Diodorus Siculus, Bibliotheca historica 25)
[3] “When Darius had previously sent men with this same purpose, those who made the request were cast at the one city into the Pit and at the other into a well, and bidden to obtain their earth and water for the king from these locations.” (Herodotus 7.133.1)
[4] “This was what the writing said: “Men of Ionia, you do wrongly to fight against the land of your fathers and bring slavery upon Hellas”.” (Herodotus 8.22)
[5] “Thermopylae” means “hot gates”. The river is hot and rich of Sulphur springs since the day that Herakles jumped into it, to clear himself off the Hydra poison infused into his cloak. (See, for example, footnote 39 to Apollodorus The Library 2.7, by J.G. Frazer available at Perseus)
[6] “Men of our allies, King Xerxes permits any one of you who should so desire to leave his place and come to see how he fights against those foolish men who thought they could overcome the king’s power.” (Herodotus 8.24)
[7] “A story is told of one of these, the dog of Xanthippus the father of Pericles, how he could not endure to be abandoned by his master, and so sprang into the sea, swam across the strait by the side of his master’s trireme, and staggered out on Salamis, only to faint and die straightway.” (Plutarch, The Life of Themistocles 10.5)
[8] Herodotus 8.44–48.
[9] “When the priestess interpreted the significance of this, the Athenians were all the more eager to abandon the city since the goddess had deserted the acropolis”. (Herodotus 8. 41). Themistocles put the story into their (the priests’) mouths. (Plutarch, The Life of Themistocles 10.1)
[10] “The ancient xoanon of Athena survived the war, and had presumably been carried away, probably to Salamis Kleidemos, Frag. Gr. Hist., III B, No. 323, Frag. 21, mentions the loss of the gorgoneion from the statue at the time of the manning of the ships.” (Jameson, M.H., A decree of Themistoklẽs from Troizen. University of Pennsylvania published by the American School of Classical Studies at Athens, page 219.)
[11] “This Sicinnus was of Persian stock, a prisoner of war, but devoted to Themistocles, and the paedagogue of his children.” (Plutarch, The Life of Themistocles, 12.3)
[12] The periplous is a naval tactic referred to by Thucydides: “But the Athenians with their galleys ordered one after one in file went around them [peripleon] and shrunk them up together by wiping them ever as they passed”. (Thucydides 2.84)
[13] The diekplousis a naval tactic referred to by Polybius: “To sail on the one hand through [diekpleῖn] the enemy’s line and then appear on the stern of such of his ships as were engaged with others (one of the most effective manoeuvres in naval warfare) was impossible owing to the weight of the vessels and their crews’ lack of skill.” (Polybius 1.51.9)
[14] Herodotus 8.64 tells of the images of the Aiakidai being sent for from Aegina, before the battle. The sacred images would protect as well as be protected.
[15] The Spartan crews were composed of Helots, or at best Perioikoi, The Athenian triremes were manned by lower class Athenians [thētes].
[16] “a loud cheer like a song of triumph first rang out from the Hellenes, and, at the same instant, [390] clear from the island crags, an echo returned an answering cry.” (Aeschylus Perserna 388–391)
[17] In Homer, Paieon was the Greek physician of the gods: “He [= Arēs] then bade Paieon heal him, whereon Paieon spread pain-killing herbs upon his wound and cured him”. (Homeric Iliad 5.499–901)
[18] “There is an island lying before Salamis, a small one and dangerous anchorage for ships its sea-washed shore is the haunt of Pan, who loves the dance.” (Aeschylus Perserna 447–449)
[19] The “luring” of the Median Fleet was played so convincingly that “The story is also told that the phantom of a woman appeared to them, who cried commands loud enough for all the Hellenic fleet to hear, reproaching them first with, “Men possessed [daimonioi], how long will you still be backing water?”” (Herodotus 8.84.2)
[[20] Herodotus 8.11.
[21] Aeschylus, English translation by Herbert Weir Smyth. 1926. Cambridge, MA. Harvard University Press.
[22] “as she was pursued by the Attic ship, she charged and rammed an allied ship, with a Calyndian crew and Damasithymus himself, king of the Calyndians, aboard”. (Herodotus 8.87)
[24] Place of discovery: Acropolis, near the Erechtheum. Date: 1852


Ancient Salamis Reveals More Long-Lost Secrets

View of the sea walls of ancient Salamis, unearthed in 2020. Credit: Hellenic Ministry of Culture

The latest archaeological discoveries on the historic island of Salamis, off the coast of Attica, Greece, shed new light on the life in the ancient city of the same name from the Classical era onward.

The Ephorate of Underwater Antiquities and the Institute of Marine Archaeology of the Hellenic Ministry of Culture shared impressive photographical evidence of the new findings, centered around a large part of the ancient city walls.

Directed by Dr. Angeliki Simossi and Professor Yannos G. Lolos, the research was successfully carried out by a team of 15 experts, despite the difficult conditions imposed by the Covid-19 pandemic.

However, due to the generalized uncertainty and the inability to completely plan out their objectives, the project was limited to a smaller area, on Ampelakia Bay, which is has been excavated since 2016.

Inside the walls of ancient Salamis

The latest excavations revealed a large part of the submerged sea walls running alongside the ancient city’s harbor, where the Greek fleet gathered for the epic Battle of Salamis against the Persians in 480 BC.

Methods of both land and marine archaeology have been used to excavate through five layers down from ground level.

Two distinct construction periods of the city walls were identified by the researchers, both dating back to the Classical era, starting from the 4th century BC.

The images from before and after the excavation on the site show the extent of the works carried out by the archaeologists this past year.

The excavation site at Salamis before the works started. Credit: Hellenic Ministry of Culture

The excavation site near the end of the research period. Credit: Hellenic Ministry of Culture

Other findings from the excavation have included various pottery and marble fragments as well as an unidentified copper coin.

The marine excavation activities took place in September and October of 2020. This was the fifth consecutive year of research in the area, with the current three-year project scheduled to conclude in 2022.

Fragmented lower part of a crater, or clay vessel, found in ancient Salamis during the 2020 excavations. Credit: Hellenic Ministry of Culture

Ceramic fragment inscribed with the letters “NAN”, found in ancient Salamis in 2020. Credit: Hellenic Ministry of Culture

Embossed handles of commercial amphorae found in ancient Salamis in 2020. Credit: Hellenic Ministry of Culture

A Place of Universal Significance

The Battle of Salamis, fought between the Persians and a vastly outnumbered Greek force in September of 480 BC, is considered by many historians to be one of the most decisive in history.

Had the Greeks not won the battle, many believe that the Persian invasion of Greece would have been successful, altering the course of history as we know it.

Much like the earlier Battle at Thermopylae, the heroics at the Battle of Salamis have risen to legendary status, as the allied Greek city-states used approximately 370 trireme ships in the fight, and the Persians had over 1,000, according to ancient sources.


Titta på videon: SLAGET VID VERDUN (Maj 2022).


Kommentarer:

 1. Draedan

  Well done, this remarkable idea just needs to be said.

 2. Yozshujinn

  Jag tror att du hade fel. Jag är säker. Låt oss försöka diskutera detta. Skriv till mig i PM, tala.

 3. Tinotenda

  Vilket attraktivt svar är

 4. Lon

  Underbart, det här är en rolig åsiktSkriv ett meddelande